Zmiana cen biletów komunikacji publicznej. Uwagi Stowarzyszenia | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Projekty — 17 listopada 2011

W związku z planowaną zmianą cennika biletów komunikacji publicznej, przygotowaną propozycją nowego cennika i trwającą dyskusją na ten temat, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy przygotowało kilka korekt do nowego cennika zaproponowanego przez Miasto. Pismo, które przytaczamy poniżej zostało złożone 17.11.2011 Zarządowi Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta oraz Zastępcy prezydenta miasta Bydgoszczy p. Stefanowi Markowskiemu.

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy z zainteresowaniem zapoznało się z materiałami dotyczącymi proponowanej zmiany taryfy oraz zasad korzystania z bydgoskiej publicznej komunikacji zbiorowej. Zmiany te stowarzyszenie ocenia pozytywnie, jednak chcielibyśmy zaproponować pewne korekty do projektu które w naszej opinii pozwolą zarówno udoskonalić komunikację w Bydgoszczy i gminach sąsiadujących, jak i złagodzić skutki podwyżki dla mieszkańców.

Podwyżka ceny biletu jednorazowego o 27% z pewnością zachęci pasażerów do korzystania z oferty biletów okresowych, jednakże jest dość drastyczna dla osób korzystających z komunikacji okazjonalnie i na krótkich odcinkach, zwłaszcza jeśli na trasie ich podróży występuje przesiadka.
W związku z tym Stowarzyszenie proponuje, żeby dotychczasowy bilet jednorazowy był ważny do końca trasy pojazdu w którym został skasowany lub 30 minut zegarowych od momentu skasowania. Postulujemy również wprowadzenie biletu ważnego przez 15 minut zegarowych, w cenie niższej niż bazowego biletu jednorazowego – półgodzinnego.
W kontekście zachęcania do stałego korzystania z całej sieci komunikacji miejskiej, ze zdziwieniem przyjmujemy projekt utrzymania systemu A+T dla przejazdów jednorazowych. Ta część systemu jest najbardziej skomplikowana i nieintuicyjna z punktu widzenia przeciętnego pasażera. Przykładowo z linii 70, 72, 74 można przesiąść się na linię 3, ale nie na jadącą do ronda Jagiellonów po identycznej trasie linię 1, podobna sytuacja dotyczy linii 73 i 9.
Ponadto bilet jednorazowy A+T jest ważny godzinę, co powoduje nierówne traktowanie osób mieszkających poza zasięgiem linii włączonych w obręb systemu, którym pozostaje wyłacznie droższy bilet godzinny. Stowarzyszenie jest zdania, że bilet godzinny jest wystarczająco dobrą ofertą dla osób mieszkających w dzielnicach oddalonych od centrum miasta, więc rezygnacja z systemu A+T jest możliwa i wskazana.

Stowarzyszenie wnosi również o utrzymanie w sprzedaży biletów dziesięcioprzejazdowych po likwidacji bonifikaty, jeśli koszty ich produkcji nie są zbyt wysokie, również ze względu na wygodę osób okazjonalnie korzystających z komunikacji miejskiej.
Zwracamy również uwagę że proponowana w projekcie cena biletu bazowego 3,30 zł powoduje pojawienie się pięciogroszowej końcówki w bilecie ulgowym, co spowoduje komplikacje przy ich zakupie w automatach biletowych oraz u kierowców.

Stowarzyszenie postuluje o dokonanie zmiany w sposobie uiszczania opłaty za przejazd liniami międzygminnymi. W miejsce obecnie stosowanych odrębnych biletów jednorazowych i okresowych na linie międzygminne proponuje się wprowadzenie strefy miejskiej oraz strefy podmiejskiej, z założeniem że na obszarze miasta do przystanku granicznego obowiązują bilety podstawowe, a dopłatę uiszcza się dopiero przy podróży poza nią. W ten sposób unika się sytuacji, w której autobus na linii oznaczonej jako międzygminna jest na całej swojej trasie dostępny w sposób ograniczony dla mieszkańców miasta. Wprowadzenie takiego rozróżnienia pozwoli też w prosty sposób przedłużyć linie miejskie bądź ich warianty na teren gmin sąsiednich, jeśli te wyrażą zainteresowanie takim rozwiązaniem (np. przedłużenie wariantowej linii 52P do Niemcza).

Najbardziej kontrowersyjnym punktem proponowanej zmiany cen jest likwidacja biletu na jedną linię. Stowarzyszenie rozumie, że ideą przyświecającą temu działaniu jest zachęcenie możliwie jak największej liczby pasażerów do wykupienia biletów sieciowych, jednak osoby które korzystają z jednej linii często robią to ze względu na złą sytuację ekonomiczną i obarczanie ich efektywną podwyżką o 42% jest działaniem niepożądanym ze względów społecznych. Proponujemy utrzymanie w cenniku biletów na jedną linię miejską w cenie o około 20% wyższej niż obecna. W naszej opinii obniżenie cen biletów sieciowych oraz rezygnacja z systemu A+T będą wystarczającą zachętą do rezygnacji z biletu na jedną linię.

Stowarzyszenie z niepokojem przyjęło wiadomość o rezygnacji z podniesienia wieku uprawniającego do bezpłatnych przejazdów. Bydgoszcz jest jednym z niewielu miast w Polsce, w którym wiek ten jest niższy niż 65 lat i sytuacja ta przyczynia się do obciążania organizatora komunikacji miejskiej dodatkowymi kosztami.
Stowarzyszenie postuluje o rozważenie tej korekty jeszcze raz, bądź w przypadku ostatecznej rezygnacji o podjęcie działań mających na celu zmniejszenie obciążenia komunikacji zbiorowej w godzinach szczytu komunikacyjnego. Proponujemy ograniczenie czasowe bezpłatnych przejazdów dla seniorów do godzin poza porannym i popołudniowym szczytem. Przejazd w tych godzinach odbywałby się za odpłatnością 50% jeśli chodzi o bilety jednorazowe, bądź na podstawie karty miejskiej z zakodowanym biletem seniora ze znacznym upustem (na przykład w wysokości wspomnianej przez prezydenta Markowskiego, czyli 10 zł miesięcznie).

Stowarzyszenie chciałoby zwrócić uwagę, że przy tak obszernych zmianach w cenniku oraz regulaminie przewozów należy z jednej strony położyć szczególny nacisk na uzupełniające przeszkolenie osób sprawdzających bilety, a z drugiej na zwiększenie skuteczności oraz częstotliwości kontroli biletów.

Ponadto Stowarzyszenie ze zdziwieniem odnotowało fakt, że przy projektowanym rozszerzeniu strefy płatnego parkowania, która ma służyć między innymi preferowaniu komunikacji miejskiej przy podróżach których celem jest obszar ścisłego centrum, nadal nie planuje się objęcia nią obszaru Wyspy Młyńskiej.

Mamy nadzieję, że wyżej wymienione uwagi i sugestie przyczynią się do dalszej poprawy jakości zbiorowej komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.

 

Załączniki

Zmiany od 1.2.2012 – proponowane ceny biletów

Zmiany od 1.2.2012 – objaśnienia

Zmiany od 1.2.2012 – Wykaz ulg

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Komentowanie wyłączone.