Zapewnienie niskopodłogowych pojazdów do Centrum Onkologii | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Projekty — 08 sierpnia 2011

Mając na uwadze poprawę dostępności Centrum Onkologii środkami komunikacji publicznej oraz poprawienie wizerunku transportu publicznego jako przyjaznego osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych, Stowarzyszenie złożyło w siedzibie ZDMiKP propozycję optymalizacji skomunikowań linii 3 i 70C. Treść pisma przytaczamy poniżej.

 

Po likwidacji linii 82 obsługiwanej taborem niskopodłogowym główny ciężar dowożenia pacjentów do Centrum Onkologii spoczął na liniach 3 i 70C. Na obu liniach pojawiają się pojazdy niskopodłogowe co daje możliwość stworzenia dojazdów do Centrum Onkologii przyjaznych i dostępnych dla osób starszych lub o ograniczonych możliwościach ruchowych.
Obecnie ta możliwość wykorzystywana jest jedynie częściowo. Analizując obecny rozkład przyjazdów niskopodłogowych tramwajów linii 3 na pętlę „Wyścigowa” i odjazdów autobusów linii 70C zaobserwować można pewne niedostatki, które zostały zaprezentowane w załączniku.

W dni powszednie w obu kierunkach jest łącznie 6 w pełni dogodnych przesiadek – po 3 w obu kierunkach w ciągu dnia (dogodnych tzn. z tramwaju niskopodłogowego do niskopodłogowego autobusu lub odwrotnie, z czasem oczekiwania nie dłuższym niż 10 minut). Zważywszy na fakt, że niskopodłogowy tramwaj pojawia się na ul. Wyścigowej 16 razy w ciągu dnia (średnio co 70 minut) a autobusy niskopodłogowe stanowią ok. 50% taboru linii 70 w dni powszednie, widać, że pewna część potencjału ul. Wyścigowej jako dogodnego miejsca przesiadkowego i korzyści płynących z eksploatacji taboru niskopodłogowego nie jest wykorzystana.
W soboty z kolei w obu kierunkach jest łącznie 7 przesiadek w ciągu całego dnia nie dłuższych niż 15 minutowe, z niskopodłogowego tramwaju do niskopodłogowego autobusu lub odwrotnie. Niskopodłogowy tramwaj wjeżdża na pętlę przy ul. Wyścigowej 16 razy, natomiast udział taboru niskopodłogowego na linii 70 wynosi ok. 70%. Także w tym przypadku potencjał punktu przesiadkowego i eksploatacji taboru niskopodłogowego nie jest w pełni wykorzystany.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy zdając sobie sprawę z pewnych ograniczeń związanych z częstotliwością kursowania obu linii oraz liczbą taboru niskopodłogowego rekomenduje modyfikację rozkładu linii 3 i 70C w taki sposób by zwiększyć liczbę przesiadek przyjaznych osobom w podeszłym wieku lub o ograniczonych możliwościach ruchowych. Korzyści dla tej grupy pasażerów – będącej istotnym odsetkiem pasażerów podróżujących do Centrum Onkologii – są oczywiste. Skomunikowanie niskopodłogowych tramwajów z niskopodłogowymi kursami linii 70C poprawia dostępność Centrum Onkologii środkami komunikacji miejskiej z odleglejszych części miasta (a po ukończeniu linii tramwajowej do dworca PKP także regionu), poprawia także wizerunek transportu publicznego jako przyjaznego dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Warto także zwrócić uwagę na brak istotnych kosztów związanych z wdrożeniem takich zmian.

 

Analiza skomunikowań linii 3 i 70C w kierunku centrum miasta

Analiza skomunikowań linii 3 i 70C w kierunku Centrum Onkologii

Odpowiedź ZDMiKP na uwagi dotyczące niskopodłogowych dojazdów do Centrum Onkologii

 

Zdjęcie: Mateusz Machel.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *