Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Opinie Projekty — 07 stycznia 2016

Uprzejmie informujemy o przystąpieniu do II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pt. „Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia” realizowanego w ramach projektu „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu” i zachęcamy do wzięcia w nich udziału.

Studium ma stanowić zasadniczy dokument planistyczny, zawierający szczegółowe analizy poszczególnych gałęzi systemu transportowego Obszaru Partnerstwa (w jego skład wchodzą wszystkie gminy powiatu bydgoskiego i toruńskiego, a także gminy miejsko-wiejskie: Łabiszyn, Nakło n. Notecią, Szubin, Kowalewo Pomorskie). Głównym jego celem jest przedstawienie realnych możliwości rozwoju systemu transportowego Obszaru Partnerstwa dla trzech scenariuszy, tj.: optymistycznego, stabilizacyjnego i pesymistycznego wraz ze wskazaniem propozycji działań umożliwiających w szczególności sprawne funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego jako jednego zintegrowanego organizmu w sposób niezależny od granic terytorialnych. Perspektywa oddziaływania dokumentu obejmuje rok 2020 oraz rok 2030.

Konsultacje pisemne trwają od od 5.01.2016 r. do 29.01.2016 r. Spotkania z mieszkańcami odbędą się w Bydgoszczy 13.01.2016r. o godz. 17:00 oraz 20.01.2016 r. o godz. 17:00 w Audytorium Novum UTP przy ulicy Kaliskiego 7, natomiast w Toruniu 14.01.2016r. o godz. 17:00 oraz 19.01.2016 r. o godz. 17:00 w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, ul. Łokietka 3.

Więcej informacji o przebiegu i zakresie konsultacji społecznych znajduje się na stronie projektu Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu. Jednym z partnerów projektu jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Komentowanie wyłączone.