Uwagi Stowarzyszenia do projektu: „Przebudowa torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej w ciągu ul. Toruńskiej w Bydgoszczy” | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Opinie Projekty — 06 lutego 2017

Prezentujemy nasze uwagi do projektu przebudowy torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej – od ronda Toruńskiego do granic miasta, zgłoszone podczas konsultacji społecznych:

 1. Przesunięcie przejścia dla pieszych przy przystanku Toruńska/Zajezdnia tramwajowa o 30 metrów w kierunku wschodnim.

Największe potoki związane z wyżej wymienionym przystankiem generuje zajezdnia tramwajowa MZK. Ulokowanie projektowanego przejścia po zachodniej stronie peronu sprawi, że będzie ono niewykorzystane, gdyż osoby dochodzące do zajezdni wytyczą „dzikie” przejście biegnące w linii prostej w kierunku zajezdni. Dlatego proponujemy wytyczenie przejścia dla pieszych około 30 metrów na wschód od projektowanego, tak aby dojście do zajezdni było jak najłatwiejsze.

 1. Przesunięcie przystanku autobusowego Toruńska/Równa (kierunek centrum) na wschód i ulokowanie go przed przejściem dla pieszych obok przystanku tramwajowego.

Dzięki takiemu posunięciu nie będzie konieczności budowy chodnika prowadzącego na przystanek autobusowy, a pasażerowie nocnej linii autobusowej korzystaliby ze wspólnego peronu z przystankiem tramwajowym. W projekcie widać „przywiązanie” do obecnych lokalizacji przystanków autobusowych, a te można przecież zmieniać i dowolnie kształtować.

 1. Zachowanie rezerwy terenu pod rozbudowę parkingu P+R Stomil.

Proponowane 20 miejsc parkingowych na parkingu P+R Stomil jest dobrą liczbą na początek jego funkcjonowania. Należy jednak spodziewać się wzrostu jego popularności w kolejnych latach. Postulujemy więc o przygotowanie rezerwy terenu, tak aby parking mógł być szybko i sprawnie powiększony. Jednocześnie parking powinien być tak zaprojektowany, aby uniemożliwić wykorzystanie go w celu wieczornych spotkań miłośników „garażowego tuningu” czy też motocyklistów.

 1. Montaż monitoringu na parkingu P+R Stomil.

Instalacja kamer monitoringu na P+R Stomil wpłynie pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa użytkowników parkingu. Jest to teren praktycznie niezamieszkany i wręcz „odludny”. Monitoring mógłby zapobiec wielu negatywnym zjawiskom jak np. kradzieże, wandalizm czy zaśmiecanie, na które to wschodnie tereny przemysłowe Bydgoszczy są bardzo narażone.

 1. Pozostawienie rezerwy terenu pod rozbudowę systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w dwóch lokalizacjach: nowy przystanek Toruńska/Sporna oraz P+R Stomil.

Budowa na całym odcinku ul. Toruńskiej ścieżki rowerowej stworzy nowe możliwości dla miłośników jednośladów. Widzimy w tym kierunku świetne możliwości rozbudowy systemu BRA. Nowe stacje: P+R Stomil oraz Toruńska/Sporna, dzięki istniejącej ścieżce rowerowej przy ul. Spornej i moście im. Żeglugi Bydgoskiej, można powiązać ze stacją Bydgoszcz Wschód co sprawi, że użytkownicy BRA będą mogli sprawnie dostać się do w.w. węzła przesiadkowego, a następnie np. kontynuować podróż komunikacją miejską w praktycznie wszystkie rejony Bydgoszczy.

 1. Wytyczenie chodnika na przedłużeniu przejścia dla pieszych prowadzącego od przejścia dla pieszych przez ul. Toruńską, z peronów tramwajowych do parkingu P+R Stomil.

Wg projektu droga piesza z peronów przystanku tramwajowego Stomil do parkingu P+R biegnie naokoło. W oczywisty sposób sprawi to, że trawnik na przedłużeniu przejścia dla pieszych zostanie szybko wydeptany i wytyczona zostanie ścieżka najkrótszego dojścia z peronów na parking. Uważamy, że lepiej zawczasu zaprojektować w tym miejscu chodnik.

 1. Włączenie w obręb inwestycji terenu pętli autobusowej „Stomil”, lub przeprowadzenie remontu pętli jako osobnej inwestycji.

Niezrozumiałym jest dla nas, wobec tak ogromnego przedsięwzięcia, pozostawienie w obecnym kształcie pętli autobusowej „Stomil” i niewłączenie jej w obręb inwestycji. Pętla ta wręcz „straszy” stanem nawierzchni. Należałoby ją zbudować praktycznie od nowa – nawet bez zmiany jej geometrii, ale z całkowicie nową nawierzchnią i chodnikiem.

 1. Wytyczenie przejścia dla pieszych prowadzącego od ul. Spadzistej w kierunku pętli autobusowej „Stomil” po wschodniej lub zachodniej stronie skrzyżowania.

Usunięcie przejścia dla pieszych prowadzącego na pętlę autobusową „Stomil” uznaliśmy jako błąd projektantów, prosimy więc o uzupełnienie projektu o takowe przejście dla pieszych, np. w jego obecnej lokalizacji, bądź po drugiej stronie skrzyżowania z ul. Spadzistą.

 1. Dobudowanie dodatkowego toru tramwajowego, umożliwiającego wjazd wozu jadącego od pętli Łęgnowo na pętlę Stomil i jego wyjazd z pętli w kierunku Śródmieścia.

Dodatkowy tor tramwajowy może być przydatny w sytuacjach awaryjnych.

 1. Wytyczenie chodnika łączącego peron północnego przystanku Toruńska/Filmowa wzdłuż torów tramwajowych do chodnika biegnącego ul. Toruńską po jej północnej stronie.

Kilkadziesiąt metrów chodnika wytyczonego wzdłuż torów tramwajowych od peronu do chodnika istniejącego, poprawi w dużym stopniu dostępność przystanku tramwajowego Toruńska/Filmowa, szczególnie dla użytkowników pobliskich terenów inwestycyjnych.

 1. Przesunięcie projektowanego przejścia dla pieszych przez torowisko tramwajowe po zachodniej stronie ul. Kieleckiej o około 20 metrów na zachód, tak aby znalazło się ono na przedłużeniu projektowanego przejścia dla pieszych przez ul. Toruńską.

Z przedmiotowego przejścia korzystać będą głównie pracownicy i klienci firm zlokalizowanych po północnej stronie ul. Toruńskiej, jak również Powiatowego Urzędu Pracy. Przesunięcie przejścia dla pieszych przez torowisko względem przejścia przez ul. Toruńską sprawi, że szybko powstanie „dzikie” przejście przez tory na przedłużeniu przejścia przez jezdnię. Proponujemy wytyczenie przejścia przez tory właśnie w tym miejscu.

 1. Rozszerzenie zakresu inwestycji o włączenie drogi rowerowej w ul. Kielecką, po jej wschodniej stronie, w celu powiązania z infrastrukturą ul. Nowotoruńskiej.

Przygotowanie wyjścia ścieżki rowerowej z Toruńskiej w ul. Kielecką będzie przydatne w wypadku budowy drogi rowerowej na drugiej z wymienionych ulic.

 1. Zachowanie istniejącej zabytkowej kostki brukowej w ul. Plątnowskiej.

Postulujemy zachowanie istniejącej kostki brukowej na ul. Plątnowskiej, przynajmniej na południe od projektowanego przejścia dla pieszych. Usunięty bruk proponujemy wykorzystać w obrębie projektowanej inwestycji. Jest to naszym zdaniem jedna z ostatnich ulic w Bydgoszczy z tak piękną kostką brukową którą warto chronić.

 1. Ochrona zieleni i drzew w obrębie inwestycji

Prosimy aby projektowana inwestycja w jak najmniejszym stopniu naruszała istniejący drzewostan oraz tereny zielone, tak charakterystyczne dla tej części miasta i stanowiące o jej charakterze i tzw. „klimacie”. Szczególnie zwracamy uwagę na pięćsetletni „dąb Bartek”, będący najstarszym drzewem w mieście i wymagający szczególniej ochrony, tym bardziej że w jego bliskim otoczeniu przebiegnie projektowana pieszojezdnia.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomniki_przyrody_w_Bydgoszczy

Prosimy o dochowanie wszelkich starań, aby drzewo to nie ucierpiało wskutek prowadzonych prac.

 1. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni na wysokości budynku Toruńska 278 (około 50 m pomiędzy fragmentami z zaplanowaną przebudową).

Pozostawienie niewyremontowanego krótkiego, 50- metrowego fragmentu ul. Toruńskiej pomiędzy dwoma remontowanymi fragmentami, wpłynie negatywnie na odbiór i wizerunek całej inwestycji wśród kierowców.

 1. Zastosowanie w obrębie przystanków oraz przejść dla pieszych specjalnych płytek ułatwiających orientację osobom niedowidzącym i niewidomym.

Uważamy, że każda nowa inwestycja powinna być w ten sposób przystosowana.

Ponadto, wiele kontrowersji wzbudził fakt planowanego połączenia dwóch przystanków: Toruńska/Kielecka oraz Toruńska/Sporna. Nasze Stowarzyszenie zdecydowało o poparciu tego rozwiązania.

Uzasadnienie:

 • Obecne przystanki Toruńska/Kielecka i Toruńska/Sporna dzieli zaledwie około 350 metrów, co jak na strefę peryferyjną jest odległością zbyt małą.
 • Największe potoki w tamtym rejonie generuje (obecnie) Powiatowy Urząd Pracy – od nowego przystanku Sporna dzielić go będzie około 260 metrów. Odległość tą pieszy jest w stanie pokonać w około 3 minuty. Za strefę oddziaływania przystanku przyjmuje się w Polsce obszar od 500 do nawet 1000 metrów.
 • Do czasu oddania do użytku omawianej inwestycji potoki podróżnych mogą się diametralnie zmienić (nowe inwestycje przy ul. Toruńskiej w pobliżu Spornej, możliwa relokacja PUP itp.).
 • Po uruchomieniu nowego przystanku Toruńska-Sporna odległości między sąsiednimi przystankami Równa – Sporna – Stomil (brama) wyniosą niemal równe 600 metrów. Jest to właściwa odległość dla terenów peryferyjnych.

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego

fot. Piotr Tomasik

Share

About Author

Dariusz Falkowski

(0) Odpowiedzi

Komentowanie wyłączone.