Uwagi do Projektu Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Opinie — 12 lipca 2013

Od 4 do 30 czerwca 2013 roku można było zgłaszać uwagi do Projektu Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku. Do zapoznania się z Projektem zaprasza Prezydent Miasta Bydgoszczy. Poniżej prezentujemy uwagi Stowarzyszenia do Projektu. Dokument można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy zgłasza następujące uwagi do przedstawionego do konsultacji „Projektu Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku”.

Uwagi dotyczące programu „Bydgoszcz sprawna komunikacyjnie”:

/s. 46/
W punkcie a) „Rozbudowa komunikacji szynowej i zwiększenie jej udziału w przewozach pasażerskich”, Stowarzyszenie proponuje:
– w punkcie 2. zawrzeć informację o budowie węzła przesiadkowego w rejonie ronda Kujawskiego,
– w punkcie 3. zawrzeć informację o budowie linii tramwajowej łączącej ulicę Fordońską z ulicą Toruńską w ciągu obecnego mostu Kazimierza Wielkiego,
– w punkcie 4. zawrzeć informację o budowie linii tramwajowej w ciągu ulicy Szubińskiej i Schultza, wraz z pętlą autobusowo-tramwajową w sąsiedztwie projektowanej stacji kolejowej Bydgoszcz Błonie,
– dodać punkt zakładający przebudowę wiaduktu kolejowego nad ulicą Nakielską, wraz z przedłużeniem linii tramwajowej biegnącej wdłuż ulicy Nakielskiej, a także budowę pętli autobusowo-tramwajowej i węzła przesiadkowego.

W punkcie b) „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego oraz zakup nowoczesnego taboru”, Stowarzyszenie proponuje:
– w punkcie 2. dopisać informację o budowie pasów autobusowo-tramwajowych (trambuspasów).

W punkcie d) „Integracja systemów transportowych poprzez budowę zintegrowanych węzłów transportowych łączących różne środki transportu (kolej, tramwaj, autobus, rower,
komunikacja indywidualna)”, Stowarzyszenie proponuje:
– dodać punkt zawierający informację o integracji komunikacji publicznej (taryfowej i organizacyjnej) z sąsiednimi gminami i tworzeniu punktów przesiadkowych z komunikacji podmiejskiej na miejską.

/s. 47/
W punkcie g) „Budowa i przebudowa dróg gminnych o charakterze lokalnym”, Stowarzyszenie proponuje:
– dodać punkt mówiący o konieczności utwardzenia lub wybudowania ulic, które mogą być wykorzystane do zwiększenia dostępności komunikacji publicznej.

W punkcie h) „Rozwój systemu parkingowego w mieście”, Stowarzyszenie proponuje:
– wykreślenie lub ograniczenie wdrażania punktu 2, z uwagi na potencjalny wzrost ruchu indywidualnego w ścisłym centrum miasta, (związany ze zwiększeniem liczby miejsc parkingowych), ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami, m.in. ze względu na negatywny wpływ na atrakcyjność komunikacji publicznej w centrum.

Share

About Author

Robert Reimus

(1) Odpowiedź

  1. Cenne uwagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *