Uwagi do projektu przebudowy ulicy Gdańskiej | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Opinie Projekty — 11 lutego 2014

W dniach 27.01 – 10.02.2014 ZDMiKP prowadził konsultacje społeczne przebudowy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul. Kamiennej”.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul. Kamiennej wraz z remontem torowiska tramwajowego. Zadanie polega na wymianie nawierzchni jezdni, torowiska tramwajowego i chodników oraz uporządkowaniu zagospodarowania pasa ulicznego na długości ok. 249 mb.

 

Przebudowa ulicy Gdańskiej

 

 Uwagi Stowarzyszenia do projektu

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy wnosi następujące uwagi w sprawie przebudowy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul. Kamiennej:

  1. Postulujemy zmianę planowanego przekroju poprzecznego ulicy. Priorytetem powinno być całkowite, fizyczne wydzielenie torowiska tramwajowego z ruchu kołowego na odcinku od południowej granicy opracowania do początku skrętu w lewo w ul. Artyleryjską. Wydzielenie to powinno być zrealizowane przy pomocy separatorów umożliwiających wjazd na torowisko pojazdów uprzywilejowanych. Jednocześnie szerokość pasa ruchu dla pozostałych pojazdów samochodowych powinna wynosić 2,75 m. Obecnie obowiązująca na tym odcinku organizacja ruchu w żaden sposób nie zapobiega blokowaniu przez pojazdy samochodowe torowiska, a zaproponowane w projekcie wydzielenie wizualne nie zmieni tej sytuacji. Ponadto wnioskujemy o zmianę sposobu parkowania na równoległy oraz wydzielenie osobnego pasa dla rowerów (od strony jezdni) dla obu kierunków ruchu. Parkowanie poprzeczne na tym odcinku powodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa oraz zakłócenie ruchu – kolizje między samochodami wyjeżdżającymi z miejsc parkingowych a ruchem innych pojazdów, w tym tramwajów.
    Proponowane przez nas rozwiązanie godzi interesy wszystkich użytkowników w myśl zasady zrównoważonego rozwoju oraz pozwala na uspokojenie ruchu.
  2. Proponujemy zastosowanie elementów uniemożliwiających wjazd ze stanowisk parkingowych na chodnik (słupki kamienne).
  3. Wnosimy o zachowanie istniejących na tym odcinku przy nr posesji od 112 do 128 słupów trakcyjnych, pierwotnie przeznaczonych dla nigdy nie uruchomionej sieci trolejbusowej. Słupy te są ważnym elementem historii miasta, a w szczególności komunikacji miejskiej. Uważamy za zasadne wyeksponowanie ich oraz umieszczenie tablic informujących o ich roli. Korzystne byłoby również umieszczenie mapek informacyjnych wskazujących pozostałe lokalizacje istniejących słupów. Jeśli pozostawienie słupów w ciągu ulicy nie jest możliwe, postulujemy zabezpieczenie ich w trakcie demontażu do późniejszego wykorzystania.

 

Przekrój ul.Gdańskiej wraz z proponowaną organizacją ruchu

Wycinek mapy pochodzi z Open Street Maps.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *