Uwagi do projektu Planu Transportowego naszego województwa | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Opinie — 27 sierpnia 2014

Od 1.08.2014 do 21.08.2014r. prowadzone były konsultacje społeczne projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, ogłoszone przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Plan transportowy ma określić m.in.: linie (sieć) komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy o charakterze użyteczności publicznej, zapewnić dostęp osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej zdolności ruchowej do publicznego transportu zbiorowego, określić źródła i formy jego finansowania, dostęp podróżnych do infrastruktury technicznej, planowany sposób organizowania systemu informacji pasażerskiej oraz planowane kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

W internecie rozgorzała dyskusja na temat kontrowersyjnych propozycji zawartych w planie, głównie dotyczących likwidacji połączeń na części linii kolejowych w naszym województwie. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy także przygotowało uwagi do projektu Planu. Zachęcamy również do zapoznania się z uwagami zgłoszonymi przez Centrum Zrównoważonego Transportu.

Rozdział 3.1, s. 42-45

Wniosek: Wykreślenie wprowadzających w błąd informacji dotyczących różnic pomiędzy województwem kujawsko-pomorskim a Unią Europejską
Uzasadnienie: Gęstość zaludnienia województwa kujawsko-pomorskiego jak i stopień jego zurbanizowania nie odbiega od krajów Europy Zachodniej oraz od innych województw kraju, w szczególności województw ościennych takich jak pomorskie czy wielkopolskie.. Ponadto jednym z celów planu transportowego jest analiza sposóbow na zahamowanie niekorzystnych procesów suburbanizacji i dostarczenie samorządowi narzędzi kształtowania zachowań komunikacyjnych mieszkańców, a nie jedynie stwierdzenie stanu obecnego.

Rozdział 4.1, s. 57
Wniosek: Dopisać do listy zadań na lata 2016-2020 wykonanie rewitalizacji linii kolejowyej nr 356: Bydgoszcz – Kcynia
Uzasadnienie: Poprawienie dostępności komunikacyjnej i jego skomunikowania z Bydgoszczą
Wniosek: Dopisać do listy zadań na lata 2016-2020 budowę linii kolejowej z Bydgoszczy do Koronowa.
Uzasadnienie: Zadanie zawarte w Strategii Rozwoju Województwa do 2020 roku.

Wniosek: Dopisać do listy zadań na lata 2016-2020 rewitalizacje linii kolejowych: Inowrocław – Żnin oraz Kcynia – Gołańcz
Uzasadnienie: Zadanie zawarte w Strategii Rozwoju Województwa do 2020 roku.

Wniosek: Dopisać do listy zadań na lata 2016-2020 budowę linii kolejowej: Trzciniec – Solec Kujawski, która przebiegałaby obok Portu Lotniczego w Bydgoszczy.
Uzasadnienie: Zadanie zawarte w Strategii Rozwoju Województwa do 2020 roku.

Rozdział 4.2, s. 58-67.

Wniosek: Zwiększyć liczbę połączeń kolejowych na linii Inowrocław-Bydgoszcz, nie tworzyć połączeń autobusowych dublujących kolejowe.
Uzasadnienie: Transport kolejowy umożliwia podróż z Inowrocławia do Bydgoszczy o około 20 minut krócej niż w przypadku komunikacji autobusowej. Jest to ważne dla komfortu życia wielu Inowrocławia, którzy codziennie  dojeżdżają do stolicy województwa, stąd też ważne jest zwiększenie atrakcyjności kolei, po przez uruchomienie większej liczby połączeń. Zadanie jest komplementarne z działaniami miasta Bydgoszczy, które na swoim terenie tworzy infrastrukturę transportu zbiorowego powiązaną z siecią kolejową.

Wniosek: Uruchomienie połączeń kolejowych na trasie Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek.
Uzasadnienie: Zadanie zawarte w Strategii Rozwoju Województwa do 2020 roku.

Wniosek: Nadać odcinkowi linii kolejowej nr 131 Bydgoszcz – Inowrocław status strategicznej.
Uzasadnienie: Dzięki wielu inwestycjom państwowym na linii kolejowej nr 131 ma ona bardzo dobre warunki techniczne, które dają duży potencjał do wykorzystania w ruchu lokalnym. Jest to również ważny dla Unii Europejskiej korytarz transportowy (sieć TEN-T, linia C-E 65).

Rozdział 4.2 s. 60.
Wniosek: Wykreślić zapisy mówiące o możliwości likwidacji po 2020 roku połączeń na liniach kolejowych nr: 27, 201, 207, 208, 209 i 215.
Uzasadnienie: Strategie Unii Europejskiej zakładają rozwój transportu kolejowego w państwach członkowskich. Wpisywanie założeń dotyczących planów likwidacji niektórych funkcjonujących połączeń będzie zaprzeczeniem tej polityki europejskiej.

Rozdział 4.1

Wniosek: Zapisać w planach rozwoju BiT City II włączenie Nakła i Szubina.
Uzasadnienie: BiT City z założenia jest koleją metropolitarną, stąd też obszary tworzące Bydgoski Obszar Funkcjonalny powinny być włączane do tego projektu w pierwszej kolejności.

Rozdział 4.2 s.58

Wniosek: Rozszerzyć katalog linii podstawowych o połączenia: Bydgoszcz – Szubin – Kcynia, Inowrocław – Żnin, Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek
Uzasadnienie: Uwzględnienie tych zapisów byłoby spełnieniem zapisów Strategii Rozwoju Województwa do 2020 roku oraz postulatów zawartych we wcześniejszych uwagach.

Rozdział 9.1, s. 125

Wniosek: Zaplanować taryfę regionalną obejmującą w sposób jednolity całe województwo, obowiązującą już w pierwszej fazie wdrażania planu.
Uzasadnienie:
Rozbicie wprowadzania tzw. zintegrowanego biletu wojewódzkiego na dwa etapy poskutkuje nierównym traktowaniem mieszkańców województwa.

Brak oferty zintegrowanej w najbliższej perspektywie, przed postulowanym w roku 2020 powtórzeniem pomiarów potoków pasażerów na liniach kolejowych praktycznie gwarantuje dalszy odpływ pasażerów.

Zdobywanie doświadczenia poprzez stopniowe wdrażanie nie jest konieczne – zintegrowane bilety regionalne wdrażane są na terenie obecnej Unii Europejskiej od ponad 70 lat, jak również od wielu lat na terenie Polski. Nie ma przeszkód w wykorzystywaniu tego doświadczenia.
Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że dokument poddany konsultacjom społecznym jest stworzony w oparciu o studium transportowe województwa, które nie zostało upublicznione. Zdecydowanie utrudnia to dyskusję z tezami zawartymi w projekcie planu transportowego. Wnosimy o upublicznienie studium.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *