Uwagi do planu budowy ulic na osiedlu Eskulapa | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Opinie Projekty — 10 grudnia 2014

Do 1.12.2014 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy prowadził konsultacje społeczne projektu „Budowa ulic Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie os. Eskulapa w Bydgoszczy”. Obecnie na osiedle prowadzi jedna droga o nawierzchni asfaltowej, która jest wąska i w złym stanie. Pomimo tego, że osiedle się rozbudowuje, a z ulicy Pod Skarpą korzysta również wielu mieszkańców Osielska i innych okolicznych wsi, do tej pory nie podjęto konkretnych działań mających na celu poprawę dostępności komunikacyjnej osiedla. Do niedawna osiedle nie posiadało nawet dostępu do komunikacji publicznej. Prowadzone przez ZDMiKP konsultacje społeczne dają nadzieję, na zmianę tego stanu.

Matki Teresy z Kalkuty. Fot. Robert Reimus Matki Teresy z Kalkuty 2. Fot. Robert Reimus
Stefana Ciszewskiego. Fot. Robert Reimus Stefana Ciszewskiego 2. Fot. Robert Reimus

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy zgłosiło następujące uwagi do projektu „Budowa ulic Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie os. Eskulapa w Bydgoszczy”:
1. Wnioskujemy o wybór wariantu przebudowy nr 1, zawierającego ronda w ciągu ul. Matki Teresy z Kalkuty (w miejsce skrzyżowań trzywlotowych) oraz wyniesione skrzyżowania w ciągu Jasinieckiej (zamiast mini-rond) – z uwagi na konieczność spowolnienia spodziewanego w tym miejscu zwiększonego ruchu samochodowego.
2. Na odcinku ul. Pod Skarpą w obrębie skrzyżowania z ul. Jasiniecką, będącym przedmiotem opracowania, wnioskujemy o uwzględnienie w projekcie dodatkowo chodnika także po północnej stronie ulicy.

Ponadto w celu spowolnienia ruchu samochodowego i poprawy ruchu pieszego jako rozwiązanie komplementarne do planowanej na ul. Trybowskiego prędkości 30 km/h postulujemy:
3. zastosowanie rozwiązania w postaci skrzyżowania z wyniesioną tarczą dodatkowo na skrzyżowaniu ulic Trybowskiego-Majtkowskiego;
4. zastosowanie na wszystkich wyniesionych skrzyżowaniach w obrębie projektu oznakowania z pierwszeństwem ruchu jak dla skrzyżowań równorzędnych;
5. zaprojektowanie w ciągu ul. Trybowskiego większej ilości rozwiązań przyjaznych pieszym niż tylko wyniesione poszczególne skrzyżowania – np. prowadzenie osi jezdni naprzemiennie przy obu krawędziach pasa drogowego i zlokalizowanie miejsc parkingowych raz po północnej, raz po południowej stronie ulicy.

W proponowanych rozwiązaniach mamy na uwadze poprawę sytuacji pieszych w obrębie osiedla Eskulapa i konieczność spowolnienia w tym celu ruchu pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców tego nowopowstającego osiedla, które ma tym samym szansę stać się wzorem w Naszym Mieście projektowania przestrzeni publicznej z poszanowaniem praw wszystkich uczestników ruchu.

 

Załączniki

Raport z konsulatacji społecznych budowy ulic na osiedlu Eskulapa

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *