Uwagi do konsultacji społecznych dotyczących ulicy Focha | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Opinie Projekty — 10 października 2015

W procesie konsultacji społecznych dla projektów rozbudowy wraz z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego dla ulicy Focha i Jagiellońskiej w Bydgoszczy, ogłoszonych przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (na stronie http://zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/42-inne/2958-infrastruktura-dla-ruchu-rowerowego-dla-ulicy-focha-i-jagiellonskiej-w-bydgoszczy), Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy zgłosiło w dniu 7 października 2015 r. m.in. następujące propozycje:

1. Utworzenie przystanku tramwajowego na Pl. Teatralnym w postaci tzw. „przystanku wiedeńskiego” o podniesionym odcinku jezdni

Wniosek ten zakłada także wzajemną zamianę lokalizacji przystanków tramwajowego i autobusowego na Pl. Teatralnym – przesunięcie przystanku tramwajowego w stronę ulicy Mostowej w miejsce przystanku autobusowego i odwrotnie. W miejscu nowego przystanku tramwajowego wnioskujemy o zabudowę chodnikiem części zatoki i podniesienie powierzchni jezdni na długości przystanku do poziomu chodnika – tzw. „przystanek wiedeński”.
Tego rodzaju „przystanki wiedeńskie” zaczęto w pierwszej kolejności stosować w stolicy Austrii w celu umożliwienia pasażerom wygodniejszego wsiadania i wysiadania do/z tramwaju, którego torowisko biegnie środkiem jezdni. Stanowi to także element uspokojenia ruchu samochodów w obrębie przystanku, co znacznie poprawia bezpieczeństwo pasażerów. W sytuacji bliskiego uruchomienia linii do Fordonu przyczyni się także do bardziej efektywnego wykorzystania nowego taboru niskopodłogowego.

 

2. Nowy przystanek trawmajowy w obrębie Pl. Teatralnego

Proponujemy nowy przystanek tramwajowy w rejonie Pl. Teatralnego, który pomoże zapewnić lepszą obsługę komunikacyjną w ścisłym centrum miasta, ułatwiając dostęp do ul. Gdańskiej, ul. Mostowej, do Starego Rynku i przyległych ulic.
Zdaniem Stowarzyszenia, zorganizowanie nowego przystanku tramwajowego w kierunku Garbary jest możliwe w obrębie skrzyżowania Focha-Gdańska w dwu alternatywnych lokalizacjach: na wysokości budynków przy ul. Focha 10 i 12 (przypominamy, że przystanek w tym miejscu funkcjonował w czasie remontu węzła Klaryski w 2013 r. obsługując linie 1 i 5bis), bądź też na wysokości kościoła Klarysek z wykorzystaniem istniejącego pasa wyłączenia z ruchu.
Nowy przystanek również powinien powstać w postaci tzw. „przystanku wiedeńskiego”, przyczyniając się do uspokojenia ruchu pojazdów i poprawy bezpieczeństwa pasażerów.

 

3. Nowe przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Focha-Warmińskiego

Nowe przejście dla pieszych umożliwi krótszą drogę na przystanki tramwajowe w kierunku R. Jagiellonów oraz będzie stanowić poprawę bezpieczeństwa dla ruchu pojazdów osobowych, ponieważ zlikwiduje kolizyjny punkt na skrzyżowaniu ulic Focha-Warmińskiego, umożliwiając bezpieczny wyjazd z ul. Warmińskiego w ul. Focha, gdzie w tej chwili jest znacznie ograniczona widoczność.

 

4. Dokonanie korekt układu chodników i dróg dla rowerów na skrzyżowaniach ul. Focha

Konsultacje, Focha. Plan Garbary

– z ul. Kordeckiego:
Z uwagi na bardzo duży ruch pieszy w obrębie węzła Garbary proponujemy, tam gdzie to możliwe, przesunięcie ścieżek rowerowych w stronę krawędzi jezdni (w punktach oznaczonych na mapce jako A, B i C), a pozyskane w ten sposb miejsce przeznaczyć na stworzenie chodników o jak największej możliwej szerokości (w punktach oznaczonych jako D, E i F).
Jednocześnie proponujemy zastosować jak najszersze przejścia dla pieszych przez obie jezdnie ul. Focha (punkty oznaczone jako G i H).
Ponadto rekomendujemy usunięcie w obrębie tego skrzyżowania wszystkich przycisków wzbudzania sygnału zielonego dla pieszych i wprowadzenie go automatycznie we wszystkich możliwych fazach.

– oraz z ul. Czartoryskiego:
Proponujemy umożliwić przejście i przejazd rowerem w linii prostej, bez konieczności skręcania w głąb ulicy Czartoryskiego, tak jak np. w przypadku kolejnej przecznicy z ul. Mennica. Z obserwacji wynika, że piesi i rowerzyści będą wybierać przecięcie ulicy w najwygodniejszy sposób, czyli w linii prostej, zaś infrastruktura powinna taki oczywisty wybór ułatwiać a nie utrudniać.

 

5. Zmiana organizacji ruchu rowerowego w północnej części ul. Mostowej

Konsultacje, Focha. Plan Mostowa

Wnioskujemy o rezygnację z prowadzenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mostowej, gdyż jest to rozwiązanie mocno niedogodne dla użytkowników. Zamiast tego rozwiązania proponujemy:
– utworzenie przejazdu rowerowego przez wlot ul. Mostowej,
– zmianę lokalizacji stacji Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego „Plac Teatralny” (15 stanowisk rowerowych) w miejsce ok. 5 miejsc parkingowych po wschodniej stronie ul. Mostowej,
– w zwolnione miejsce po stacji rowerowej wprowadzenie mieszanego ruchu pieszego i rowerowego.
– dodatkowo proponujemy wygospodarowanie nowej powierzchni pieszej z części skweru w narożniku ul. Focha i ul. Jagiellońskiej, zaś w pozostałej części jego odnowienie, obsadzenie nową zielenią, usunięcie niszczejących form małej architektury i likwidację barier uniemożliwiających wejście na ten teren – obecnie skwer ten z uwagi na bardzo niskie walory estetyczne w żaden sposób nie przystaje do reprezentacyjnej części centrum miasta.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Komentowanie wyłączone.