rozwój | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy

Tagi: ' rozwój'

Wybory samorządowe 2014. Pytamy kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Podobnie jak 4 lata temu, w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, pytamy kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Bydgoszczy o ich wizję transportu i sposób rozwiązywania problemów mobilności w mieście. Kandydaci na urząd prezydenta miasta często [...]

III Kongres Transportu Publicznego

Kongres Transportu Publicznego co roku gości w innej aglomeracji. Pierwszy odbył się w Warszawie, druga edycja tego wydarzenia miała miejsce w Poznaniu, 9 października 2013 r., a w 2014 r. roku natomiast wydarzenie będzie miało miejsce [...]

Zapraszamy na II Kongres Transportu Publicznego

W 2012 roku odbył się w Warszawie po raz pierwszy Kongres Transportu Publicznego. Założeniem organizatorów kongresu było zaprezentowanie najlepszych praktyk w obszarze zintegrowanego transportu zbiorowego oraz stworzenie platformy do dyskusji nad przyszłością tych usług w miastach [...]

Uwagi do Projektu Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku

Od 4 do 30 czerwca 2013 roku można było zgłaszać uwagi do Projektu Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku. Do zapoznania się z Projektem zaprasza Prezydent Miasta Bydgoszczy. Poniżej prezentujemy uwagi Stowarzyszenia do Projektu. Dokument można [...]

Uwagi Stowarzyszenia do Planu Transportowego

Od 13 maja do 12 czerwca 2013 r. trwały konsultacje społeczne dokumentu „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bydgoszczy”. „Głównym celem wprowadzenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Bydgoszczy jest poprawa warunków dla sprawnego [...]

Konsultacje społeczne Studium transportowego

Od 6.12.2012 r. do 6.02.2013 r. ZDMiKP prowadził konsultacje społeczne opracowania pn. „Studium transportowe miasta Bydgoszczy wraz z oceną stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Opracowanie to przedstawia propozycje rozwoju poszczególnych systemów transportowych Bydgoszczy. Analizie poddano wszystkie systemy [...]

Zapraszamy na wystawę do Archiwum Państwowego.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego wraz z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy zaprasza do zwiedzenia wystawy przygotowanej z okazji uruchomienia nowej linii tramwajowej do dworca kolejowego. [...]

Konsutacje społeczne Projektu Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego

12 grudnia 2011r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu dokumentu „Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru metropolitalnego na lata 2010-2015.” [...]

Na beczce prochu. Część II.

W piątek 25 stycznia 1990 roku, około godziny 16.00 między posesjami nr 20 i 30 uniósł się w powietrzu mocny zapach gazu. [...]

Na beczce prochu. Część I

Z ulicą Dworcową związane są początki bogatej historii komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Tędy przejechał w 1888 roku pierwszy tramwaj konny a osiem lat później elektryczny. [...]