Śledzimy absurdy. Odcinek 1. | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Publikacje — 28 października 2014

Wszyscy czasami podróżujemy pieszo. Podczas pieszych spacerów po Bydgoszczy można spotkać wiele niespodzianek. Oczywiście nasze miasto rozwija się i wyładniało w ciągu ostatnich kilku lat, jednak tym razem skupimy się na niespodziankach… „dziwnych”.

 

Przerwa w chodniku na ulicy Andersa

 
Na chodniku przy ulicy Andersa, między przystankiem Andersa/Wyzwolenia a Biedronką (w kierunku centrum) możemy spotkać taką oto dziurę w chodniku.

Dziura w chodniku na ul. Andersa

ZDMiKP otrzymał pytanie o tą dziurę:

 • kiedy i z jakiego powodu powstała ta nieciągłość chodnika,
 • kiedy zostanie przywrócona ciągłość chodnika,
 • w jaki sposób mają pokonywać ten odcinek piesi idący na przystanki komunikacji miejskiej, osoby niepełnosprawne, czy też matki z wózkami dziecięcymi.

Z zebranych przez nas informacji wynika, że prawdopodobnie w tym miejscu nawierzchni nie było nigdy, albo od wielu lat.. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację:

„Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy po przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie przy ulicy Andersa pomiędzy przystankiem autobusowym Andersa-Wyzwolenia a Biedronką uprzejmie informuje, że przedmiotowy teren objęty jest aktualnie prowadzoną budową linii tramwajowej do Fordonu. W ramach tego zadania nawierzchnia jezdni i chodników zostanie przebudowana i rozwiązany zostanie problem związany z ubytkiem w nawierzchni chodnika. Wystąpiliśmy jednocześnie do wykonawcy robót o tymczasowe zabezpieczenie ubytku powstałego najprawdopodobniej po usuwaniu awarii urządzeń instalacji podziemnej w latach ubiegłych.”

Niepokoi nas fakt, że ZDMiKP nie wie kiedy i w jaki sposób tak istotnie został uszkodzony chodnik. Cieszyć może jedynie fakt, że otrzymaliśmy zapewnienie, że ten problem zostanie rozwiązany.

 

Skłodowska-Curie czy Curie-Skłodowska?

 
Podczas pieszych podróży ulicą Marii Skłodowskiej-Curie można spotkać nietypowe zjawisko. W zależności od odcinka i strony ulicy, jest ona nazywana „Skłodowskiej-Curie” na zmianę z „Curie-Skłodowskiej”:

 • przy skrzyżowaniu z ul. Łęczycką – Marii Curie-Skłodowskiej,
 • przy skrzyżowaniu z ul. Koszalińską – Marii Skłodowskiej-Curie,
 • przy skrzyżowaniu z ul. Bałtycką (strona północna) – Marii Skłodowskiej-Curie,
 • przy skrzyżowaniu z ul. Bałtycką (strona południowa) – Marii Curie-Skłodowskiej,
 • przy skrzyżowaniu z ul. Polanka – Marii Curie-Skłodowskiej,
 • przy skrzyżowaniu z ul. Gajową – Marii Curie-Skłodowskiej i Marii Skłodowskiej-Curie,
 • przy skrzyżowaniu z ul. Jurasza – Marii Curie-Skłodowskiej,
 • przy skrzyżowaniu z ul. Łużycką – Marii Curie-Skłodowskiej,
 • przy skrzyżowaniu z ul. Kurpińskiego – Marii Curie-Skłodowskiej,
 • przy skrzyżowaniu z ul. Sportową – Marii Skłodowskiej-Curie.

W nazwach przystanków podano „Skłodowskiej-Curie”. W Polsce prawidłowo podaje się najpierw nazwisko panieńskie, a następnie męża, stąd zgodnie z zasadami języka polskiego poprawną nazwą jest „Marii Skłodowskiej-Curie” i taka powinna funkcjonować na całej długości ulicy.

Skłodowskiej-Curie Bałtycka, strona północna Skłodowskiej-Curie Bałtycka, strona południowa
Skłodowskiej-Curie Gajowa Skłodowskiej-Curie Gajowa (2)

Jakie jest stanowisko ZDMiKP w tej sprawie? Czy podjęto jakiekolwiek działania?

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z uchwałą nr XXLV/835/97 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 199r. prawidłowa nazwa ulicy brzmi Marii Curie Skłodowskiej. Jeżeli chodzi o nazewnictwo przystanków nie zawsze pokrywają się z ich dokładną lokalizacją lub faktyczną nazwą miejsca, w którym się znajdują. Bardzo często są to nazwy zwyczajowe przyjęte tak, aby pasażerom komunikacji miejskiej łatwo było je zapamiętać i od lat kojarzone są z określonym miejscem. W związku z powyższym nie chcemy zmieniać nazw przystanków ze względu na konieczność dokonania tego w bardzo wielu miejscach co wiąże się z kosztami, a nazwa przystanku nie musi odpowiadać nazwie ulicy, na której się znajduje. Jednocześnie informujemy, że wszelkie nowe tablice wymieniane po uszkodzeniu są zgodne z pisownią zawartą w wyżej wymienionej uchwale.

Ciężko uznać taką odpowiedź za zadowalającą.

 

Droga dla rowerów na ulicy Twardzickiego

 
Po południowej stronie ulicy Twardzickiego obok chodnika jest wyznaczona droga dla rowerów biegnąca po stronie jezdni. Zaobserwowaliśmy jednak, że na krótkim, kilkudziesięciometrowym odcinku od skrzyżowania z ulicą Kleeberga w kierunku pętli autobusowej „Tatrzańskie”, droga dla rowerów znajduje się po drugiej stronie. Po kilkudziesięciu metrach w zupełnie chaotyczny sposób droga dla rowerów powraca na drugą stronę.

Droga dla rowerów na ul.Twardzickiego

Droga dla rowerów na ulicy Twardzickiego w Bydgoszczy

Zwróciliśmy się z pytaniem:

 • dlaczego tylko na tym krótkim odcinku droga dla rowerów znajduje się po stronie jezdni, wprowadzając chaos na kilkudziesięciometrowym odcinku,
 • w którym miejscu droga dla rowerów zmienia swoje położenie – jak widać na zdjęciu w żaden sposób nie zostało to zaznaczone, co może stwarzać zagrożenie zarówno dla pieszych jak i dla rowerzystów.

W odpowiedzi uzyskaliśmy informację:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w odpowiedzi na pismo z dnia 08.09.2014 roku uprzejmie informuje, że drogi rowerowe wzdłuż ul. Twardzickiego i Pelplińskiej wyznaczone zostały w latach 90 ubiegłego wieku z infrastruktury chodnikowej i dlatego wiele parametrów, jak i rozwiązań odbiega od współcześnie projektowanych form techniczno-funkcjonalnych i organizacyjnych. Niemniej ZDMiKP poprawi oznakowanie we wskazanym przez Pana miejscu tj. za skrzyżowaniem z ul. Kleeberga.

Niestety w tym przypadku również brakuje racjonalnego wyjaśnienia dla przyjętego rozwiązania. Mamy jednak nadzieję, że przynajmniej oznakowanie zostanie poprawione.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Komentowanie wyłączone.