Projekt zmiany geometrii układu drogowego oraz zmiany organizacji ruchu w obrębie węzła przesiadkowego na ul. Królowej Jadwigi | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Projekty — 31 marca 2011

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy z dużą uwagą obserwuje postępującą budowę trasy tramwajowej do Dworca PKP, szczególnie zważywszy na fakt, że jest to pierwsza od wielu lat inwestycja w rozbudowę sieci tramwajowej w Bydgoszczy. Uważamy, że inwestycja przyczyni się to do przywrócenia atrakcyjności ulicy Dworcowej oraz wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie transportu publicznego w naszym mieście.

 

Obecny projekt budowlany

Według obecnego projektu budowlanego, zachodnia jezdnia wylotowa ul. Królowej na zostanie wyłączona z ogólnodostępnego ruchu kołowego i przeznaczona na potrzeby komunikacji zbiorowej. Zachowaniu ulegnie wyjazd z Multikina na ul. Królowej Jadwigi.

Wjazd na teren przeznaczony dla komunikacji miejskiej będzie możliwy tylko z północnej jezdni ul. Focha, a wyjazd tylko na Królowej Jadwigi w kierunku południowym.

Przystanki autobusowe w kierunku Dworca PKP zostały zlokalizowane po wschodniej stronie ul. Królowej Jadwigi, natomiast w kierunku Ronda Grunwaldzkiego po północnej stronie ul. Focha. Obecny projekt budowany ilustruje rysunek 1.

 Planowana geometria układu drogowego w tym rejonie znacznie ogranicza funkcjonalność węzła przesiadkowego. Dogodna przesiadka typu „drzwi w drzwi” jest możliwa tylko przy korzystaniu z linii autobusowych jadących w kierunku dworca PKP (których prawdopodobnie nie będzie) lub linii tramwajowych jadących z tego kierunku. Pasażerowie przesiadający się z pojazdów wjeżdżających na teren węzła od strony Ronda Grunwaldzkiego (którzy będą stanowili znaczną część pasażerów korzystających z węzła przesiadkowego) zmuszeni są do pokonania około 120 metrów oraz przecięcia ul. Królowej Jadwigi, co wiąże się z oczekiwaniem na światłach.

Ponadto dogodny wjazd na obszar pętli jest możliwy tylko dla pojazdów jadących od strony Mostów Solidarności – pojazdy jadące od strony ronda Grunwaldzkiego muszą zawracać na skrzyżowaniu Focha – Królowej Jadwigi – Kordeckiego, pojazdy jadące na południe ul. Kr. Jadwigi są zmuszone do objeżdżania całej wyspy centralnej.

Ta sytuacja zdecydowanie zmniejsza atrakcyjność węzła jako przystanku końcowego zarówno dla komunikacji stricte miejskiej jak i jako ewentualnego minidworca dla komunikacji podmiejskiej.

Stowarzyszenie proponuje zatem dokonanie nieznacznych korekt w geometrii układu drogowego w rejonie planowanej pętli oraz zmianę organizacji ruchu, w celu poprawienia atrakcyjności węzła dla pasażerów.

 

Propozycje zmian w układzie drogowym

 

1. Proponujemy dokonanie następujących zmian w geometrii układu drogowego:

  • utworzenie wlotu na obszar przeznaczony dla komunikacji publicznej z Królowej Jadwigi w kierunku od dworca PKP z ul. Królowej Jadwigi kosztem zmniejszenia obszaru zieleni (szczegół A),
  • utworzenie wlotu na ww. obszar w kierunku od ul. Focha z ul. Królowej Jadwigi poprzez wykonanie przejazdu przez pas rozdziału jezdni (szczegół B),
  • nielikwidowanie istniejącego wylotu z ww. obszaru w stronę Ronda Grunwaldzkiego kosztem rezygnacji z planowanego obszaru zieleni.

2. Wraz z tymi zmianami sugerujemy także zmianę organizacji ruchu w tym rejonie:

  • na obszarze przeznaczonym dla komunikacji zbiorowej Stowarzyszenie proponuje wprowadzenie ruchu dwukierunkowego,
  • dla pojazdów wyjeżdżających z Multikina Stowarzyszenie widzi następujące możliwości: utrzymanie wyjazdu na ul. Królowej Jadwigi regulowanego sygnalizacją świetlną przy jego zwężeniu do jednego pasa ruchu, lub skierowanie pojazdów wyjeżdżających na ul. Focha przez obszar przeznaczony dla komunikacji zbiorowej, lub całkowitą likwidację wyjazdu.

3. Funkcjonowanie węzła po wprowadzonych zmianach:

  • dla pojazdów komunikacji zbiorowej wjeżdżających na pętlę od strony ronda Jagiellonów lub od strony ronda Grunwaldzkiego Stowarzyszenie przewiduje zatrzymanie w pierwszej części zatoki przystankowej (szczegół B), a następnie wjazd na pętlę proponowanym przejazdem, w razie potrzeby regulowany sygnalizacją świetlną,
  • dla pojazdów komunikacji zbiorowej wjeżdżających na pętlę od strony mostu Królowej Jadwigi Stowarzyszenie przewiduje skorzystanie z wlotu oznaczonego na szczególe A. Stowarzyszenie przewiduje wykorzystywanie tego wlotu głównie w sytuacjach awaryjnych,
  • dla pojazdów komunikacji zbiorowej wyjeżdżających z pętli w stronę ronda Grunwaldzkiego Stowarzyszenie proponuje, w zależności od ustawienia pojazdu po wjeździe na pętlę, wyjazd na ul. Królowej Jadwigi i skręt w lewo na skrzyżowaniu z ul. Focha bądź wyjazd wylotem proponowanym w punkcie 1.3.

 

Układ torowy

 

Przedstawione w marcu 2009 roku do konsultacji społecznych studium trasy tramwajowej na dworzec PKP dla wariantu „Naruszewicza” przewidywało odmienne ukształtowanie skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi, Marszałka Focha i ks. Augustyna Kordeckiego. W projekcie tym zaproponowano m.in. oddzielny tor w relacji prawoskrętnej z ul. Focha wraz z dodatkowym peronem tramwajowym. W realizowanym projekcie zrezygnowano z tego rozwiązania, pozostawiając wyłącznie rozjazd w układzie klasycznym. Powoduje to zagrożenie dla przepustowości ruchu ze względu na wzajemne blokowanie się tramwajów. Problem ten można już obecnie obserwować na Rondzie Fordońskim oraz, w mniejszym stopniu, na Rondzie Jagiellonów.

Stowarzyszenie postuluje modyfikację układu torowego jak na załączonym rysunku, przez dodanie osobnego toru dla tramwajów w relacji Focha – Naruszewicza, przy rezygnacji z odrębnych peronów. Wiąże się to z pewnymi modyfikacjami projektu oraz, być może, koniecznością przesunięcia jezdni ul. Marszałka Focha. Stowarzyszenie postuluje aby działania te połączyć z planowanym remontem torowiska w ciągu mostów Solidarności.

 

 

Korzyści

 

Proponowane w niniejszym opracowaniu zmiany nie są oczywiście obojętne dla budżetu inwestycji, jednakże Stowarzyszenie uważa, że korzyści z nieznacznych w stosunku do całości zadania korekt w pełni zrekompensują wydatki. Niezbędne będą pewne zmiany w projekcie budowlanym, jednak najprawdopodobniej nie większe niż typowe korekty przy realizacji inwestycji wynikające np. z istnienia nieujętej w planach infrastruktury podziemnej. Konieczne będzie również opracowanie nowego projektu organizacji ruchu, uwzględniającego ewentualne dodatkowe sygnalizacje świetlne wraz z ich programami. Zważywszy na fakt wdrażania Inteligentnego Systemu Transportowego, nie powinno to wiązać się z dodatkowymi kosztami. Ostatnim dostrzeganym przez Stowarzyszenie problemem jest pewne skomplikowanie ruchu na przeznaczonym dla komunikacji miejskiej obszarze wiążące się z wprowadzeniem na nim ruchu dwukierunkowego. Jednak zważywszy na to, że pojazdy komunikacji miejskiej prowadzone są przez zawodowych, doświadczonych kierowców a organizacja ruchu nie jest bardziej skomplikowana niż np. na obecnej pętli Dworzec PKP, Stowarzyszenie nie widzi w tym przeszkody do realizacji planów.

Największą korzyścią, którą można osiągnąć realizując postulowane przez Stowarzyszenie zmiany, jest znaczne zwiększenie funkcjonalności węzła przesiadkowego przez zwiększenie liczby relacji możliwych do obsłużenia miejską i podmiejską komunikacją autobusową bez konieczności wykonywania skomplikowanych manewrów. Stowarzyszenie uważa, że integrowanie komunikacji w całym obszarze aglomeracyjnym jest jedynym sposobem na ograniczenie obciążenia układu drogowego ruchem samochodowym z przedmieść, zważywszy na postępującą dezurbanizację.

Przebudowa węzła w proponowanym wariancie umożliwi pasażerom przesiadki „drzwi w drzwi”. Tym sposobem nie będzie konieczności korzystania z przejścia przez ul. Królowej Jadwigi regulowanego sygnalizacją świetlną. Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że aby zapewnić maksymalny komfort pasażerom i zachęcić ich do korzystania z komunikacji zbiorowej należy poza synchronizacją rozkładów dążyć do jak najściślejszego integrowania przystanków na węzłach przesiadkowych.

Natomiast dzięki wybudowaniu oddzielnego toru w relacji prawoskrętnej z ul. Focha zostanie zlikwidowane potencjalne wąskie gardło w układzie torowym. Stowarzyszenie uważa, że nieutworzenie osobnego toru do skrętu byłoby błędem, zwłaszcza w dalszej perspektywie rozwoju sieci tramwajowej.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego mając na celu dbanie o sprawne funkcjonowanie transportu publicznego w Bydgoszczy, rekomenduje do zrealizowania zaprezentowane propozycje zmian w obrębie skrzyżowania ul. Focha i Królowej Jadwigi. Przy stosunkowo niewielkiej liczbie koniecznych zmian i niedużym koszcie w porównaniu do kosztu całej inwestycji, można osiągnąć znacznie lepszą atrakcyjność węzła przesiadkowego dla pasażerów, oraz większą funkcjonalność, co może być istotne w dłuższej perspektywie.

 

Pismo o powyższej treści zostało złożone w siedzibie ZDMiKP w dniu 29.03.2011.

Tekst i grafiki: Krzysztof Ziętara.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *