LINK – Europejskie Forum Pasażerskich Podróży Multimodalnych | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Projekty Publikacje — 18 września 2008

Czym jest multimodalność? Najprościej można to określić jako kombinację różnych środków transportu podczas jednej podróży. Zwiększenie multimodalności w transporcie pasażerskim jest obecnie jednym z największych wyzwań mających na celu wprowadzenie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego, który byłby jednocześnie atrakcyjny, łatwo dostępny jak i ograniczałby jego negatywny wpływ na środowisko. W publikacji „Towards passenger intermodality in EU” zaproponowano między innymi utworzenie forum zrzeszającego uczestników rynku, organizatorów komunikacji i innych instytucji związanych z transportem pasażerskim.

W kwietniu 2007 roku wystartował międzynarodowy projekt naukowo- wdrożeniowy LINK – Europejskie Forum Pasażerskich Podróży Multimodalnych. Projekt w latach 2007-2010 będzie finansowany ze środków przeznaczonych przez Komisję Europejską w ramach szóstego programu ramowego. Konsorcjum utworzyło 17 doświadczonych organizacji z 13 państw europejskich. Przewodzi mu niemiecki Regionalny Instytut Rozwoju Regionalnego i Miejskiego, Budownictwa i Architektury landu Nadrenii północnej- departament mobilności i zagospodarowania przestrzennego. Współpraca między organizacjami pochodzącymi z róznych państw jest dużym wyzwaniem, pozwala jednak na bardzo szeroką wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między władzami, stowarzyszeniami, operatorami i innymi uczestnikami rynku. Ponadto głównym celem projektu jest zmniejszenie fragmentacji rynku, polepszenie integracji polityk transportowych, zapewnienie miejsca transferu wiedzy oraz promocja rozwiązań multimodalnych.

W Polsce Krajowym Punktem Kontaktowym jest stowarzyszenie Zielone Mazowsze, które przystąpiło do konsorcjum jako jedna z 17 organizacji założycielskich. Zadaniem Stowarzyszenia jest kontakt z krajowymi instytucjami związanymi z transportem pasażerskim. W naszym kraju do tej pory do Projektu przystąpiło ponad 30 przewoźników, ponad 30 instytucji administracyjnych, 10 organizacji pozarządowych i akademickich i inne. Pierwszym stowarzyszeniem zrzeszającym miłośników transportu zbiorowego, które przystąpiło do Projektu LINK jest Bydgoski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej.

Uczestnicy projektu mogą się angażować w różnym stopniu w prace Forum (uczestnictwo w konsultacjach, uczestnictwo jako espert w ramach grup roboczych, warsztatów, konferencji), mają także możliwość otrzymywania informacji na temat rezultatów działania projektu.

W ramach działania Forum odbywają się międzynarodowe konferencje, warsztaty krajowe oraz obrady grup roboczych. Zadaniem grup roboczych jest skupianie instytucji mających praktyczne doświadczenie w konkretnych dziedzinach. Każda z grup zajmuje się innym zakresem multimodalności. Są to: systemy informacji pasażerskiej oraz systemy biletowe, sieci multimodalne i węzły przesiadkowe, integracja ruchu ponadlokalnego i lokalnego, planowanie i wdrażanie multimodalności, warunki zewnętrzne multimodalności.

Kolejnym obszarem działania Forum jest promocja, pomoc w lepszym zrozumieniu oraz rozpowszechnianie problemu multimodalności. Ważna jest także spójność i ciągłość badań naukowych, co ma pomóc w realizacji tych zadań.

Mimo, że wsparcie finansowe dla projektu zostało zagwarantowane na trzy lata, to jednak jednym z celów jest przekształcenie Forum LINK w organizację trwałą, która może sprawić, że multimodalność będzie istotnym problemem politycznym i społecznym a proponowane rozwiązania przyczynią się do ograniczenia wpływu transportu pasażerskiego na środowisko oraz poprawienia integracji transportu pasażerskiego.

 

Tekst: Robert Reimus.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *