Konsultacje projektu infrastruktury rowerowej | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Opinie — 29 września 2015

Stowarzyszenie wzięło udział w konsultacjach projektu „Infrastruktura dla ruchu rowerowego wzdłuż ulic: Warszawskiej, Śniadeckich, Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki i Skłodowskiej-Curie w Bydgoszczy” wraz z rozszerzeniem zakresu opracowania o ul. Łęczycką na odcinku od ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Kamiennej oraz ul. Warszawską od ul. Fredry do ul. Zygmunta Augusta. W wyniku analizy projektu Stowarzyszenie zasadniczo rekomenduje do realizacji Wariant I z następującymi uwagami:

1. Rondo Ossolińskich
Zachowanie propozycji zabudowy chodnikiem i zielenią północno-zachodniego skraju ronda (jak w Wariancie II), jednocześnie przejazd DDR przez wlot południowy winien być zachowany w możliwie prostej linii, bez łuków dojazdowych (jak w Wariancie I, w formie pasa rowerowego).

2. Odcinek Ogińskiego-Chopina
Zmodyfikowany Wariant II: zrezygnowanie ze śluzy rowerowej na zachodnim wlocie ww. skrzyżowania i utworzenie ciągu pieszo-rowerowego na chodniku po południowej stronie ul. Moniuszki na omawianym odcinku, umożliwiającego najbezpieczniejszy przejazd w relacji W->E i kontynuowanie podróży zjazdem w pas rowerowy po południowej stronie jezdni od wysokości ul. Chopina, z jednoczesnym utworzeniem pasa rowerowego po północnej stronie ul. Moniuszki.

3. Odcinek Jurasza-Wyszyńskiego
Zdecydowanie wnioskujemy o pozostawienie zatoki autobusowej przystanku komunikacji miejskiej „Skłodowskiej-Curie / Jurasza” w jej dotychczasowym miejscu z uwagi na najbardziej korzystną dla pasażerów lokalizację w tej okolicy – bliskość Szpitala Uniwersyteckiego, centrum handlowego, licznych sklepów i punktów usługowych, wysokościowej zabudowy wielorodzinnej, czy też przystanku komunikacji zamiejscowej. Wyżej wymieniony przystanek posiada także dogodne dojścia z większości kierunków w tym rejonie w postaci 2 przejść dla pieszych z obu stron – na skrzyżowaniu Skłodowskiej-Curie / Jurasza i na wysokości wjazdu do szpitala. W celu zachowania dotychczasowego, optymalnego położenia przystanku, w przypadku niewystarczającej ilości rezerwy terenu w omawianym miejscu, proponujemy:
a) utworzenie przystanku komunikacji miejskiej w formie tzw. „pół-zatoki” współdzielonej z pasem rowerowym w Wariancie I,
b) wykorzystanie dla potrzeb komunikacji miejskiej istniejącej zatoki obsługującej komunikację zamiejscową i postój taxi,
c) podjęcie rozmów z władzami Szpitala Uniwersyteckiego w celu pozyskania koniecznego fragmentu terenu, władze szpitala winny być z pewnością zainteresowane utrzymaniem dotychczasowej bliskiej lokalizacji przystanku.

4. Rondo Skrzetuskie
Przebudowa w myśl Wariantu II ze względu na możliwość zdecydowanej poprawy sytuacji dla pieszych i rowerzystów w postaci zmniejszenia o połowę (z 4 do 2) liczby przejść przez jezdnię i przejazdów rowerowych na każdym wlocie skrzyżowania, wskutek usunięcia kolizyjnych wydzielonych prawoskrętów.

5. Ulica Warszawska od ul. Fredry do ul. Zygmunta Augusta
Zastosowanie rozwiązań wg Wariantu II z uwagi na rozplanowanie tras rowerowych umożliwiające ruch dwukierunkowy, a także korzystniejsze ich wpięcie w istniejącą infrastrukturę wzdłuż ul. Zygmunta Augusta.

6. Ulica Łęczycka na odcinku od ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Kamiennej
Wariant I bez modyfikacji.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Komentowanie wyłączone.