III Kongres Transportu Publicznego | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Wydarzenia — 03 września 2014

Kongres Transportu Publicznego co roku gości w innej aglomeracji. Pierwszy odbył się w Warszawie, druga edycja tego wydarzenia miała miejsce w Poznaniu, 9 października 2013 r., a w 2014 r. roku natomiast wydarzenie będzie miało miejsce w Bydgoszczy, 30 października 2014 w Operze Nova. Kongres jest okazją do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami organizatorów transportu publicznego w ośrodkach miejskich i regionach oraz przewoźników, a także organizacji zrzeszających te podmioty. W krótkim czasie stał się on najpopularniejszym miejscem spotkań biznesu, samorządowców, jak również przedstawicieli władz i urzędów centralnych, zainteresowanych rozwojem nowoczesnego transportu publicznego. Co roku dyskutowane są problemy i szanse stojące przed podmiotami zaangażowanymi w proces tworzenia usług spełniających wymogi nawet najbardziej wymagających pasażerów.

III Kongres Transportu Publicznego w Bydgoszczy
W tym roku w trakcie Kongresu zostanie podjęta tematyka:

  • Potrzeby komunikacyjne pasażerów, mieszkańców i kierowców,
  • BiT City, czyli jak zbudować metropolię?
  • Koszty, procedury, oszczędności w zamawianiu usługi transportu publicznego
  • Jak stworzyć doskonały system informacji pasażerskiej i dystrybucji biletów – kryteria wyjściowe i możliwości,
  • Nowoczesne pojazdy – granica racjonalności w inwestowaniu. Używany diesel, czy nowy autobus elektryczny?
  • Zintegrowane inwestycje terytorialne – nowe narzędzie w rękach samorządów.

Szczegółowy program Kongresu znajduje się na stronie www.kongrestransportupublicznego.pl

 

Transport publiczny odgrywa coraz większą rolę w kształtowaniu jakości życia i rozwoju społeczno-gospodarczym. Jego efektywna organizacja i sprawne funkcjonowanie wymaga zespolenia wysiłków wielu organów rządowych oraz samorządowych, jak i podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w tym zakresie. Wspólne wypracowywanie koncepcji działania jest jednym z warunków powodzenia budowy nowoczesnego systemu transportowego.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *