Wybory samorządowe 2014. Pytamy kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Bydgoszczy | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Projekty — 21 października 2014

Podobnie jak 4 lata temu, w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, pytamy kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Bydgoszczy o ich wizję transportu i sposób rozwiązywania problemów mobilności w mieście.

Kandydaci na urząd prezydenta miasta często wypowiadają się na tematy związane z transportem. Daje to nadzieję, że także po wyborach problemy związane z poruszaniem się po Bydgoszczy nie będą pomijane. W tym obszarze nasze miasto ma nadal wiele do zrobienia. Większość wypowiedzi kandydatów dotyczących komunikacji jest bardzo ogólnikowa, dlatego też korzystając z okazji wysłaliśmy kilka pytań do wszystkich kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

  1. Czy zamierza Pan(i) kontynuować rozbudowę systemów transportu szynowego po ukończeniu obecnej inwestycji – tramwaju do Fordonu? Jeśli tak, to w jakim zakresie i co jest priorytetem na najbliższe 4 lata?
  2. Czy uważa Pan(i) za zasadne wprowadzenie priorytetów w ruchu dla komunikacji zbiorowej? Czy wprowadzi Pan(i) takie priorytety nawet jeśli będzie się to wiązać z pogorszeniem czasów przejazdu dla komunikacji indywidualnej?
  3. Jak zamierza Pan(i) rozwiązać problem postępującej suburbanizacji i czy w planach tych rolę grać będzie transport publiczny?
  4. Jak rozumie Pan(i) hasło „miasto dla ludzi” w kontekście rozbudowy układów drogowych w miastach?
  5. Jaka będzie Pan(a/i) polityka taryfowa komunikacji miejskiej? Czy planuje Pan(i) zmiany w ofercie biletów jednorazowych, czasowych i okresowych? Czy obecny zakres ulg, w tym przejazdów bezpłatnych, zostanie utrzymany czy planowane są jego modyfikacje?
  6. Jak ocenia Pan(i) działania podejmowane w zakresie komunikacji miejskiej w ciągu trwającej obecnie kadencji samorządu?

Na odpowiedzi czekamy do 5 listopada. Opublikujemy je na stronie Stowarzyszenia. Serdecznie dziękujemy kandydatom za szczegółowe odpowiedzi na zadane pytania. Będziemy się przyglądać i kontrolować realizację deklaracji przez kandydata wybranego na prezydenta miasta Bydgoszczy, jednocześnie wyrażając chęć współpracy w przyszłości.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *