Wybory samorządowe 2014. Odpowiedzi Rafała Bruskiego | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy

Wybory samorządowe 2014. Odpowiedzi Rafała Bruskiego

1. Czy zamierza Pan kontynuować rozbudowę systemów transportu szynowego po ukończeniu obecnej inwestycji – tramwaju do Fordonu? Jeśli tak, to w jakim zakresie i co jest priorytetem na najbliższe 4 lata?

Oczywiście, że tak. Od tego kierunku nie ma odwrotu. Przesądzone jest, że będziemy budować torowisko w ul. Kujawskiej równocześnie kupimy 10 składów. Planujemy także połączenie ronda kujawskiego w rondem grunwaldzkim poprzez ulice Solskiego, Piękną, Szubińską i Kruszwicką wraz z zakupem …. składów. Przy tej inwestycji będzie brany pod uwagę również wariant przedłużenia linii tramwajowej wzdłuż ul. Szubińskiej do pętli na wysokości ul. Ks. Schulza. Ta inwestycja realizowana będzie w przypadku uzyskania dofinansowania UE, na co są stosunkowo duże szanse. Niezależnie od tych dużych inwestycji znacznemu przyspieszeniu ulegną pracę nad modernizacją istniejących torowisk i wymianą taboru na nowoczesny klimatyzowany i niskopodłogowy.

 

2. Czy uważa Pan za zasadne wprowadzenie priorytetów w ruchu dla komunikacji zbiorowej? Czy wprowadzi Pan takie priorytety nawet jeśli będzie się to wiązać z pogorszeniem czasów przejazdu dla komunikacji indywidualnej?

ITS ma zapewnić możliwie najwyższą płynność ruchu w mieście, przy zachowaniu priorytetu dla komunikacji zbiorowej. System będzie w dużej mierze ukierunkowany na skracanie czasu podróży tramwajem. Obecnie mamy z tym problem głównie na rondzie Fordońskim. Planuję także budowę kolejnych bus pasów. Ten najpilniejszy to ul. Kolbego i oczywiście Grunwaldzka przy okazji dużej inwestycji drogowej rozbudowy trasy W-Z do układu 2+2 na całej długości. Myślę, że dzięki planowanym inwestycjom transport zbiorowy będzie znacznie szybszy bez szkody dla obecnych parametrów transportu indywidualnego.

 

3. Jak zamierza Pan rozwiązać problem postępującej suburbanizacji i czy w planach tych rolę grać będzie transport publiczny?

Suburbanizacja jest problemem tylko w ujęciu budżetowym, w każdym innym wolałbym nazywać ją trendem. Trudno się bowiem obrażać, że mieszkańcy dokonują wyboru miejsca zamieszkania i chcą mieszkać z dala od zgiełku centrum – to trend występujący we wszystkich rozwijających i rozwiniętych krajach. Skutkiem jest wydłużenie tras podróży a co za tym idzie większe obciążenie systemu transportowego miasta. Oczywiście to wymaga usprawnianiu układu drogowego i wzmocnienia roli transportu zbiorowego w obszarze funkcjonalnym miasta i tutaj znaleźliśmy rozwiązanie powiązania naszym miejskim transportem gmin Osielsko i Białe- Błota i będziemy rozwijać ten obszar. Niemniej moim głównym celem jest stworzenie w Bydgoszczy takich warunków aby Bydgoszczanie budowali swoje domy na terenie miasta. Stąd nowe plany zagospodarowania przestrzennego wytyczające miejsca w których dopuszczona jest zabudowa wyłącznie jednorodzinna i programy takie jak Zbuduj swój dom w Bydgoszczy.

4. Jak rozumie Pan hasło „miasto dla ludzi” w kontekście rozbudowy układów drogowych w miastach?

Ludzie nie odpoczywają tam gdzie jest zgiełk ruchu samochodowego. Szukają miejsc cichych i pięknych. Takim miejscem dla Bydgoszczan jest np. Myślęcinek. Mamy też Wyspę Młyńską, której do pełnego oddania jej ludziom brakuje już tylko zagospodarowania Młynów Rothera, co zamierzam zrobić w najbliższych latach. ale mamy też miejsca, które powinny być oddane ludziom jako miejsca do odpoczynku, spaceru, spotkania etc. To np. Stary Rynek i otaczające go uliczki. Trwa ich rewitalizacja, która zakończy się wyprowadzeniem samochodów z tej okolicy. Zostanie bardzo mocno zredukowana liczna miejsc postojowych, po to aby pozostawić miejsce pieszym. Kierowcy będą parkować swoje samochody w dużej części na Parkingu wielopoziomowym na ul. Pod Blankami. Kolejnym przykładem może być ulica Augusta Cieszkowskiego, tu także rozpoczęliśmy proces rewitalizacji, po jego zakończeniu ulica stanie się miejscem kameralnym, cichym i pięknym. Największą jednak zmianę czeka Stary Fordon. Tu także rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją. W związku z ogromną skalą zaplanowanych zmian liczę, że Stary Fordon nie tylko dołączy do miejsc, które warto odwiedzić i w których warto odpoczywać ale ma szansę stać się kolejną wizytówką naszego Miasta.

Miasto dla ludzi to także kwestie transportowe. Tutaj kierunek jest jasny – wzmacnianie roli transportu publicznego poprzez inwestycje w torowiska (Kujawska, Solskiego, połączenie mostem Fordońskiej z Toruńską, buspasy (Kolbego, Grunwaldzka), tabor (wymiana taboru tramwajowego na nowoczesny niskopodłogowy, zmniejszenie średniego wieku taboru autobusowego do max 5 lat) integracja transportu kolejowego, tramwajowego i autobusowego na terenie aglomeracji, rozszerzenie oferty przewozowej (linia tramwajowa do Fordonu, bilet metropolitalny) upłynnianie ruchu indywidualnego poprzez rozbudowę układu drogowego (trasa W-Z od Fordonu przez Osową Górę do węzła S5 dwie jezdnie po dwa pasy, wyprowadzenie tranzytu z Miasta (budowa S5) zakaz poruszania się TIR-ów w mieście od 1 stycznia 2019 roku, Inteligentne Systemy Transportowe, to tylko najważniejsze z bardzo wielu zaplanowanych działań. Te wskazane już się rozpoczęły.

 

5. Jaka będzie Pana polityka taryfowa komunikacji miejskiej? Czy planuje Pan(i) zmiany w ofercie biletów jednorazowych, czasowych i okresowych? Czy obecny zakres ulg, w tym przejazdów bezpłatnych, zostanie utrzymany czy planowane są jego modyfikacje?

Moim celem jest poprawa jakości komunikacji miejskiej. Chciałbym aby bilety nie drożały i to jest możliwe do zrobienia. Ale musimy mieć świadomość, że z roku na rok płacimy przewoźnikom coraz wyższe stawki za przewóz pasażerów a ponad 57% pasażerów korzysta z ulg lub całkowicie jest zwolniona z konieczności kupowania biletu. To bardzo dużo. Za tych pasażerów płacą inni pasażerowie w cenie biletu oraz wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy z budżetu Miasta. Gdyby zlikwidować wszystkie ulgi bilet kosztowałby ok. 1,50 PLN. Jak pokazały doświadczenia ubiegłego roku Polityka Taryfowa nie jest przez radnych traktowana jako narzędzie do rozwoju transportu publicznego tylko jako narzędzie wyborcze, a to właśnie Rada Miasta decyduje o kształcie Taryfy. Stąd bardzo trudno precyzyjnie planować zmiany w tym obszarze.

 

6. Jak ocenia Pan działania podejmowane w zakresie komunikacji miejskiej w ciągu trwającej obecnie kadencji samorządu?

Gdyby budżet Miasta nie był tak zrujnowany po poprzedniej kadencji pewnie udałoby się zrobić o wiele więcej. Niemniej dla komunikacji publicznej ta kadencja była przełomowa i dała dobre podstawy do rozwoju w następnych latach. Udało się opracować długoterminową strategię, której wdrożenie spowoduje, że komunikacja w Bydgoszczy będzie lepsza, szybsza a do tego tańsza. To wymaga koordynacji wielu działań i wszystkie zostały opisane w Planie Transportowym. Już rozpoczęliśmy jego realizację m in:

– Po raz pierwszy w historii Miasta wprowadziliśmy do ruchu 42 klimatyzowane autobusy z bezpłatnym dostępem do internetu.

– uruchomiliśmy komunikację między gminami – linia 91 Błonie Przyłęki, lina 93 oś. Leśne – Niwy, linia 94 oś. Leśne Żołędowo)

– uruchomiliśmy cieszące się powodzeniem linie turystyczne obsługiwane zabytkowymi Jelczami

– Zbudowaliśmy buspasy co znacząco skróciło czasy podróży (Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Zdobywców Wału Pomorskiego, Jana Pawła II) uruchomiliśmy nowe lub zmodernizowaliśmy istniejące połączenia przez co włączyliśmy kolejne obszary do obsługi transportem publicznym (linia 74 Brdyujście-Fordon, linie 53,68 BPPT i Exploseum, linia 82 Osiedle Eskulapa, linia 57 Błonie-Dworzec PKP, linia 61 Połączenie Szwederowa i i Kapuścisk z centrum Miasta, linia 59 Bartodzieje-Kapuściska).

– Rozpoczęliśmy proces wdrażania ITS i istotnej modernizacji systemu informacji pasażerskiej.

– To naprawdę dużo jak na tak krótki okres i tak ograniczone możliwości budżetowe.