Wybory samorządowe 2014. Odpowiedzi Marka Gralika | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy

Wybory samorządowe 2014. Odpowiedzi Marka Gralika

1. Czy zamierza Pan kontynuować rozbudowę systemów transportu szynowego po ukończeniu obecnej inwestycji – tramwaju do Fordonu? Jeśli tak, to w jakim zakresie i co jest priorytetem na najbliższe 4 lata?

Tak, zamierzam. Ul. Kujawska. Przedsięwzięcie to jest najbardziej znaczące spośród wszystkich niżej wymienionych, zatem jest priorytetem. Zapewni właściwe wykorzystanie trasy na Wojska Polskiego i szybkie połączenie Kapuścisk, Wyżyn, Wzgórza Wolności ze Śródmieściem. Kolejne inwestycje to:
Rondo Kujawskie – Solskiego – Piękna – Szubińska – Plac Poznański – Kruszwicka – Rondo Grunwaldzkie. Linia ta zapewni obsługę komunikacją szynową pozostałej części Górnego Tarasu, tj. Szwederowa i Górzyskowa. Trasa stanowić będzie alternatywne połączenie dzielnic zachodnich i okolic dworca PKP ze wschodnimi z pominięciem Śródmieścia.
Ul. Szubińska (do ks. Józefa Schulza) to uzupełnienie układu komunikacji tramwajowej o obsługę zwartej zabudowy os. Błonie. Trasa planowana była już na etapie budowy osiedla w 1963 roku. Tory ułożono w latach osiemdziesiątych (później zdemontowano). Trasa zapewni dostęp z Błonia do pozostałych osiedli oraz do ścisłego centrum.

 

2. Czy uważa Pan za zasadne wprowadzenie priorytetów w ruchu dla komunikacji zbiorowej? Czy wprowadzi Pan takie priorytety nawet jeśli będzie się to wiązać z pogorszeniem czasów przejazdu dla komunikacji indywidualnej?

Tak. Tak.

 

 

 

3. Jak zamierza Pan rozwiązać problem postępującej suburbanizacji i czy w planach tych rolę grać będzie transport publiczny?

Suburbanizacji podlegają wszystkie duże miasta. Centrum się wyludnia, a mieszkańcy przenoszą się do strefy podmiejskiej. Pół biedy jeśli wciąż zamieszkują w administracyjnych granicach naszego miasta, gorzej jeśli decydują się na stały pobyt w gminach ościennych. Jedynym sposobem, by odwrócić ten trend jest stworzenie zachęt do pozostania w Bydgoszczy. Zamożniejsi nie będą musieli kupować domu w Osielsku, bo w Bydgoszczy czekać na nich będą uzbrojone działki z dostępem do drogi publicznej. Mniej zamożni skorzystają z oferty mieszkań komunalnych. Jednak najlepszym rozwiązaniem nie tyle suburbanizacji, bo to jest proces naturalny, ile wyludniania się miasta, bo jest istotniejszy problem, jest tworzenie warunków do inwestowania, by powstawały nowe miejsca pracy. W przypadku suburbanizacji transport publiczny musi odgrywać rolę kluczową. Przecież zdecydowana większość zamieszkujących podbydgoskie gminy korzysta na co dzień z tego, co daje Bydgoszcz, czyli pracę, edukację, handel, kulturę, rozrywkę, wieczorne życie towarzyskie, sport. Nie sposób w każdej z tych sytuacji liczyć tylko na samochód osobowy jako jedyny środek transportu. Zatem nawet w interesie Bydgoszczy jest rozwój międzygminnego transportu publicznego.

 

4. Jak rozumie Pan hasło „miasto dla ludzi” w kontekście rozbudowy układów drogowych w miastach?

Każda budowa nowych dróg w mieście sprawia, że staje się ona „dla ludzi”. Rzecz w tym, by była bardziej dla ludzi. Most na Trasie Uniwersyteckiej byłby bardziej dla ludzi, gdyby można było zjechać z niego na ul. Toruńską i gdyby po obu stronach jezdni były chodniki (a może i ścieżki rowerowe). Połączenie szybkie z Fordonem też mogłoby być bardziej dla ludzi niż to które obecnie jest realizowane. Planowane przedłużenie Trasy Uniwersyteckiej w kierunku Jana Pawła II bez budowy tunelu pod Wojska Polskiego to kolejny przykład minimalistycznego podejścia do kluczowych dla miasta inwestycji drogowych, a więc mniej korzystnego dla ludzi. Tak więc, rozbudowa układów drogowych w naszym mieście będzie bardziej akceptowana im bardziej będzie rozwiązywała problemy komunikacyjne, im więcej mieszkańców będzie mogło z niej korzystać (kierowcy, pasażerowie komunikacji publicznej, piesi, rowerzyści) i im dłużej, bez konieczności przebudowy będzie im służyć.

 

5. Jaka będzie Pana polityka taryfowa komunikacji miejskiej? Czy planuje Pan zmiany w ofercie biletów jednorazowych, czasowych i okresowych? Czy obecny zakres ulg, w tym przejazdów bezpłatnych, zostanie utrzymany czy planowane są jego modyfikacje?

Obecny zakres ulg, w tym przejazdów bezpłatnych pozostanie bez zmian. Planuję obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej.

 

6. Jak ocenia Pan działania podejmowane w zakresie komunikacji miejskiej w ciągu trwającej obecnie kadencji samorządu?

Działania podejmowane przez prezydenta miasta były bardzo chaotyczne, niespójne i bez z góry ustalonego planu. Następowały zmiany cen biletów, raz w górę, raz w dół. Prezydent raz odbierał zniżki, innym razem proponował ich przyznanie. Za późno zdecydowano się na modernizację taboru tramwajowego. Do końca nie wiadomo, czy prezydent chce dwóch oddzielnych spółek, jednej zawiadującej autobusami, drugiej – tramwajami. Obecny dyrektor ZDMiKP postąpił niezgodnie z prawem zwalniając z pracy z art. 52 Janusza Śmigielskiego, co tylko spotęgowało chaos.