Wybory samorządowe 2014. Odpowiedzi Mariusza Nowowiejskiego | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy

Wybory samorządowe 2014. Odpowiedzi Mariusza Nowowiejskiego

1. Czy zamierza Pan kontynuować rozbudowę systemów transportu szynowego po ukończeniu obecnej inwestycji – tramwaju do Fordonu? Jeśli tak, to w jakim zakresie i co jest priorytetem na najbliższe 4 lata?

Niezbędne przy tego typu przedsięwzięciach powinny być konsultacje społeczne. Zwiększenie udziału mieszkańców w procesie podejmowania kluczowych decyzji determinujących przyszłość miasta powinno na stałe wpisać się w pracę Ratusza. Musimy zwiększyć zainteresowanie potrzebami mieszkańców dzielnic, z których dochodzą sygnały o zaniedbaniu ich potrzeb.

 

2. Czy uważa Pan za zasadne wprowadzenie priorytetów w ruchu dla komunikacji zbiorowej? Czy wprowadzi Pan takie priorytety nawet jeśli będzie się to wiązać z pogorszeniem czasów przejazdu dla komunikacji indywidualnej?

W rozwijającym się, coraz bardziej uprzemysłowionym świecie, nie możemy deprecjonować, ani gloryfikować wartości żadnego ze środków transportu. Wszystkie są bardzo potrzebne naszemu miastu. Należy przedsięwziąć działania na rzecz zintegrowania sieci komunikacji publicznej, rowerowej, pieszej, indywidualnej.
Działania te muszą być prowadzone równolegle z budową/modernizacją komunikacji miejskiej, bus pasów, taboru, dróg, chodników, ścieżek rowerowych, mostów, parkingów – z poszanowaniem terenów zielonych. Musimy cierpliwie przeczekać czas remontów. Wprowadzane zmiany w przyszłości posłużą wszystkim.

 

3. Jak zamierza Pan rozwiązać problem postępującej suburbanizacji i czy w planach tych rolę grać będzie transport publiczny?

Suburbanizacja wpisana jest w rozwój miasta, które się wyludnia, a rozwija strefa podmiejska. Jej wynikiem jest rozwój infrastruktury mieszkaniowej, handlowo-usługowej, komunikacyjnej. Mieszkańcy gmin i oddalonych osiedli dojeżdżają do pracy w centrum miasta. Tu prowadzą interesy, a wypoczywają i żyją na przedmieściach.
Warto zintegrować działania miasta, osiedli, okolicznych gmin. Inicjatywy społeczne, polityczne, gospodarcze muszą uwzględniać potrzeby obywateli. Spójny, zorganizowany transport publiczny powinien odciążyć zakorkowane centrum.

 

4. Jak rozumie Pan hasło „miasto dla ludzi” w kontekście rozbudowy układów drogowych w miastach?

Miasto ciągle się przeobraża. Musimy mieć wpływ na charakter tego przeobrażenia. Człowiek jest elementem centralnym, wokół którego powinna się toczyć dyskusja o środowisku miejskim.
Przestrzeń publiczna i system transportu miejskiego muszą być spójne. Piesi chcą dojść do celu wygodnie, bezpiecznie, w atrakcyjnym i interesującym otoczeniu, w krótkim czasie. Zmotoryzowani chcą mieć parkingi, osoby korzystające ze środków transportu publicznego też mają swoje wymagania i oczekiwania. Wszyscy potrzebują chodników, jezdni, zieleni. Oczekiwania wszystkich należy pogodzić. Taką strategię trzeba wprowadzać powoli, na przestrzeni kilkunastu lat, zaczynając od kilku miejsc. Miasto może przystosować się wtedy do nieco mniejszego natężenia  ruchu. Wielką wizję należy zacząć od drobnych posunięć. Jednocześnie Bydgoszcz musi tętnić życiem, zapraszać, być atrakcyjna, bezpieczna i ekologiczna. Kreatywne miasta przyciągają inwestorów, firmy, wydarzenia, wtedy rozwija się gospodarka i kultura, rozwija się samo miasto. Bez rozbudowy układów drogowych staniemy w miejscu, a to nie wróży dobrze. Udostępnienie miasta mieszkańcom, odwiedzającym, turystom, zapewnienie bezpieczeństwa, zadbanie o niepełnosprawnych, ludzi starszych, rodziców z dziećmi, obcokrajowców jest możliwe dzięki sprawnej komunikacji szeroko pojętej.

 

5. Jaka będzie Pana polityka taryfowa komunikacji miejskiej? Czy planuje Pan zmiany w ofercie biletów jednorazowych, czasowych i okresowych? Czy obecny zakres ulg, w tym przejazdów bezpłatnych, zostanie utrzymany czy planowane są jego modyfikacje?

Wszystko zależy od potrzeb i przyjmowanych w przyszłości rozwiązań. Trudno mi mówić o budżecie i konkretnej liczbie pieniędzy nie mając dokładnych danych. Decydujące czynniki to ekonomiczny i społeczny, uwzględniający potrzeby mieszkańców i przewoźników. Wszystkie korzystne rozwiązania będą brane pod uwagę.

 

6. Jak ocenia Pan działania podejmowane w zakresie komunikacji miejskiej w ciągu trwającej obecnie kadencji samorządu?

Obecne władze zostały wybrane przez mieszkańców, wyborców w poprzednich wyborach. Oceniając trwającą kadencję będę oceniał wyborców, a tego chcę uniknąć.