Wybory samorządowe 2014. Odpowiedzi Anny Mackiewicz | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy

Wybory samorządowe 2014. Odpowiedzi Anny Mackiewicz

1. Czy zamierza Pani kontynuować rozbudowę systemów transportu szynowego po ukończeniu obecnej inwestycji – tramwaju do Fordonu? Jeśli tak, to w jakim zakresie i co jest priorytetem na najbliższe 4 lata?

Dlaczego – „po ukończeniu”? Zaniechanie inwestycji w transport szynowy w latach ubiegłych spowodowało konieczność nadrobienia tych zaległości. O tramwaju do Fordonu mówiło się od lat, jednak inwestycja ta była odkładana. Podobnie jest z innymi bardzo potrzebnymi inwestycjami w transportu szynowy. Myślę tu między innymi o torowisku wzdłuż ulicy Kujawskiej i w dalszej kolejności, budowie połączenia tramwajowego z osiedlem Błonie – aż do pętli na ulicy Szubińskiej. Nadal też nie jest zrealizowane połączenie osiedla Bartodzieje z Kapuściskami. Podoba mi się też pomysł budowy cichego torowiska w ciągu Al. Wyszyńskiego od ronda Fordońskiego i połączeniu z pętlą Bielawy, lecz te i inne koncepcje będę analizować ze specjalistami i konsultować z mieszkańcami. Planując nowe trasy tramwajowe, musimy myśleć równolegle o zakupie taboru, oczywiście przy wykorzystaniu funduszy unijnych w najbliższym programowaniu. Przebudowy wymagają także inne fragmenty tras tramwajowych z maksymalnym wyciszeniem hałasu (np. przebudowa układu tramwajowego na węźle przy ul. Szarych Szeregów, ul. Szpitalnej i wzdłuż ul. Perłowej),

 

2. Czy uważa Pani za zasadne wprowadzenie priorytetów w ruchu dla komunikacji zbiorowej? Czy wprowadzi Pani takie priorytety nawet jeśli będzie się to wiązać z pogorszeniem czasów przejazdu dla komunikacji indywidualnej?

Bez inwestowania w transport publiczny i skracania czasów przejazdu tramwajów i autobusów, nie będziemy w stanie zachęcić mieszkańców do przesiadania się do komunikacji zbiorowej a przez co – do odkorkowania miasta w godzinach szczytu. Dotyczy to także miejsc parkingowych np. w centrum. Zatem, w dalszej perspektywie wszyscy powinni być zadowoleni z wprowadzenia priorytetów dla komunikacji zbiorowej (m.in. automatyczne zielone światło na skrzyżowaniach dla tramwajów, bus-pasy dla autobusów)

 

3. Jak zamierza Pani rozwiązać problem postępującej suburbanizacji i czy w planach tych rolę grać będzie transport publiczny?

Trudne pytanie. Z jednej strony, nie jest w interesie miasta wysiedlanie mieszkańców do gmin ościennych, a bez wątpienia dostępność komunikacji publicznej podnosi atrakcyjność terenów podmiejskich. Miasto powinno równolegle stwarzać warunki do osiedlania się mieszkańców w ramach jego granic administracyjnych i jednocześnie nie zapominać o tych, którzy wcześniej podjęli decyzję o przeprowadzce oraz o naszych mieszkańcach, którzy pracują pod Bydgoszczą. Oczywiście – przy partycypacji gmin w kosztach transportu.

 

4. Jak rozumie Pani hasło „miasto dla ludzi” w kontekście rozbudowy układów drogowych w miastach?

„Miasto dla ludzi” to nie tylko budowa i przebudowa głównych tras (np. ul. Nakielska, ul. Kamiennej, przedłużenie Trasy Uniweryteckiej itp.), ale również utwardzanie dróg gruntowych oraz rozbudowa ulic, które muszą być włączone do sieci komunikacji publicznej, budowa chodników i rozbudowa sieci rowerowej. Generalnym priorytetem będzie – najpierw transport publiczny a potem transport indywidualny oraz bezpieczeństwo w ruch pieszym i rowerowym.

 

5. Jaka będzie Pani polityka taryfowa komunikacji miejskiej? Czy planuje Pani zmiany w ofercie biletów jednorazowych, czasowych i okresowych? Czy obecny zakres ulg, w tym przejazdów bezpłatnych, zostanie utrzymany czy planowane są jego modyfikacje?

Przede wszystkim należy myśleć o poprawie dostępności biletów poprzez wprowadzenie urządzeń do sprzedaży biletów w środkach transportu. W drugiej kolejności zastanowiłabym się szybko nad wprowadzeniem biletów czasowych, np. dodatkowego biletu dla tych osób, które chcą podjechać tylko jeden dwa przystanki np. na targowisko. SLD zgłaszało już swoje propozycje dotyczące wprowadzenia tego typu rozwiązania. Jestem za utrzymaniem darmowych przejazdów dla seniorów od 65 roku życia, honorowych dawców krwi i pracowników MZK. Skonsultuję jednak z mieszkańcami następujący problem przez nich zgłaszany – czy wraz z wprowadzeniem Karty mieszkańca dla osób płacących podatek PIT w Bydgoszczy, nie ograniczyć przywileju dla seniorów tylko dla emerytów i rencistów z tą kartą?

 

6. Jak ocenia Pani działania podejmowane w zakresie komunikacji miejskiej w ciągu trwającej obecnie kadencji samorządu?

Minusy:
– niekonsultowanie z mieszkańcami zmian w komunikacji miejskiej oraz np. usytuowania przystanków
– odebranie bezpłatnych biletów dla seniorów od 65 roku życia, pracowników MZK i najbardziej skandaliczne dla honorowych dawców krwi (przywrócone m.in. przez radnych z klubu SLD)
– nieuwzględnienie wielu tras autobusów z powodu braku utwardzenia dróg, ich złego stanu, trudności w poszerzeniu ulicy itp.
– stan tramwajów, które nadal straszą swoim wiekiem, szpetotą i brakiem przystosowania dla osób niepełnosprawnych, stan starych torowisk
– brak możliwości zakupu biletu w środkach transportu nie angażując kierowcę
– brak standaryzacji wiat przystankowych (np. zadaszenie), brak należytej opieki nad wiatami i ich otoczeniem
– nierealne czasy przejazdu narzucone kierowcom i motorniczym zmuszające ich często do przekraczania szybkości jazdy i dyskomfort podróżnych (szybkość na zakrętach, zgłaszane czasami zbyt pośpieszne zamykanie drzwi) i mieszkańców ( np. hałas przy ul. Perłowej)
– brak pomieszczenia i sanitariatów dla kierowców i motorniczych na części przystanków końcowych
– mała częstotliwości kursów poza godzinami szczytu

Plusy:
– poprawa w ostatnim czasie w komunikowaniu się i konsultowaniu zmian w komunikacji oraz projektów drogowych z mieszkańcami
– sukcesywna wymiana autobusów na nowe
– wprowadzanie monitoringu
– wprowadzenie elektronicznego/internetowego zakupu biletów
– relatywnie tanie przejazdy w ramach biletu miesięcznego w porównaniu z jednorazowym
– wprowadzanie tablic „dynamicznej informacji przystankowej” oraz propozycji na urządzenia mobilne np. aplikacji „Odjazdy w Czasie Rzeczywistym”
– poprawa kultury osobistej kierowców i motorniczych oraz kontrolerek i kontrolerów biletów w kontaktach z pasażerem.