Projekty — 17 listopada 20101. Czy priorytety dla komunikacji miejskiej są potrzebne, czy należy je wprowadzać? Jeśli tak, to w jaki sposób należy je wprowadzać (poza sposobami wymienionymi w pytaniach poniżej) i w jaki sposób finansować takie przedsięwzięcia?

System komunikacji miejskiej musi stanowić realną alternatywę dla ruchu samochodowego, bo tylko w ten sposób możemy usprawnić poruszanie się, tym bardziej, że przyrost liczby samochodów jest procesem trwałym. To oznacza, że komunikacja tramwajowa daje możliwość sprawnego poruszania się po mieście. Musi być Bezwzględnie tak. Dynamicznie rozwijające się miasto musi mieć dobrze skomunikowane centrum z osiedlami oraz strategicznymi miejscami (lotnisko, dworzec, drogi wylotowe). Komunikacja dająca priorytet samochodom to droga do jeszcze większego zakorkowania miasta.

2. Czy należy wydzielać osobne pasy ruchu dla autobusów? Jeśli tak, to w jakich miejscach? W jakim czasie zostaną one wyznaczone, z jakich źródeł zostanie to sfinansowane?

Buspasy są elementem mojego programu i prostym sposobem priorytetowego traktowania komunikacji miejskiej. W obecnej sytuacji transportowej Bydgoszczy nie mogą to być jednak pasy wyłącznie dla autobusów. Przewiduję wprowadzenie priorytetu dla autobusów, busów i taksówek wszędzie, gdzie jest to technicznie możliwe. W pierwszej kolejności wzdłuż ul. Wyszyńskiego, Kujawskiej, Al. Jana Pawła II (do czasu przebudowy)

3. Czy wzorem największych polskich miast, należy w Bydgoszczy wprowadzać wspólne pasy autobusowo – tramwajowe? Jeśli tak, to gdzie, kiedy zostaną one wprowadzone, z jakich źródeł zostaną sfinansowane przebudowy?

Pomysł jest dobry, ale jak każda zmiana musi być elementem kompleksowego programu rozwoju komunikacji miejskiej. Należy szukać takich rozwiązań na początku, na wybranych odcinkach. Systemowo zaś włączyć do programu rozwoju komunikacji zbiorowej miasta i wyznaczyć wspomniane odcinki odpowiednio wcześniej tak, by ich uruchomienie zbiegało się z remontami.

4. Czy i kiedy Rondo Bernardyńskie zostanie przebudowane wraz z wybudowaniem linii tramwajowej w ciągu ul. Kujawskiej na odcinku Rondo Kujawskie – Rondo Bernardyńskie? Z jakich źródeł zostanie sfinansowana przebudowa?

To jedna z ważniejszych inwestycji, która musi powstać, spinając układ komunikacyjny górnego tarasu. Budowa tego odcinka to także duże ułatwienie dla mieszkańców Wzgórza Wolności, Wyżyn, Kapuścisk i Szwederowa. Z tych powodów projekt musi pozostać w planach miasta. Jednakże musimy mieć na uwadze trudną sytuację budżetową miasta. Tym bardziej, że wzięliśmy na siebie realizację dwóch innych projektów tramwajowych. Dopiero kiedy sytuacja budżetu będzie jasna, będziemy mogli rozpocząć realizację tej inwestycji.

5. Czy, i kiedy sygnalizacja świetlna zostanie zmodernizowana tak, by dawała priorytet tramwajom. W szczególności chodzi o Rondo Fordońskie, Rondo Toruńskie, pętlę Wyścigowa, Dworzec PKS – a więc miejsca gdzie pasażerowie tracą najwięcej czasu na stanie na światłach.

Podobnie jak wspólne pasy autobusowo –tramwajowe, tak priorytet dla tramwajów i generalnie komunikacji miejskiej, musi być elementem szerszej wizji rozwoju komunikacji miejskiej, który powinien być wprowadzony już dawno. To najtańsza droga oraz punkt wyjścia do uczynienia komunikacji zbiorowej sprawną i funkcjonalną.

6. Czy poza wybudowaniem linii tramwajowych do Fordonu, na Dworzec PKP i w ciągu ul. Kujawskiej, należy dalej rozbudowywać system komunikacji tramwajowej? Jeśli tak, to w jakich kierunkach?

Komunikacja miejska, w szczególności tramwaje – jak zaznaczyłem wcześniej – powinna być rozwijana. Musimy jednak spojrzeć na sprawę realnie, z perspektywy kosztów. Planowane dwa duże projekty tramwajowe – do Dworca PKP i Fordonu, stanowią tak duże zobowiązanie dla budżetu miasta, że po ich zakończeniu (???) Kolejnymi kierunkami, powinien być tramwaj na Błonie.

7. Czy i kiedy zostaną wyremontowane ulice Gdańska i Chodkiewicza wraz z torowiskiem tramwajowym. Z jakich źródeł inwestycja zostanie sfinansowana?

Ulica Chodkiewicza – wraz z Nakielską, Królowej Jadwigi i Glinki – to priorytety. Ktokolwiek zostanie prezydentem musi zająć się ich gruntowną przebudową w pierwszej kolejności. Zbyt długo mieszkańcy Bydgoszczy czekają na realizację tych projektów.

8. Czy należy rozszerzyć ofertę biletową – zarówno pod kątem biletów okresowych jak i jednorazowych. Czy należy wprowadzić bilety czasowe (inne niż godzinne). Jeśli ofertę należy rozszerzyć, to kiedy takie zmiany nastąpią.

Komunikacja miejska, jeśli ma być popularna i nie stanowić dużego obciążenia dla budżetu, musi być dostosowana do potrzeb mieszkańców. Wprowadzając szczegółowe zmiany w tym zakresie należy zacząć od analizy częstotliwości i czasu trwania przejazdu pasażerów. Bilety powinny być też łatwo dostępne. Sprzedaż przez telefon komórkowy czy w automatach umieszczonych w pojazdach, to elementy oferty, które nie muszą wykluczać obecnie dostępnych metod. Jestem także zwolennikiem pojedynczej ceny biletu do Fordonu, bez względu na typ autobusu.

9. Czy miasto powinno dążyć do ściślejszej integracji kolei z systemem komunikacji miejskiej? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Oczywiście. W tym zakresie poprawy wymaga przede wszystkim informacja, bo sam system komunikacji pozwala na efektywny dojazd do dworca kolejowego. Należy jednak brać pod uwagę konieczność przebudowy dworca kolejowego oraz obszarów przyległych. To pociągnie za sobą zmiany w systemie funkcjonowania hubu, umożliwiając otwarcie nowych kierunków, oraz bardziej sprawną odprawę autobusów.

10. Czy miasto powinno dążyć do objęcia wspólnym systemem komunikacji zbiorowej sąsiadujących z nim gmin? Jeśli tak, to w jaki sposób ma odbywać się ta integracja i kto będzie finansował funkcjonowanie transportu zbiorowego?

To jedno z podstawowych narzędzi budowania metropolii wokół Bydgoszczy. Łatwa komunikacja z Bydgoszczą, dostępna dla mieszkańców ościennych gmin leży również w naszym interesie, i jest elementem integracji mieszkańców innych gmin z Bydgoszczą, tworzenia z naszego miasta realnej stolicy regionu, centrum gospodarczego, kulturalnego i społecznego.

11. Czy należy wprowadzić jednakowe malowanie dla wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej, niezależnie od przewoźnika? Jeśli tak, to od kiedy będzie wprowadzane?

Tak. To dobre rozwiązanie, ułatwiające korzystanie z transportu zbiorowego. Należy przy tym jednak zagwarantować prywatnym przewoźnikom dogodną możliwość promocji swojej firmy wśród korzystających z jej usług osób.

12. Czy po zrealizowaniu budowy linii tramwajowej do Fordonu, kandydat(-ka) przewiduje rozdział MZK na dwie spółki: autobusową i tramwajową? Czy należy zachować komunalną spółkę zajmującą się przewozami, czy też sprywatyzować ją i kupować całość usług przewozowych na wolnym rynku, z ewentualnym wyłączeniem komunikacji szynowej?

Budowa tramwaju do Fordonu to wielkie wyzwanie. Inwestycja ta musi być zrealizowana, a nie tylko obiecywana. Mam kontakty z załogą MZK, są to ludzie rzetelni i oddani swej pracy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że miejska komunikacja ma służyć mieszkańcom Bydgoszczy.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *