Projekty — 17 listopada 2010


Szanowny Panie Prezesie
Uprzejmie dziękuję za pytania sformułowane przez kierowane przez Pana Stowarzyszenie. Znacznie wzbogacą one wymianę poglądów w trakcie toczącej się kampanii wyborczej. Pozwolą też na maksymalnie świadomy wybór.

1. Czy priorytety dla komunikacji miejskiej są potrzebne, czy należy je wprowadzać? Jeśli tak, to w jaki sposób należy je wprowadzać (poza sposobami wymienionymi w pytaniach poniżej) i w jaki sposób finansować takie przedsięwzięcia?

Wiele sposobów zapewniających priorytety dla komunikacji publicznej, a niewymienionych w poniższych pytaniach, to poważne inwestycje, które będą możliwe najwcześniej w następnej kadencji, jak choćby parkingi w systemie „parkuj i jedź”. Poza zaniedbanymi pilnymi inwestycjami, choćby z powodu obecnego zadłużenia miasta, w najbliższych czterech latach nie można się podjąć poważnych kolejnych zobowiązań.

2. Czy należy wydzielać osobne pasy ruchu dla autobusów? Jeśli tak, to w jakich miejscach? W jakim czasie zostaną one wyznaczone, z jakich źródeł zostanie to sfinansowane?

Takie pasy będzie sens uruchomić, gdy będziemy już po inwestycjach poszerzających i modernizujących przelotowe ulice. Dzisiaj oznaczałoby to dodatkowe zakorkowanie miasta.

3. Czy wzorem największych polskich miast, należy w Bydgoszczy wprowadzać wspólne pasy autobusowo – tramwajowe? Jeśli tak, to gdzie, kiedy zostaną one wprowadzone, z jakich źródeł zostaną sfinansowane przebudowy?

Na to pytanie odpowiedź jest podobna do powyższej – po modernizacji niektórych ulic, jak i po budowie linii tramwajowej do Fordonu, w wybranych fragmentach tras takie rozwiązanie będzie optymalne.

4. Czy i kiedy Rondo Bernardyńskie zostanie przebudowane wraz z wybudowaniem linii tramwajowej w ciągu ul. Kujawskiej na odcinku Rondo Kujawskie – Rondo Bernardyńskie? Z jakich źródeł zostanie sfinansowana przebudowa?

Przebudowa Ronda Bernardyńskiego i budowa linii tramwajowej na ul. Kujawskiej, to jedna z bardzo potrzebnych i wiele lat temu obiecywana inwestycja. Deklaruję jej wykonanie w ciągu kadencji, ale dokładne harmonogramy i rzetelne sposoby finansowania przedstawię w ciągu pierwszych stu dni prezydentury. Wcześniejsze zobowiązania w tej materii nie mogą być rzetelne – bez dostępu do narzędzi urzędniczych i dokumentacji, których wiele ukrywanych jest w ratuszu.

5. Czy, i kiedy sygnalizacja świetlna zostanie zmodernizowana tak, by dawała priorytet tramwajom. W szczególności chodzi o Rondo Fordońskie, Rondo Toruńskie, pętlę Wyścigowa, Dworzec PKS – a więc miejsca gdzie pasażerowie tracą najwięcej czasu na stanie na światłach.

Proponuję stworzenie w Bydgoszczy, we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym, Inteligentnego Systemu Transportu. Rozwiąże on wiele problemów związanych z racjonalną sygnalizacją świetlną, także te poruszane w bieżącym pytaniu.

6. Czy poza wybudowaniem linii tramwajowych do Fordonu, na Dworzec PKP i w ciągu ul. Kujawskiej, należy dalej rozbudowywać system komunikacji tramwajowej? Jeśli tak, to w jakich kierunkach?

Jestem zdecydowanym zwolennikiem rozwoju komunikacji tramwajowej. Wydaje się, że argumenty są oczywiste – i ekonomiczne, i ekologiczne i komunikacyjne. Nie mniej jednak nie sposób deklarować na jedną kadencję więcej inwestycji, niż Państwo wymieniliście w tym pytaniu. Ich realizacja i zakończenie będzie wielkim sukcesem.

7. Czy i kiedy zostaną wyremontowane ulice Gdańska i Chodkiewicza wraz z torowiskiem tramwajowym. Z jakich źródeł inwestycja zostanie sfinansowana?

Z powodu zadłużenia miasta wybraliśmy tylko kilka ulic do modernizacji, w tym Gdańską na odcinku do Chodkiewicza. Harmonogram inwestycji i sposób finansowania podam w ciągu pierwszych stu dni prezydentury.

8. Czy należy rozszerzyć ofertę biletową – zarówno pod kątem biletów okresowych jak i jednorazowych. Czy należy wprowadzić bilety czasowe (inne niż godzinne). Jeśli ofertę należy rozszerzyć, to kiedy takie zmiany nastąpią.

Jestem absolutnie za wzbogaceniem oferty biletowej w komunikacji publicznej. Ułatwienia dla pasażerów polegające na możliwie ekonomicznym sposobie korzystania z miejskich autobusów i tramwajów, to tani sposób promocji tej komunikacji, wymagający jedynie podjęcia decyzji i zdolności organizacyjnych. Jest wiele miast, na których możemy się wzorować w tej sprawie, jak choćby system biletów w Warszawie. Pół roku na te zmiany, to bezpieczny termin.

9. Czy miasto powinno dążyć do ściślejszej integracji kolei z systemem komunikacji miejskiej? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Decydując się na rozwój komunikacji tramwajowej w Bydgoszczy, niebyt racjonalnym byłoby jednoczesne inwestowanie w komunikację kolejową. Tym bardziej, że brakuje obecnie na terenie miasta przystanków kolejowych w pobliżu dużych skupisk ludzkich. Niemniej, trzeba nareszcie podjąć rozmowy ze spółkami PKP – i na ten temat, bo w dalszej przyszłości byłoby możliwe zawiązanie połączeń na linii Błonie – centrum – Fordon, a także z przedłużeniami do gmin okolicznych, i na temat odbudowy, bo remont tu jest niewystarczający, bydgoskiego dworca kolejowego.

10. Czy miasto powinno dążyć do objęcia wspólnym systemem komunikacji zbiorowej sąsiadujących z nim gmin? Jeśli tak, to w jaki sposób ma odbywać się ta integracja i kto będzie finansował funkcjonowanie transportu zbiorowego?

Jednym z podstawowych zadań, jakie widzę przed sobą, to poprawa stosunków Bydgoszczy z gminami ościennymi. Korzystając z obecnych instytucji współdziałania naszych gmin, jak i tworząc nowe, będę chciał doprowadzić do wygodnego połączenia ich z naszym miastem. Jest to ważne choćby dlatego, że coraz więcej bydgoszczan, pracujących wciąż tu, przeprowadza się za miasto.

11. Czy należy wprowadzić jednakowe malowanie dla wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej, niezależnie od przewoźnika? Jeśli tak, to od kiedy będzie wprowadzane?

W dzisiejszej sytuacji jestem przeciwny nakładaniu dodatkowych obowiązków na przewoźników, bo naszym celem jest rozwój oferty komunikacji publicznej. Dodatkowym argumentem jest fakt, że środki komunikacji publicznej są często nośnikami reklam, na których przewoźnicy zarabiają, co teoretycznie pozwala na utrzymywanie cen biletów na zrównoważonym poziomie.

12. Czy po zrealizowaniu budowy linii tramwajowej do Fordonu, kandydat(-ka) przewiduje rozdział MZK na dwie spółki: autobusową i tramwajową? Czy należy zachować komunalną spółkę zajmującą się przewozami, czy też sprywatyzować ją i kupować całość usług przewozowych na wolnym rynku, z ewentualnym wyłączeniem komunikacji szynowej?

Budowa dodatkowej linii tramwajowej nie zmieni aż tak bardzo struktury zarządzania bydgoską komunikacją publiczną, aby tworzyć dodatkowych zarządzających. Jestem także przeciwnikiem tworzenia nowych spółek miejskich – najczęściej oznaczają one synekury i bałagan organizacyjny. Jeszcze przez bardzo wiele lat nie wyobrażam sobie prywatyzacji MZK. Z powodów rozwoju ekonomicznego i cywilizacyjnego, a także technologicznego w mieście, władza publiczna musi w 100 procentach gwarantować dostępny i wygodny dojazd na terenie Bydgoszczy.

Dziękując za pytania, deklarują dalszy kontakt z Państwa Stowarzyszeniem, co powinno być korzystne dla Bydgoszczy. Żaden prezydent nie może unikać dyskusji, a także krytyki od ludzi przygotowanych profesjonalnie do formułowania opinii w wybranych dziedzinach.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *