Wybory samorządowe 2010. Odpowiedzi udzielone przez Jana Szopińskiego | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Projekty — 17 listopada 2010


Szanowni Państwo,
odnosząc się do Państwa pytań, chciałbym na wstępie zaznaczyć, iż komunikacja publiczna będzie jednym z priorytetów moich działań, jeśli zostanę prezydentem Bydgoszczy.

Osobiście uważam, iż na naszych zakorkowanych drogach transport publiczny powinien być szybki i punktualny. Tylko wtedy będzie przyciągał tych mieszkańców, którzy dziś mając alternatywę – samochód albo komunikacja publiczna, wybierają pierwszą możliwość.

1. Czy priorytety dla komunikacji miejskiej są potrzebne, czy należy je wprowadzać? Jeśli tak, to w jaki sposób należy je wprowadzać (poza sposobami wymienionymi w pytaniach poniżej) i w jaki sposób finansować takie przedsięwzięcia?

Priorytety są potrzebne i należy je wprowadzać. Źródłem ich finansowania powinny być zarówno pieniądze budżetu miasta, jak i inne dostępne. Na przykład, wszystkie ewentualne przebudowy układu drogowego dokonywane przez inwestorów w Bydgoszczy (może wreszcie doczekamy się salonu IKEA), muszą uwzględniać istotną rolę transportu publicznego. Wymieniają Państwo prawie wszystkie priorytety, o których też myślę. Uważam, że przy obecnym tempie wzrostu liczby samochodów w Bydgoszczy, w niedalekiej przyszłości konieczne będzie wprowadzenie stref zamkniętych dla ruchu samochodów osobowych (za wyjątkiem taksówek),
w których będzie można się poruszać komunikacją publiczną.

2. Czy należy wydzielać osobne pasy ruchu dla autobusów? Jeśli tak, to w jakich miejscach? W jakim czasie zostaną one wyznaczone, z jakich źródeł zostanie to sfinansowane?

Bus passy należy wyznaczać, ale przy nowych inwestycjach. Nie wyobrażam sobie w chwili obecnej zawłaszczenie pasa jakiejkolwiek bydgoskiej ulicy wyłącznie dla autobusów. Chciałbym wrócić do zarzuconego przez Konstantego Dombrowicza projektu, kolejnego połączenia Fordonu z Centrum (ciągiem ulic Lewińskiego, Inwalidów i dalej – tam taki pas musi powstać i być szybką ścieżką) – bardzo mało przystanków, raczej transport z Fordonu do Centrum. Również ulica Nakielska i Grunwaldzka po przebudowie winny zyskać bus passy.

3. Czy wzorem największych polskich miast, należy w Bydgoszczy wprowadzać wspólne pasy autobusowo – tramwajowe? Jeśli tak, to gdzie, kiedy zostaną one wprowadzone, z jakich źródeł zostaną sfinansowane przebudowy?

Jeżeli istnieje połączenie tramwajowe i autobusowe, to koncepcja wspólnych pasów jest bardzo ciekawa.

4. Czy i kiedy Rondo Bernardyńskie zostanie przebudowane wraz z wybudowaniem linii tramwajowej w ciągu ul. Kujawskiej na odcinku Rondo Kujawskie – Rondo Bernardyńskie? Z jakich źródeł zostanie sfinansowana przebudowa?

Tramwaj na trasie Rondo Kujawskie – Rondo Bernardyńskie już dawno powinien jeździć. Były pieniądze z Unii na ten cel – zostały, niestety, zmarnowane. Przebudowa tego węzła bez środków unijnych jest nie do przełknięcia przez budżet miasta. Ja te środki zdobędę i tę przebudowę przygotuję tak, żeby była możliwa jej realizacja w ciągu najbliższych 6-10 lat. Jeżeli będzie możliwość pozyskania środków spoza budżetu to świetnie, te środki też trzeba umieć zdobywać. Po takiej przebudowie powinien powstać wspólny pas ruchu wyłącznie dla komunikacji publicznej.

5. Czy, i kiedy sygnalizacja świetlna zostanie zmodernizowana tak, by dawała priorytet tramwajom. W szczególności chodzi o Rondo Fordońskie, Rondo Toruńskie, pętlę Wyścigowa, Dworzec PKS – a więc miejsca gdzie pasażerowie tracą najwięcej czasu na stanie na światłach.

Sygnalizacja zostanie zmodernizowana niezwłocznie. We wszystkich wymienionych przez Państwa miejscach, tramwaj podjeżdżając, otrzyma zielone światło i możliwość przejazdu.

6. Czy poza wybudowaniem linii tramwajowych do Fordonu, na Dworzec PKP i w ciągu ul. Kujawskiej, należy dalej rozbudowywać system komunikacji tramwajowej? Jeśli tak, to w jakich kierunkach?

Trzeba wrócić do połączenia tramwajowego na trasie Rondo Kujawskie – Rondo Bernardyńskie. Docelowo tramwajem w ciągu ulic Wojska Polskiego – Solskiego – powinno się dojechać do Szubińskiej i na Błonie. Ta linia musi również zostać spięta z Rondem Grunwaldzkim. Warte zachodu jest również wydłużenie istniejących linii do Myślęcinka oraz na Bielawy (wzdłuż Kamiennej do węzła na Wyścigowej). Ale to perspektywa przynajmniej na kilkanaście lat…

7. Czy i kiedy zostaną wyremontowane ulice Gdańska i Chodkiewicza wraz z torowiskiem tramwajowym. Z jakich źródeł inwestycja zostanie sfinansowana?

Ulica Chodkiewicza to miała być już w tym roku! Ale na poważnie – ta modernizacja jest priorytetem. Kiedy skończymy modernizację na Wojska Polskiego, to powinniśmy przenieść się na Gdańską – Chodkiewicza.

8. Czy należy rozszerzyć ofertę biletową – zarówno pod kątem biletów okresowych jak i jednorazowych. Czy należy wprowadzić bilety czasowe (inne niż godzinne). Jeśli ofertę należy rozszerzyć, to kiedy takie zmiany nastąpią.

Wydaje mi się, że dziś oferta biletowa jest bardzo różnorodna i ciekawa. Wprowadzanie biletu elektronicznego uczyni bardzo wiele dobrego jeżeli chodzi o możliwości techniczne nowych produktów. Jeśli będą wnioski mieszkańców, na bieżąco będę reagował i je spełniał.

9. Czy miasto powinno dążyć do ściślejszej integracji kolei z systemem komunikacji miejskiej? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Miasto realizuje program BiTCity, czyli integrację transportu publicznego z koleją na trasie Bydgoszcz – Toruń. Miałem wpływ na to przedsięwzięcie jako radny województwa kujawsko-pomorskiego. Po jego zakończeniu i ocenie czy przy-nosi zakładane efekty, możemy budować następne plany takiej integracji, np. dla kierunku z Bydgoszczy do Inowrocławia.

10. Czy miasto powinno dążyć do objęcia wspólnym systemem komunikacji zbiorowej sąsiadujących z nim gmin? Jeśli tak, to w jaki sposób ma odbywać się ta integracja i kto będzie finansował funkcjonowanie transportu zbiorowego?

Miasto Bydgoszcz, jako aglomeracja miejska, powinno posiadać wraz z okolicznymi gminami wspólny system komunikacji publicznej. Finansować mógłby to związek międzygminny, do którego będę chciał zaprosić Białe Błota i Osielsko, a także inne gminy powiatu bydgoskiego. Razem, znaczy taniej i lepiej.

11. Czy należy wprowadzić jednakowe malowanie dla wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej, niezależnie od przewoźnika? Jeśli tak, to od kiedy będzie wprowadzane?

Jednakowe malowanie, to bardzo ciekawy pomysł, ale wydaje mi się, że jest wiele pilniejszych potrzeb. Nie będę nalegał, bo wiem, że ostatecznie zapłacą za to mieszkańcy w cenie biletu.

12. Czy po zrealizowaniu budowy linii tramwajowej do Fordonu, kandydat(-ka) przewiduje rozdział MZK na dwie spółki: autobusową i tramwajową? Czy należy zachować komunalną spółkę zajmującą się przewozami, czy też sprywatyzować ją i kupować całość usług przewozowych na wolnym rynku, z ewentualnym wyłączeniem komunikacji szynowej?

Model dwóch spółek jest dziś sztuczny i wiąże się z koncepcją sfinansowania tramwaju do Fordonu poprzez obligacje przychodowe nowej spółki. Dwie spółki, to dwa zarządy, dwie rady nadzorcze itd. Myślę, że pewnych kosztów powinniśmy unikać. Do koncepcji sfinansowania tramwaju do Fordonu należy wrócić i ponownie ją rozważyć po zamknięciu pracy nad projektem budowlanym tramwaju. Wy-daje mi się, że są bardziej optymalne metody sfinansowania tego przedsięwzięcia.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *