Wybory samorządowe 2010. Odpowiedzi udzielone przez Henryka Bocian | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Projekty — 17 listopada 20101. Czy priorytety dla komunikacji miejskiej są potrzebne, czy należy je wprowadzać? Jeśli tak, to w jaki sposób należy je wprowadzać (poza sposobami wymienionymi w pytaniach poniżej) i w jaki sposób finansować takie przedsięwzięcia?

Są potrzebne tylko trzeba je wprowadzać z rozwagą. Moją ideą jest powołanie Grupy Roboczej Fachowców, w której skład wejdą radni, przedstawiciele policji, straży miejskiej oraz urzędnicy z Zarządu Dróg i MZK, dzięki czemu uda się zmienić styl pracy drogowców i usprawnić pracę miejskiej komunikacji, także liczne remonty, modernizacje ulic czy torowisk przeprowadzane będą szybciej, a czas na dojechanie np. do pracy czy szkoły będą mniej uciążliwe dla bydgoszczan. Powołana grupa koordynowała będzie również wyszukiwanie miejsc i budowę parkingów, których w Bydgoszczy jest stanowczo za mało. Ww. zespół będzie również monitorować linie kursujące po naszym mieście, a w przypadku niezadowolenia mieszkańców, będzie zabiegać o zmianę kursu danej linii i skierowaniu w bardziej korzystnym kierunku. Do zadań grupy będzie także koordynacja lepszej synchronizacji linii przede wszystkim w kierunku na uczelnie. Będę dbał o to, aby być bliżej bydgoszczan. Będę dbał o to, aby sprawniej rozwiązywać problemy drogowe, komunikacyjne miasta i nie tylko. Będę dążył do stworzenia portalu, gdzie mieszkańcy będą również sami mogli zgłaszać interwencje, wyrażać swoje opinie i propozycje rozwiązań istniejących problemów związanych z miejską komunikacją, nawierzchniami, remontem ulic, oznakowaniem drogowym i sygnalizacją świetlną. Będzie tam również umieszczona informacja o pracach Grupy Roboczej, telefon interwencyjny i wykaz remontów ulic itp. informacje. Zgłaszane problemy będą omawiane i rozpatrywane, a informacja o decyzjach będzie umieszczana na ww. stronie. Jednak żeby zrealizować wszystkie te pomysły i potrzeby należy mieć środki finansowe i w tej sytuacji istotnym źródłem finansowania stają się dostępne fundusze Unii Europejskiej. Jak już wcześniej wspominałem w tym celu pragnę powołać grupę ekspertów i doradców z wynagrodzeniem uzależnionym od efektów pozyskania środków unijnych na wszystkie inwestycje w naszym mieście.

 

2. Czy należy wydzielać osobne pasy ruchu dla autobusów? Jeśli tak, to w jakich miejscach? W jakim czasie zostaną one wyznaczone, z jakich źródeł zostanie to sfinansowane?

Zawsze zwracam na to uwagę, że to mieszkańcy muszą decydować o przyszłości naszego pięknego miasta. Ciągle będę blisko Bydgoszczan, ciągle będę brał ich głos pod uwagę, bo tylko wspólnie z mieszkańcami możemy tworzyć wizje pięknego miasta w przyszłości. I jeżeli mieszkańcy wspólnie z grupą roboczą zadecydują, że są potrzebne dodatkowe pasy ruchu dla autobusów to takie powstaną. Finansowanie jak w punkcie 1.

3. Czy wzorem największych polskich miast, należy w Bydgoszczy wprowadzać wspólne pasy autobusowo – tramwajowe? Jeśli tak, to gdzie, kiedy zostaną one wprowadzone, z jakich źródeł zostaną sfinansowane przebudowy?

Na chwilę obecną nie widzę takiej możliwości. Trzeba szukać innych mniej uciążliwych dla budżetu naszego miasta rozwiązań.

4. Czy i kiedy Rondo Bernardyńskie zostanie przebudowane wraz z wybudowaniem linii tramwajowej w ciągu ul. Kujawskiej na odcinku Rondo Kujawskie – Rondo Bernardyńskie? Z jakich źródeł zostanie sfinansowana przebudowa?

Na pewno jest taka potrzeba przebudowy Ronda Bernardyńskiego i wybudowanie linii tramwajowej w ciągu ulicy Kujawskiej na odcinku Rondo Kujawskie – Rondo Bernardyńskie. Jestem zwolennikiem bezkolizyjnych skrzyżowań, które są jednym z głównych punktów mojego programu dlatego w czasie swojej kadencji będę zabiegał o powstanie ww. rozwiązań. Finansowanie j.w.

5. Czy, i kiedy sygnalizacja świetlna zostanie zmodernizowana tak, by dawała priorytet tramwajom. W szczególności chodzi o Rondo Fordońskie, Rondo Toruńskie, pętlę Wyścigowa, Dworzec PKS – a więc miejsca gdzie pasażerowie tracą najwięcej czasu na stanie na światłach.

Sam często korzystam z tych linii tramwajowych i nie widzę powodu żeby zmieniać sygnalizację świetlną. Mamy tak zakorkowane skrzyżowania, że jakakolwiek zmiany doprowadzą do totalnego chaosu komunikacyjnego. Tramwajem dojeżdżamy bez kłopotu i tracenia zbędnego czasu. Jedyną zmianą jaką bym wprowadził to instalowanie na wszystkich głównych skrzyżowaniach podglądu czasu zmiany świateł (zwiększy to bezpieczeństwo i zmniejszy zdenerwowanie wśród kierujących i korzystających z komunikacji miejskiej). Stawiam również np. na projekt, który zakłada m.in. stworzenie systemu monitorowania pojazdów transportu publicznego, tak aby miały one możliwość jak najszybszego przejazdu przez miasto – autobusy zbliżające się do skrzyżowania mogłyby otrzymywać zielone światło.

6. Czy poza wybudowaniem linii tramwajowych do Fordonu, na Dworzec PKP i w ciągu ul. Kujawskiej, należy dalej rozbudowywać system komunikacji tramwajowej? Jeśli tak, to w jakich kierunkach?

Oprócz wybudowania linii w ciągu ulicy Kujawskiej, moim zdaniem dla usprawnienia komunikacji miejskiej w rozbudowującym się w szybkim tempie mieście konieczne jest jak najszybsze wybudowanie nowej trasy tramwajowej, która umożliwiałaby komfortowe połączenie dzielnic Błonia, Bartodziej i Osowej Góry z innymi częściami miasta. W moich marzeniach jest budowa także linii podmiejskich. Widziałbym takie linie w następujących kierunkach: do Gminy Białe Błota, Łochowa oraz w kierunku do Osielska.

7. Czy i kiedy zostaną wyremontowane ulice Gdańska i Chodkiewicza wraz z torowiskiem tramwajowym. Z jakich źródeł inwestycja zostanie sfinansowana?

Trzeba przede wszystkim na ulicy Gdańskiej rozwiązać problem parkujących, ponieważ często dochodzi do sytuacji, że parkujący blokują przejazd tramwaju. Dlatego należy ograniczyć ilość parkujących na tej ulicy poprzez wybudowanie parkingów, głównie wielopoziomowych, naziemnych jak i podziemnych, co jest normą w krajach Unii Europejskiej. W moim programie to jeden z głównych punktów. Remont należy wykonać kompleksowo wraz z torowiskiem tramwajowym, co będzie skutkowało nie tylko polepszeniem komfortu jazdy pasażerów, ale przede wszystkim zmniejszy uciążliwość zamieszkującej tam społeczności. Finansowanie j.w.

8. Czy należy rozszerzyć ofertę biletową – zarówno pod kątem biletów okresowych jak i jednorazowych. Czy należy wprowadzić bilety czasowe (inne niż godzinne). Jeśli ofertę należy rozszerzyć, to kiedy takie zmiany nastąpią.

Jestem zwolennikiem rozszerzenia oferty biletowej przez wprowadzenie biletów czasowych np. 30 minutowych, które mniej kosztują. Jest wiele miejsc żeby spokojnie dojechać komunikacją miejską w 30 minut do celu.

9. Czy miasto powinno dążyć do ściślejszej integracji kolei z systemem komunikacji
miejskiej? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Wykorzystanie torowisk kolejowych do obsługi komunikacji miejskiej moim zdaniem rozwiązałoby część problemów z komunikacją miejską w Bydgoszczy. Należy lepiej wykorzystać i usprawnić połączenia kolejowe, które łączą ze sobą ulice Zygmunta Augusta (Stacja Główna), Modrzewiową (Stacja Bydgoszcz Leśna), Kamienną (Stacja Bydgoszcz Bielawy), Ludwikowo (Stacja Bydgoszcz Rynkowo Wiadukt), Jeździecką (Stacja Bydgoszcz Rynkowo), Inwalidów (Stacja Bydgoszcz Wschód). Ale żeby mieszkańcy zaczęli korzystać z tej formy komunikacji po pierwsze należy dążyć do porozumienia co do wyremontowania tych stacji, które w tej chwili przede wszystkim odstraszają i są miejscem spotkań chuliganów (zwiększyć bezpieczeństwo), a następnie należy dążyć do tego żeby zwiększyć ilość połączeń, które by satysfakcjonowały podróżujących.

10. Czy miasto powinno dążyć do objęcia wspólnym systemem komunikacji zbiorowej sąsiadujących z nim gmin? Jeśli tak, to w jaki sposób ma odbywać się ta integracja i kto będzie finansował funkcjonowanie transportu zbiorowego?

Wiadomym jest, że efektywna komunikacja i pełna współpraca gospodarczo-kulturalno- sportowa miedzy sąsiadującymi gminami pozwoli na utworzenie jednego, silnego i konkurencyjnego dla innych regionu, czego konsekwencją będzie przyciągnięcie potencjalnych inwestorów i partnerów do współpracy. Dlatego należy dążyć do tego żeby usprawnić komunikację i wymianę informacji pomiędzy ww. podmiotami, a także opracować i realizować wspólny program promocji naszego całego regionu. Finansowanie będzie odbywać na zasadzie partnerstwa i wspólnymi siłami będziemy dążyć do otrzymania na ten cel środki z funduszy europejskich.

11. Czy należy wprowadzić jednakowe malowanie dla wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej, niezależnie od przewoźnika? Jeśli tak, to od kiedy będzie wprowadzane?

Zależy mi na tym, żeby uporządkować kolorystykę pojazdów komunikacji miejskiej. Dlatego należy wprowadzić jednakowy schemat kolorów dla wszystkich przewoźników. Mają wyglądać schludnie, ale także mają przyciągać uwagę, zaciekawienie, a także wprowadzać podróżujących w poczucie komfortu. Kolorystyka pojazdów ma być ozdobą naszego miasta. Co wyboru kolorystyki, to jak wspomniałem w pierwszym pytaniu duży wpływ na wybór będą mieli mieszkańcy naszego miasta.

12. Czy po zrealizowaniu budowy linii tramwajowej do Fordonu, kandydat(-ka) przewiduje rozdział MZK na dwie spółki: autobusową i tramwajową? Czy należy zachować komunalną spółkę zajmującą się przewozami, czy też sprywatyzować ją i kupować całość usług przewozowych na wolnym rynku, z ewentualnym wyłączeniem komunikacji szynowej?

Głównym punktem mojego programu jest: Obrona miejsc pracy w spółkach komunalnych. Nie zgadzam się na sprzedaż KPEC-u i MWiK oraz restrukturyzację MZK. STOP wyprzedaży majątku miasta. Także w tym punkcie jest odpowiedź na pytanie nr 12.

Na zakończenie pragnę podkreślić, że nasz system komunikacji powinien być bardziej atrakcyjny dla pasażerów. Dlatego będę wspierał innowacyjne sposoby transportu publicznego poprzez realizację koncepcji kolejki miejskiej obejmującej wszystkie dzielnice miasta, która da bezpieczeństwo podróżującym i wysoką jakość usługi. Żeby osiągnąć najwyższą jakość usług komunikacyjnych należy przede wszystkim radzić
się zainteresowanych, czyli mieszkańców w kwestiach przebiegu tras autobusowych
czy częstotliwości przejazdów taboru miejskiego.
Będę także nakłaniał wszystkich urzędników do korzystania ze środków transportu publicznego, żeby sami widzieli i odczuli, czy sytuacja się poprawia, co należy zmienić czy poprawić na lepsze. Oczywiście także ja sam będę korzystał z tego środka transportu.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *