Wnioski po debacie w sprawie zmian cen biletów | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Projekty — 20 marca 2013

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy popiera wypracowane na odbytej w dniu 13 marca br. w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dyskusji rozwiązania, mające na celu zminimalizowanie podwyżek cen biletów przy utrzymaniu założonego na rok 2013 poziomu finansowania komunikacji miejskiej przez miasto Bydgoszcz. Jednocześnie Stowarzyszenie zgłasza następujące propozycje i postulaty:

  • zbadanie skutków finansowych wprowadzenia zasady obowiązywania biletu jednorazowego podstawowego do końca trasy w pojeździe w którym został skasowany lub przez określony czas od momentu skasowania, wynoszący co najmniej dwadzieścia minut,
  • rezygnację z wprowadzenia do cennika biletu czasowego dziesięciominutowego ze względu na jego znikomą użyteczność, a w przypadku wprowadzenia emisję wyłącznie w automatach biletowych celem ograniczenia kosztów dystrybucji,
  • wprowadzenie do sprzedaży w pojazdach biletów godzinnych zamiast biletów jednorazowych celem zapewnienia korzystającym z tej formy sprzedaży podróżnym możliwości przesiadki, a jednocześnie zachęcenia osób korzystających głównie z biletów jednorazowych do nabywania ich w stacjonarnych punktach sprzedaży,
  • wprowadzenie do sprzedaży biletów okresowych półrocznych i rocznych,
  • w związku z likwidacją systemu A+T oraz biletów okresowych na jedną linię miejską, proponujemy rozważenie rezygnacji z wariantowania linii w sytuacjach, kiedy poszczególne warianty różnią się przebiegiem w stopniu znacznym, na rzecz powrotu do osobnych numerów linii,
  • w przypadku skrócenia linii 93 i 94 do Śródmieścia wnosimy o poprowadzenie ich pętlą uliczną 20 Stycznia 1920r. – Słowackiego – Gdańska – Mickiewicza z wyznaczeniem przystanku w rejonie skrzyżowania ul. Słowackiego i Gdańskiej celem poprawy dostępności komunikacyjnej tego rejonu miasta,
  • w dalszej perspektywie prace nad całkowitą optymalizacją sieci transportowej w mieście przy użyciu stworzonego na podstawy studium transportowego modelu,
  • intensyfikację prac nad poprawieniem dostępności komunikacji tramwajowej dla osób ograniczonych ruchowo.

 

Komentarz

Wprowadzenie zasady, że bilet jednorazowy jest ważny do końca trasy linii, w której został skasowany lub zamiennie przez co najmniej 20 minut w przypadku przesiadania się, daje pasażerom do dyspozycji kolejny bilet czasowy. Jego użyteczność jest znacznie wyższa niż biletu 10-minutowego. Propozycja Stowarzyszenia nie wymusza drukowania dodatkowego rodzaju biletu papierowego oraz nie zwiększa liczby nominałów biletów. Rozwiązanie analogiczne do wnioskowanego wprowadził m.in. Kraków.

Stowarzyszenie rekomenduje także intensyfikację prac nad poprawieniem dostępności komunikacji tramwajowej dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Tworzenie układu linii komunikacji publicznej, w której coraz więcej podróży realizowanych będzie z przesiadkami (również na tramwaj) powoduje, że problem braku tramwajów niskopodłogowych stanie się istotnym czynnikiem ograniczającym dostępność komunikacji publicznej.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *