Uwagi do propozycji zmian w ofercie biletowej. | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Opinie Projekty — 02 listopada 2012

W związku z planowaną zmianą cennika biletów komunikacji publicznej i trwającą dyskusją na ten temat, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy przygotowało kilka korekt do nowego cennika biletów. Pismo, które przytaczamy poniżej zostało złożone 2.11.2012 w siedzibie Zarządzu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

 

Po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi proponowanej zmiany taryfy oraz zasad korzystania z bydgoskiej komunikacji zbiorowej, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy pragnie zaproponować pewne korekty.

Stowarzyszenie akceptuje propozycję likwidacji systemu przesiadkowego A+T, jako dość skomplikowanego i nieintuicyjnego. Należy zwrócić uwagę na fakt, że bilet jednorazowy A+T jest ważny godzinę, co powoduje nierówne traktowanie osób mieszkających poza zasięgiem linii włączonych w obręb systemu, którym pozostaje wyłącznie droższy bilet godzinny. Stowarzyszenie jest zdania, że bilet godzinny jest dostatecznie dobrą ofertą dla osób mieszkających w dzielnicach oddalonych od centrum miasta, więc rezygnacja z systemu A+T jest możliwa i wskazana.

W związku z propozycją wprowadzenia do sprzedaży biletów 10- lub 15-minutowych, Stowarzyszenie proponuje – analogicznie jak przy okazji poprzedniej zmiany taryfy – by jednocześnie z biletami 15-minutowymi wprowadzić bilety 30-minutowe o nominale identycznym jak za dotychczasowy bilet jednorazowy. Proponujemy, by taki bilet był ważny do końca trasy pojazdu w którym został skasowany lub 30 minut zegarowych od momentu skasowania (jeśli pasażer będzie się przesiadał w czasie ważności biletu). Takie rozwiązanie funkcjonuje z powodzeniem m.in. w Krakowie i stanowiłoby funkcjonalne uzupełnienie biletów 15- i 60‑minutowych, a jednocześnie nie pozbawiałoby pasażerów dostępu do tradycyjnych biletów jednorazowych. Można rozważyć, by cena biletu 15-minutowego była równa połowie ceny biletu godzinnego. W takiej sytuacji skasowanie dwóch biletów 15-minutowych byłoby równoważne ze skasowaniem biletu godzinnego.

Po raz kolejny najbardziej kontrowersyjnym punktem proponowanej zmiany cen jest likwidacja biletu na jedną linię. Stowarzyszenie rozumie ideę przyświecającą temu działaniu, jednak uważa, że skoro po poprzedniej korekcie taryfy, polegającej na obniżeniu ceny biletu na wszystkie linie oraz podwyższeniu ceny za bilet na jedną linię, nadal ponad 10% klientów korzysta z tego biletu, to jest on atrakcyjny dla pewnej grupy osób, które podróżują wyłącznie do nieodległych zakładów pracy lub uczniów szkół i w naszej ocenie nie należy likwidować tego biletu.

Stowarzyszenie ze zrozumieniem względów ekonomicznych i demograficznych przyjmuje wiadomość o wprowadzeniu opłat za korzystanie z komunikacji publicznej przez osoby w wieku od 65 do 70 lat. Bydgoszcz jest jednym z niewielu miast w Polsce, w którym zwolnienie od opłat za przejazdy przysługuje już od 65. roku życia i sytuacja ta przyczynia się do obciążania organizatora komunikacji miejskiej dodatkowymi kosztami. Stowarzyszenie postuluje jednak, by nie wprowadzać rozróżnienia cen biletu dla seniorów korzystających z Bydgoskiej Karty Miejskiej i dla niekorzystających z tej karty. W naszej ocenie wszystkie bilety powinny być kodowane na Karcie.

Mamy nadzieję, że wyżej wymienione uwagi i sugestie przyczynią się do dalszej poprawy jakości zbiorowej komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.

 

Tekst: Robert Reimus.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *