Opinie Projekty — 29 października 2009

W dniu 22. października nasze Stowarzyszenie złożyło pismo z propozycjami dotyczącymi planowanego remontu ul. Dworcowej, na odcinku od ul. Matejski do ul. Gdańskiej. Pismo otrzymał Prezydent Miasta, Miejski konserwator zabytków, oraz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Bydgoski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej z zadowoleniem powitał plany rewitalizacji ulicy Dworcowej. Uważamy, że przyczyni się to do przywrócenia atrakcyjności tego obszaru miasta. Zdaniem Klubu niezbędnym do tego elementem jest odbudowa linii tramwajowej w ciągu tej ulicy.

Od 1888 roku, kiedy to na ulice Bydgoszczy wyjechały pierwsze tramwaje konne, ulica Dworcowa była główną arterią szynowego transportu miejskiego. Taki stan rzeczy utrzymywał się do roku 1990, kiedy to został zawieszony ruch tramwajowy na tej ulicy. Od tego czasu ulica Dworcowa i jej okolice znacznie straciły na znaczeniu. Przywrócenie linii tramwajowej w ramach planu rewitalizacji daje nadzieję na odwrócenie niekorzystnych tendencji. Zostało to słusznie ujęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Dworcowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ulicy Matejki.

Sugerujemy jednakże zmianę charakteru projektowanej linii. Naszym zdaniem zasadne jest wybudowanie linii jednotorowej, wyposażonej w sygnalizację zajętości, przystosowanej do ruchu wagonów wszystkich typów. Linia powinna być połączona z projektowaną linią do dworca PKP w sposób umożliwiający zarówno skręt w ulicę Naruszewicza jak i przejazd prosto w stronę dworca oraz z istniejącą linią w ciągu ulicy Gdańskiej w sposób umożliwiający wyjazd w obu kierunkach. Na obu wylotach powinny znajdować się odcinki dwutorowe umożliwiające wymijanie się składów. Torowisko powinno być wyciszone. Sugerujemy, żeby nawierzchnia ulicy miała formę pieszojezdni bez krawężników oraz była dostosowana stylistycznie do charakteru zabudowy. Przy budowie tej linii sugerujemy kotwienie sieci zasilającej do budynków. W przypadku budynków niebędących własnością miasta proponujemy rozważenie dofinansowania renowacji fasad kamienic w zamian za możliwość umieszczenia na nich elementów sieci.

Realizacja inwestycji w tej formie pozwoli zarówno na wycieczkowo – rekreacyjną obsługę turystów przy użyciu taboru zabytkowego jak i umożliwi korzystanie z torowiska w sytuacjach awaryjnych, np. w razie konieczności objazdów spowodowanych awarią bądź remontem. Należy tu zaznaczyć że miasto dysponuje nie tylko tramwajami zabytkowymi typu Herbrand.

Po wybudowaniu nowej linii tramwajowej do dworca PKP proponowana przez nas inwestycja będzie stanowić dogodną alternatywę w przypadku wyłączenia z ruchu torów na ul. Jagiellońskiej od Ronda Jagiellonów i ul. Focha do ul. Królowej Jadwigi. Istnienie linii na ul. Dworcowej w planowanym przez nas kształcie pozwoli na znaczne zmniejszenie zakłóceń w przypadku wstrzymania ruchu w ciągu ul. Naruszewicza bądź na odcinku ul. Focha od Królowej Jadwigi do skrzyżowania z Gdańską. Natomiast w przypadku wyłączenia z ruchu skrzyżowania Focha – Gdańska pozwoli na skierowanie tramwajów od strony LPKiW i Bielaw na Wilczak bądź Dworzec PKP. Odcinek ten będzie również stanowił domknięcie pętli ulicznej Gdańska – Dworcowa – Naruszewicza – Focha co znacznie zwiększy elastyczność sieci. Warto też rozważyć uruchomienie jednej linii regularnej przebiegającej tym odcinkiem, gdyż zwiększy to dostępność komunikacyjną omawianego obszaru.

Uważamy, że proponowana przez nas forma realizacji linii tramwajowej w ramach rewitalizacji ul. Dworcowej będzie znacznie efektywniejszym wykorzystaniem środków niż linia przeznaczona wyłącznie do celów rekreacyjnych. Gdyby jednak budżet inwestycji nie pozwolił na budowę torowiska, wnosimy o przeprowadzenie przebudowy instalacji podziemnych oraz nawierzchni w sposób umożliwiający budowę toru w późniejszym terminie.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *