Uwagi do specyfikacji przetargu na obsługę linii 55, 67, 69 | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Projekty — 15 listopada 2013

Stowarzyszenie z zadowoleniem przyjęło ogłoszenie wieloletniego przetargu na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej. Jego formuła stanowi zdecydowany postęp w stosunku do lat ubiegłych. 15 listopada złożyliśmy w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy pismo z uwagami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu na świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 55, 67 i 69 w Bydgoszczy. Z ogłoszeniem o zamówieniu można się zapoznać na stronie ZDMiKP.

 

Załącznik nr 4:

§ 1
Punkt 1.1 (oraz analogicznie dla punktu 1.2, z tym że ilość siedzeń nie umieszczonych na podestach może wynosić min. 8)

Opis pojazdu jest nieprecyzyjny i pozwala na zaproponowanie autobusu ze stopniami poprzecznymi. Brak jest również wymogu dotyczącego minimalnej szerokości przejścia. Proponujemy zastąpienie go następującym sformułowaniem: „każdy autobus całkowicie niskopodłogowy (brak stopni w drzwiach; brak stopni poprzecznych w podłodze (w przejściu środkowym), maksymalna wysokość podłogi na środku każdych drzwi: 340 mm, szerokość przejścia pomiędzy nadkolami osi środkowej i tylnej (tylnych) mierzona 100 mm nad podłogą w najwęższym miejscu: minimum 550 mm”.

Opis przestrzeni pasażerskiej jest bardzo ogólny, zważywszy na gamę dostępnych na rynku rozwiązań zarówno w zakresie planowania wnętrza, jak i foteli pasażerskich. Ponadto większość
dużych miast decyduje się obecnie na zastosowanie indywidualnego wzoru tapicerki. Proponujemy następujące sformułowanie: pojemność nominalna (miejsca siedzące + stojące) min. 140 miejsc (w tym min. 1 miejsce na wózek inwalidzki, 1 miejsce na wózek dziecięcy, 40 miejsc siedzących dla pasażerów z czego minimum 10 bez podestów z bezpośrednim dostępem z podłogi). Fotele o ergonomicznym kształcie, „wandaloodporne”, tj. o powierzchniach utrudniających naniesienie napisów typu „graffiti” oraz wykonane z materiałów tapicerskich o podwyższonej odporności na akty wandalizmu – rozerwanie, rozcięcie. Kolorystyka materiałów według projektu przygotowanego przez Zamawiającego (tzw. „miejski wzór tapicerki”)

Brak jest również doprecyzowania wymogów dotyczących kolorystyki poręczy – sugerujemy kolor żółty. Wnosimy również o doprecyzowanie wskaźnika napełnienia, według którego obliczana jest ilość miejsc stojących.

Punkt 2
Szczegółowy wygląd kolorystyki zewnętrznej powinien być przygotowany przez miasto po rozstrzygnięciu przetargu, na podstawie informacji o marce i typie pojazdu zaproponowanego przez wykonawcę.

Punkt 3
Zakaz umieszczania reklam na szybach powinien zostać uzupełniony o zakaz umieszczania również ramek na reklamy.

 

§ 7
Zamawiający powinien również dostarczać wykonawcy nagrania głosowe. Pozwoli to na ich ujednolicenie we wszystkich środkach transportu zbiorowego organizowanego przez ZDMiKP.

 

§ 8
Tablica czołowa powinna mieć możliwość wyświetlania czasu pozostałego do odjazdu pojazdu z przystanku początkowego naprzemiennie z kierunkiem jazdy.

Tablica boczna wewnętrzna powinna być tablicą elektroniczną, z funkcją wyświetlania aktualnej pozycji pojazdu na trasie z dokładnością do przystanku oraz innych informacji (np. o przesiadkach) według wzoru dostarczanego przez zamawiającego.

 

§ 9
Informacja dla pasażerów nie może być umieszczana na szybach, powinna być umieszczona nad oknami po lewej stronie pojazdu.

 

§ 10
W autobusach 18-metrowych w przedziale pasażerskim powinny być montowane 4 kamery.

 

§ 11
Na oknach powinny znajdować się naklejki informujące o istniejącej w pojeździe klimatyzacji oraz blokadzie okien obsługiwanej przez prowadzącego pojazd.

W pojazdach powinny znajdować się plombowane przez Zamawiającego, działające automatycznie urządzenia zapisujące wartość temperatury, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Urządzenia te powinny zapisywać dane co najmniej z ostatnich 90 dni w sposób umożliwiający ich odczytanie przez Zamawiającego. Zarejestrowanie przez urządzenie wykroczenia poza dopuszczalne zakresy temperatury w trakcie wykonywania kursów jest podstawą do naliczenia kar umownych.

 

§ 12
Z przyczyn technicznych, ilość urządzeń dostępnych do danej sieci powinna być określona jako minimalna (np. 100), a nie nieograniczona.

 

§ 13
Wzór naklejki informacyjnej powinien zostać przekazany przez zamawiającego.

 

§ 14
System zliczania pasażerów powinien zdaniem stowarzyszenia być zainstalowany we wszystkich pojazdach.

 

Załącznik nr 5
Służba nadzoru ruchu wykonawcy oraz stanowisko dyspozytora wykonawcy muszą być wyposażone w bezpośrednią łączność ze stanowiskiem zamawiającego.

Stowarzyszenie proponuje także rezygnację z ogłaszania przetargu na określone linie na rzecz przetargu na wykonywanie usług przewozowych taborem wyspecyfikowanym w umowie przy liczbie wozokilometrów wymienionej w umowie wg orientacyjnej struktury wykorzystania autobusów. Zaletą takiego opisu przedmiotu zamówienia jest możliwość elastycznego dysponowania pojazdami, a także łatwiejsze dokonywanie zmian w układzie linii.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *