Uwagi do projektu rozbudowy ul.Grunwaldzkiej | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Opinie — 25 kwietnia 2014

W dniach od od 7 do 23 kwietnia 2014r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Miejskiej w Bydgoszczy prowadził konsultacje społeczne projektu przebudowy ulicy Grunwaldzkiej, na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy. Poniżej prezentujemy nasze uwagi do projektu.

Materiały do konsultacji

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy wnosi następujące uwagi do projektu „Rozbudowy ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy”:
1. Wnioskujemy o rezygnację z budowy kładek dla pieszych i zastąpienie ich przejściami dla pieszych na poziomie jezdni, ze wzbudzaną sygnalizacją świetlną. Budowa kładek nad ulicami na terenie miast posiada szereg wad:
  • dyskryminuje pieszych i utrudnia dostęp do infrastruktury, nadając priorytet ruchowi samochodowemu co jest sprzeczne z ideą zrównoważonego transportu,
  • wysoki koszt budowy kładek jest nieadekwatny do spodziewanego ruchu pieszych,
  • w związku z tym, że kładki będą położone na obszarach peryferyjnych, istnieje znaczne ryzyko dewastacji wind, który wykluczy dostępność kładki dla osób starszych, osób z wózkami dziecięcymi, osób niepełnosprawnych,
  • teoretyczny brak ruchu pieszego może skutkować zmniejszeniem uwagi kierowców.
Jako opcjonalnie dopuszczalną uważamy jedynie kładkę w rejonie ulicy Flisackiej, pod warunkiem wyposażenia jej również w pochylnie (niezależnie od wind).
2. Na wylocie z ul. Kolbego w ulicę Grunwaldzką wnosimy o wyznaczenie trzech pasów ruchu – jednego w prawo, dwóch w lewo (w tym jednego zarezerwowanego dla transportu publicznego).

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *