Uwagi do projektu przebudowy ulicy Kujawskiej | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Opinie Projekty — 22 kwietnia 2014

W dniach od 14 do 31 marca 2014r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy prowadził konsultacje projektu  „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Bernardyńskiego do ronda Kujawskiego wraz z rozbudową układu drogowego.” Poniżej prezentujemy nasze uwagi do projektu.

 

Materiały do konsultacji

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy wnosi następujące uwagi w sprawie projektu ” projektu: „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Bernardyńskiego do ronda Kujawskiego wraz z rozbudową układu drogowego.”

1. Wnosimy o rozważenie wariantów przeprowadzenia torów tramwajowych (z opcjonalnym trambuspasem w ciągu ulic Wojska Polskiego i Ludwika Solskiego) w rejonie ronda Kujawskiego w poziomie -1 w stosunku do jezdni. Pozwoli to na zmniejszenie liczby punktów kolizyjnych oraz zmniejszenie czasu przejazdu dla komunikacji zbiorowej. Proponujemy wytworzenie różnicy poziomów poprzez zagłębienie torowiska tramwajowego w stosunku do obecnego poziomu jezdni, bądź w przypadku jeśli uzbrojenie terenu uniemożliwia taką ingerencję – zagłębienie torowiska do poziomu zgodnego z poddanym konsultacjom projektem oraz podniesienie pozostałej części pasa drogowego.

2. Wnosimy o zmianę lokalizacji przystanków tramwajowych – zdaniem Stowarzyszenia przystanek w obydwu kierunkach powinien znajdować się w okolicy obecnego przystanku początkowego na rondzie Kujawskim. Tym sposobem nie będzie potrzeby budowania instrastruktury przystankowej na spadku terenu.
Wnosimy także o utrzymanie przystanków autobusowych w obecnych lokalizacjach, z uwagi na bliskość budynków mieszkalnych. Wnioskowane rozwiązanie daje również możliwość utworzenia węzła przesiadkowego dla komunikacji miejskiej i podmiejskiej (z biletomatami, punktem informacji, punktami handlowo-usługowymi) przy wykorzystaniu przestrzeni wolnych terenów zielonych po południowo-wschodniej stronie ronda.

3. Wnosimy o wybudowanie niezależnego skrętu tramwajowego z ul. Wojska Polskiego w ul. Kujawską, umożliwiającego oddzielenie ruchu od planowanej relacji Wojska Polskiego – Solskiego, w wyniku czego powstaną 3 perony skupione w jednym miejscu.
Analogicznie, wnosimy o uwzględnienie rezerwy terenu dla niezależnego skrętu z ul. Solskiego w ul. Kujawską, niezależnego od relacji Wojska Polskiego-Solskiego, wraz z rezerwą terenu dla pary przystanków w obydwu kierunkach.

4. Wnosimy o uwzględnienie możliwości rozbudowy sieci tramwajowej z ronda Bernardyńskiego na Wały Jagiellońskie w kierunku Błonia.

5. Wnosimy o utrzymanie przystanku autobusowego w miejscu obecnego przystanku PKS przed rondem Bernardyńskim w kierunku ul. Kujawskiej.

6. Wnosimy o wybudowanie drogi dla rowerów po wschodniej stronie ulicy Kujawskiej o szerokości większej niż minimalna, umożliwiającej swobodny i bezpieczny podjazd i zjazd.

7. Wnosimy o budowę dojścia na przystanek autobusowy Zbożowy Rynek w kierunku Błonia od strony ul. Długiej i Pl. Kościeleckich wzdłuż zachodniej granicy inwestycji, w miejscu istniejącego „dzikiego” przejścia po skarpie zieleni pomiędzy ul. Długą a ul. Wały Jagiellońskie.

8. Wnosimy o zapewnienie ciągłości chodnika na odcinku pomiędzy hotelem Holiday Inn a mostem Bernardyńskim, tak aby ruch pieszy nie odbywał się pomiędzy parkującymi samochodami.

9. Zwracamy uwagę, że stosowanie detektorów ręcznych (przycisków) dla rowerów (pojazdów) jest niezgodne z z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

10. Wnosimy o zapewnienie właściwych badań archeologicznych na terenie inwestycji z uwagi na fakt, że ul. Kujawska była dawniej jednym z głównych szlaków komunikacyjnych Bydgoszczy.

 

Załączniki

Raport z konsultacji społecznych przebudowy ulicy Kujawskiej

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *