Uwagi do projektu budowy ulicy Składowej | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Opinie Projekty — 11 lutego 2014

Od 24.01 do 7.02.2014 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy prowadził konsultacje społeczne projektu: „Budowa ul. Składowej od ul. Towarowej do ul. Wyścigowej wraz z przebudową ul. Wyścigowej oraz zjazdem z ul. Kamiennej w Bydgoszczy”.

Przedmiotem opracowania jest budowa ul. Składowej na odcinku od ul. Towarowej do ul. Wyścigowej wraz z przebudową ul. Wyścigowej oraz budowa skrzyżowania (typu małe rondo) ul. Składowej z ul. Wyścigową.  Zostanie to zrealizowane w ramach budowy i przebudowy układu drogowego mającego na celu zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej projektowanego centrum handlowego w rejonie ul. Składowej i Wyścigowej w Bydgoszczy oraz usprawnienie ruchu w rejonie ograniczonym ulicami Fordońska-Kamienna-Fabryczna.

Dokumentacja projektowa zakłada budowę połączenia ulic Składowej i Wyścigowej. Nowy odcinek ul. Składowej jest projektowany jako jednojezdniowy i jednopasowy ze zmiennym przekrojem poprzecznym (szerokość podstawowa pasa ruchu 3,25 m). Występować tutaj będzie jednostronny chodnik. W ramach przebudowy ul. Wyścigowej planuje się wykonanie jezdni o przekroju dwukierunkowym, dwupasowym (szerokość podstawowa pasa ruchu 3,50 m) z obustronnymi chodnikami oraz fragmentami dróg rowerowych. Połączenie w/w ulic projektowane jest jako skrzyżowanie typu małe rondo o średnicy 32,0m. Przed wjazdami na rondo projektuje się wyspy dzielące przeciwne kierunki ruchu. Ponadto projektuje się wyspę na ul. Składowej kryjącą lewoskręt (wjazd na parking CH). Posesje znajdujące się w analizowanym obszarze będą połączone z układem drogowym za pomocą zjazdów.

 

Projekt budowy ulicy Składowej

 

Uwagi Stowarzyszenia do projektu

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy w ramach konsultacji w sprawie w sprawie budowy i przebudowy układu drogowego w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej projektowanego centrum handlowego w rejonie ul. Składowej i ul. Wyścigowej w Bydgoszczy zgłasza następujące uwagi:

  1. Wnosimy o zastąpienie określenia „ścieżki rowerowe” określeniem „drogi dla rowerów”.
  2. Wnosimy o wykonanie warstwy ścieralnej na drogach dla rowerów z mieszanki mineralno-asfaltowej koloru czerwonego zamiast z kostki betonowej.

 

Wycinek mapy pochodzi z Open Street Maps.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *