Projekty — 10 grudnia 2012

30 października 2012 r. Stowarzyszenie złożyło w siedzibie ZDMiKP pismo z uwagami do nowego rozkładu linii 54, który będzie obowiązywał od 24.11.2012 r. po otwarciu linii tramwajowej do pętli przy ul. Rycerskiej i zmianie trasy linii 54 na relację Błonie – Piaski. 

Stowarzyszenie po otrzymaniu negatywnych głosów od pasażerów przygotowało kilka propozycji modyfikacji godzin odjazdów kursów wariantowych oznaczonych jako 54L trasowanych przez ul. Ludwikowo, które mają na celu m.in. zapewnienie dojazdu do zlokalizowanych w tamtym rejonie zakładów pracy na standardowe godziny 6, 14 i 22, a także powrotu z pracy.

Dojazdy do zakładów pracy:

Dojazd do pracy z os. Błonie jest zapewniony dla trzech zmian, sugerujemy jednak minutowe przesunięcie następujących kursów:

  • dni powszednie szkolne z 13:26 na 13:20,
  • dni powszednie wakacyjne z 13:26 na 13:17.

Dojazd do pracy z Piasków jest zapewniony dla trzech zmian, sugerujemy jednak minutowe przesunięcie następujących kursów:

  • dni powszednie szkolne 5:34 na 5:11, 13:31 na 13:16,
  • dni powszednie wakacyjne 5:34 na 5:25, 13:30 na 13:22.

 

Powroty z zakładów pracy:

Powrót z zakładów pracy w kierunku os. Błonie jest zapewniony bez zastrzeżeń. Powrót z pracy w kierunku pętli „Piaski” jest zapewniony tylko dla kończących pracę o godzinie 6:00 w dni powszednie szkolne i wakacyjne, osoby kończące pracę o godzinie 6:00 w dni wolne oraz o 14:00 i 22:00 we wszystkie dni tygodnia, udające się w kierunku Piasków są pozbawione dostępu do komunikacji miejskiej, sugerujemy aby następujące kursy z pętli Błonie oznaczyć jako „L”:

  • dni powszednie szkolne 14:10, 22:10,
  • dni powszednie wakacyjne 14:12, 22:10,
  • soboty i niedziele 6:10, 14:05, 22:10.

Stowarzyszenie w trosce o to by komunikacja była jak najlepiej dostępna dla pasażera zasugerowało powtórne przeanalizowanie rozkładu jazdy linii 54 i wprowadzenie niezbędnych modyfikacji póki jeszcze rozkład nie został wprowadzony w życie. Nadmieniamy, iż pasażerowie sugerują, aby odjazdy z przystanków początkowych odbywały się najlepiej około 40-45 minut przed godziną rozpoczęcia pracy, czyli np. około 5:15-5:20, 13:15-13:20 itd.

 

Załączniki

Odpowiedź ZDMiKP na wniosek o koretkę rozkladów linii 54L

 

Zdjęcie: Michał Stróżyński

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *