Projekty — 29 lipca 2014

W związku z planowanymi zmianami przebiegu linii 59 oraz 66, Stowarzyszenie przygotowało uwagi do proponowanych zmian przebiegu i rozkładu jazdy obu linii. Nasze uwagi zostały przekazane ZDMiKP 23.07.2014r.

1. Stowarzyszenie proponuje, aby kursy wariantowe linii 59 skierować na pętlę Łukasiewicza, zamiast na pętlę Kapuściska. Naszym zdaniem pętla Kapuściska jest dobrze skomunikowana z miastem.
Proponujemy również wprowadzenie nowej linii o charakterze uzupełniającym, kursującej całodziennie w dni wolne, zaś w dni powszednie jedynie w godzinach wieczornych, po zakończeniu kursowania linii 59. Linia mogłaby mieć relację Łukasiewicza – Morska z następującą trasą przebiegu: Łukasiewicza – Wojska Polskiego – Planu 6-letniego – Kazimierza Wielkiego – Łęczycka – Skłodowskiej-Curie – Bałtycka – Głowackiego – Kołobrzeska – Morska. W ten sposób utrzymane zostałoby połączenie Kapuścisk z osiedlem Bartodzieje, a jednocześnie pasażerowie nie odczuwaliby braku możliwości skorzystania z linii 59.
Ponadto, zgodnie z docierającymi do nas sygnałami z zakładów położonych przy ul. Przemysłowej, wnosimy o skomunikowanie linii 52 i 67 tak, aby czas przejazdu pomiędzy pętlą Błonie a ul. Przemysłową w godzinach rozpoczynania i kończenia pracy nie uległ pogorszeniu.

2. Proponujemy, aby obsługę Wyżyn i Glinek nadal zapewniała linia 66, jednakże zdaniem Stowarzyszenia należałoby jej trasę skrócić do przystanku Magnuszewska/Modrakowa, jednocześnie utrzymując kursowanie całodzienne. W ten sposób linia uległaby wycofaniu z okolic, w których jej obłożenie jest znikome, bez jednoczesnego pogarszania obsługi ulic Ujejskiego, Karpackiej oraz Glinki. Pragniemy bowiem zauważyć, że wprowadzenie dwóch linii okrężnych o przeciwnym kierunku jazdy w tym rejonie spowoduje, biorąc pod uwagę zakładaną częstotliwość kursowania, zmniejszenie częstotliwości obsługiwania przystanków w ciągu tych ulic, a co za tym idzie pogorszenie oferty przewozowej oraz spadek zainteresowania przewozami komunikacji miejskiej i w konsekwencji odpływ pasażerów. Ponadto, przebieg planowanej linii 86 na bardzo długim odcinku pokrywa się z liniami 53 i 79. Przy planowanej częstotliwości kursów wpłynie to zdecydowanie negatywnie na frekwencję na tej linii.

 

Załączniki

Odpowiedź ZDMiKP na uwagi dotyczące linii 59 i 66

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *