Tagi: ' znaki drogowe'

Problem zakrywanych czarną folią znaków drogowych

17.11.2011 Stowarzyszenie złożyło w siedzibie ZDMiKP pismo, w którym zwróciliśmy uwagę na problem niedbałego i nieodpornego na warunki atmosferyczne zasłaniania znaków drogowych podczas remontów. [...]