zdmikp | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy | Page 2

Tagi: ' zdmikp'

Przetarg na obsługę linii 55, 67, 69 – idzie nowe

Pod koniec października br. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłosił przetarg na wykonywanie usług przewozowych na liniach 55, 67 i 69. Przypomnijmy co to oznacza. ZDMiKP w przetargu wybierze firmę, która oferując najniższą [...]

Uwagi do specyfikacji przetargu na obsługę linii 55, 67, 69

Stowarzyszenie z zadowoleniem przyjęło ogłoszenie wieloletniego przetargu na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej. Jego formuła stanowi zdecydowany postęp w stosunku do lat ubiegłych. 15 listopada złożyliśmy w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w [...]

Remarszrutyzacja – o co chodzi?

W czerwcu 2013 roku, decyzją Zastępcy Prezydenta Bydgoszczy – Łukasza Niedźwieckiego, powołany został społeczny zespół ds. remarszrutyzacji linii komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Jego celem było stworzenie nowego projektu organizacji linii autobusowych i tramwajowych w mieście. W [...]

Pytamy Prezydenta Bydgoszczy o przebudowę ul. Kujawskiej

W związku z otrzymaną w dniu 22 maja 2013 roku od ZDMiKP koncepcją rozbudowy układu komunikacyjnego w rejonie ronda Kujawskiego i ronda Bernardyńskiego, a także artykułami prasowymi dotyczącymi tej inwestycji, Stowarzyszenie zwróciło się do Prezydenta Miasta [...]

Wniosek o uruchomienie dodatkowych kursów linii 76

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy otrzymało informację od grupy osób – pracowników przedsiębiorstwa Bista – informację, że w trzecim kwartale br. spółka przeniesie swoją siedzibę z ulicy Szajnochy 3 na ulicę Smoleńską. W [...]

Wniosek o kontrolę sprawności okien w autobusach i tramwajach

Stowarzyszenie wystąpiło do ZDMiKP z wnioskiem o wprowadzenie kontroli sprawności okien w pojazdach komunikacji miejskiej. Pismo zostało wysłane 19 sierpnia 2013 r. Wniosek powstał na skutek naszych obserwacji oraz zebranych maili od mieszkańców. Poniżej przytaczamy treść [...]

Uwagi Stowarzyszenia do Planu Transportowego

Od 13 maja do 12 czerwca 2013 r. trwały konsultacje społeczne dokumentu „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bydgoszczy”. „Głównym celem wprowadzenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Bydgoszczy jest poprawa warunków dla sprawnego [...]

Konsultacje społeczne Studium transportowego

Od 6.12.2012 r. do 6.02.2013 r. ZDMiKP prowadził konsultacje społeczne opracowania pn. „Studium transportowe miasta Bydgoszczy wraz z oceną stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Opracowanie to przedstawia propozycje rozwoju poszczególnych systemów transportowych Bydgoszczy. Analizie poddano wszystkie systemy [...]

Uwagi do propozycji zmian w ofercie biletowej.

W związku z planowaną zmianą cennika biletów komunikacji publicznej i trwającą dyskusją na ten temat, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy przygotowało kilka korekt do nowego cennika biletów. [...]

Przetargi na obsługę linii komunikacyjnych. Propozycje zmian

24 kwietnia 2012 roku Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy złożyło w siedzibie ZDMiKP pismo dotyczące modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargów na obsługę linii autobusowych. [...]