Tagi: ' parkowanie'

Stanowisko Stowarzyszenia na temat polityki parkingowej miasta

W związku z toczącą się obecnie debatą publiczną dotyczącą polityki parkingowej miasta Bydgoszczy, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy pragnie wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie. [...]