Tagi: ' niepełnosprawni'

Dostępność ronda Jagiellonów dla osób niepełnosprawnych.

24 kwietnia 2012 roku Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy złożyło w siedzibie ZDMiKP pismo dotyczące dostępności przejścia podziemnego pod rondem Jagiellonów dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. [...]