naruszewicza | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy

Tagi: ' naruszewicza'

Projekt zmiany geometrii układu drogowego oraz zmiany organizacji ruchu w obrębie węzła przesiadkowego na ul. Królowej Jadwigi

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy z dużą uwagą obserwuje postępującą budowę trasy tramwajowej do Dworca PKP, szczególnie zważywszy na fakt, że jest to pierwsza od wielu lat inwestycja w rozbudowę sieci tramwajowej w [...]

Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie budowy linii tramwajowej do Dworca głównego PKP

W dniach 09.02. – 02.03.2009 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej prowadził konsultacje społeczne dotyczące analizy wielokryterialnej dla inwestycji „Połączenie linią tramwajową dworca PKP Bydgoszcz Główna z centrum miasta wraz z zakupem taboru”. [...]