Tagi: ' informacja pasażerska'

Czasy przejazdu nareszcie na rozkładach jazdy

W 2011 roku na tabliczkach z rozkładami jazdy linii tramwajowych ZDMiKP zaczął umieszczać tabelę z listą przystanków na trasie danej linii i czas przejazdu między przystankami. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy w kwietniu [...]

Uwagi do funkcjonowania informacji pasażerskiej

6 lutego 2014r. złożyliśmy w siedzibie ZDMiKP pismo z uwagami do funkcjonowania informacji pasażerskiej w autobusach komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Przytaczamy jego treść. Od pewnego czasu na wybranych liniach autobusowych komunikacji miejskiej wymagane są tablice z zaznaczonym [...]

Oznaczenia w rozkładach linii 66 i 79

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy przygotowało kolejny wniosek mający na celu optymalizację funkcjonowania komunikacji miejskiej w naszym mieście. Tym razem nasze uwagi dotyczą informacji pasażerskiej na liniach 66 i 79. Treść wniosku złożonego [...]

Propozycje zmian w informacji pasażerskiej.

5 października 2012 r. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy złożyło w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dwa pisma z propozycjami zmian w informacji pasażerskiej. [...]

Oznaczenie na wyświetlaczach autobusów kursów zjazdowych

W piśmie z 10 kwietnia 2012 r. Stowarzyszenie zaproponowało wprowadzenie oznaczania na wyświetlaczach autobusów kursów zjazdowych. [...]

Tabele z czasem przejazdu na rozkładach jazdy

W piśmie z 10 kwietnia 2012 r. Stowarzyszenie zaproponowało rozpoczęcie zamieszczania na tabliczkach z rozkładami jazdy linii autobusowych, tabel z listą przystanków i czasem przejazdu między przystankami. [...]

Wniosek o usystematyzowanie zamieszczania nazw przystanków na wiatach

W piśmie z 10 kwietnia 2012 r. Stowarzyszenie zaproponowało usystematyzowanie zamieszczania nazw przystanków na wiatach przystankowych. [...]