graniczna | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy

Tagi: ' graniczna'

Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie budowy linii tramwajowej do Dworca głównego PKP

W dniach 09.02. – 02.03.2009 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej prowadził konsultacje społeczne dotyczące analizy wielokryterialnej dla inwestycji „Połączenie linią tramwajową dworca PKP Bydgoszcz Główna z centrum miasta wraz z zakupem taboru”. [...]