bora-komorowskiego | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy

Tagi: ' bora-komorowskiego'

Komunikacja nocna do Mariampola została uruchomiona

W sierpniu 2010 roku Stowarzyszenie wnioskowało o uruchomienie komunikacji nocnej do Mariampola, poprzez przedłużenie linii 33N. Dotychczas dostęp do komunikacji nocnej dla mieszkańców ulicy Bora-Komorowskiego był mocno utrudniony i przypominał sytuację jaka miała tu miejsce z [...]

Zapewnienie komunikacji nocnej w ciągu ul. Bora – Komorowskiego

Obecnie dostęp do komunikacji nocnej na tym najdynamiczniej rozwijającym się osiedlu w Bydgoszczy jest mocno utrudniony i przypomina sytuację jaka miała tu miejsce z komunikacją dzienną przed uruchomieniem [...]

Propozycja zmiany rozkładu jazdy kursów wariantowych linii 70

W dniu 30. września 2009 r. nasze Stowarzyszenie złożyło w siedzibie ZDMiKP pismo z propozycją zmiany rozkładu jazdy dla kursów wariantowych linii 70, w celu poprawienia dostępności komunikacji dla pasażerów. Pismo przez nas złożone jest zasygnalizowaniem [...]