Opinie Projekty — 09 lipca 2014

Od 7 do 23 kwietnia 2014r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Miejskiej w Bydgoszczy prowadził konsultacje społeczne projektu przebudowy ulicy Grunwaldzkiej, na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy. Dziś mamy przyjemność poinformować, że wnioski Stowarzyszenia, dotyczące rezygnacji z budowy kładek dla pieszych i zastąpienie ich przejściami dla pieszych na poziomie jezdni, ze wzbudzaną sygnalizacją świetlną, zostały zaakceptowane.

Zdaniem Stowarzyszenia, budowa kładek nad ulicami na terenie miast posiada szereg wad:

  • dyskryminuje pieszych i utrudnia dostęp do infrastruktury, nadając priorytet ruchowi samochodowemu co jest sprzeczne z ideą zrównoważonego transportu,
  • wysoki koszt budowy kładek jest nieadekwatny do spodziewanego ruchu pieszych,
  • w związku z tym, że kładki będą położone na obszarach peryferyjnych, istnieje znaczne ryzyko dewastacji wind, który wykluczy dostępność kładki dla osób starszych, osób z wózkami dziecięcymi, osób niepełnosprawnych,
  • teoretyczny brak ruchu pieszego może skutkować zmniejszeniem uwagi kierowców.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wnioskami zgłoszonymi podczas konsultacji społecznych. Zachęcamy także to uczestnictwa w kolejnych konsultacjach społecznych ogłaszanych przez ZDMiKP.

Co sądzicie o przebudowie ulicy Grunwaldzkiej? Jak oceniacie nasze uwagi związane z zapewnieniem dostępności i równego dostępu do infrastruktury drogowej? Czekamy na Wasze komentarze.

Share

About Author

Robert Reimus