Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie budowy linii tramwajowej do Dworca głównego PKP | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Opinie Projekty — 17 marca 2009

W dniach 09.02. – 02.03.2009 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej prowadził konsultacje społeczne dotyczące analizy wielokryterialnej dla inwestycji „Połączenie linią tramwajową dworca PKP Bydgoszcz Główna z centrum miasta wraz z zakupem taboru”. Korzystając z tej okazji, Bydgoski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej wyraził swoje stanowisko w sprawie realizacji tej inwestycji. Poniżej prezentujemy treść oficjalnego stanowiska Stowarzyszenia. Przed rozpoczęciem lektury, prosimy zapoznać się z treścią analizy wielokryterialnej, jej streszczeniem oraz opisem technicznym, ponieważ treść naszego stanowiska jest komentarzem do tych dokumentów.
Bydgoski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej (zwany dalej „BKMKM”) w ramach konsultacji społecznych w sprawie inwestycji „Połączenie linią tramwajową dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z centrum miasta wraz z zakupem taboru”, po zapoznaniu się z dokumentacją, przedstawia następujące uwagi oraz propozycje:

1. Wariant „Dworcowa”.

W naszej opinii niezrozumiały jest projekt wyburzenia północnej pierzei ul. Dworcowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Matejki. Przedstawione w analizie wielokryterialnej argumenty dotyczące konieczności przesunięcia linii zabudowy w związku z brakiem dostępu do infrastruktury podziemnej są bezzasadne mając na uwadze rozwiązania zastosowane m.in. na ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy. Ponadto problem ten można rozwiązać, wiążąc remont tejże infrastruktury z całością inwestycji. W związku z powyższym planowana szerokość pieszojezdni może być zmniejszona, co ograniczy zakres wyburzeń do niezbędnego minimum.
Odnośnie sieci trakcyjnej, BKMKM uważa iż celowa jest rezygnacja ze słupów trakcyjnych na najwęższym odcinku na rzecz kotwienia sieci do budynków. Zaspokojenie ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości może być zrealizowane poprzez refundację kosztów remontów elewacji (co pozwoli na rewitalizację tego obszaru miasta) bądź ulgi w podatkach miejskich. Koszty tego rozwiązania będą znacznie niższy niż koszt wykupu i wyburzenia tych nieruchomości.
Rozwiązanie układu drogowo – torowego w rejonie dworca PKP należy przyjąć jak w wariancie „Naruszewicza” ze względu na korzystniejsze warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększoną jego płynność.

 

2. Wariant „Naruszewicza”

BKMKM uważa ten wariant za mniej korzystny niż wariant „Dworcowa”, jednakże w przypadku jego realizacji wnosimy następujące uwagi.
W rejonie skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi i Marszałka Focha korzystnym byłoby stworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego. Umożliwiłoby to zlokalizowanie końcowych przystanków komunikacji autobusowej miejskiej i podmiejskiej co przyczyni się do większego wykorzystania komunikacji tramwajowej oraz odciążenia rejonu Śródmieścia.
Z punktu widzenia BRD należy zamknąć zatokę autobusową znajdującą się na ul. Focha za skrzyżowaniem z ulicą Królowej Jadwigi w stronę zachodnią.
Wnosimy o budowę w ramach tego zadania rozjazdów na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Matejki (w każdej relacji) wraz z odcinkiem 40 metrów toru w ul. Dworcowej. Przedmiotowy odcinek toru może być tymczasowo wykorzystywany w przypadku awarii taboru, a docelowo może być wykorzystany do budowy linii w ul. Dworcowej jako uzupełniającej.

 

3. Wariant „Graniczna”

BKMKM uważa ten wariant przebiegu linii za najmniej korzystny i nie rekomenduje jego realizacji.
Zdaniem Stowarzyszenia, przy uwzględnieniu zaprezentowanych uwag wariant „Dworcowa” jest najkorzystniejszy i Stowarzyszenie rekomenduje ten wariant do realizacji.
Jednakże w przypadku wyboru do realizacji wariantu „Naruszewicza” postulujemy o uwzględnienie naszych uwag odnośnie tego wariantu w celu polepszenia jego atrakcyjności.

Mamy nadzieję, że przedstawione uwagi zostaną wzięte pod uwagę i będą pomocne w realizacji inwestycji.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *