Stanowisko Stowarzyszenia na temat polityki parkingowej miasta | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Opinie — 18 maja 2016

W związku z toczącą się obecnie debatą publiczną dotyczącą polityki parkingowej miasta Bydgoszczy, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy pragnie wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie.
Stowarzyszenie w pełni popiera decyzje Urzędu Miasta oraz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwestii utrzymania opłat za parkowanie w soboty. Zdaniem Stowarzyszenia rezygnacja z poboru opłat w ten dzień tygodnia będzie działaniem krótkofalowym, natomiast w dalszej perspektywie wpłynie na rozregulowanie systemu parkowania w centrum miasta. Darmowe parkowanie spowoduje, że będzie więcej chętnych niż jest dostępnych miejsc parkingowych, co wpłynie zdecydowanie negatywnie na przestrzeń publiczną bydgoskiego Starego Miasta, zrewitalizowanego znacznym kosztem w ostatnich latach. Kolejne udogodnienia skierowane w stronę kierowców pojazdów indywidualnych, obok budowy nowych miejskich tras szybkiego ruchu (w tym Trasy Uniwersyteckiej bez chodników i ścieżek rowerowych), bez równoważenia ich w stronę komunikacji publicznej oraz ruchu pieszego i rowerowego będą stały w sprzeczności z polityką promowania bydgoskiego transportu publicznego i dbaniem o jakość życia wszystkich mieszkańców, niezależnie od sposobu poruszania się po mieście.

Rezygnacja z opłat nie wpłynie znacząco na wzrost liczby osób odwiedzających Stare Miasto, w tym na wzrost obrotów w punktach handlowych i usługowych, na co wskazują doświadczenia wielu innych miast polskich i europejskich. Wręcz przeciwnie – brak opłaty powoduje, że nie ma impulsu do rotacji pojazdów, i pozostawione samochody mogą blokować miejsca przez cały weekend, nie powodując w ogóle spodziewanego efektu napływu większej ilości klientów. Nie bez powodu europejskie metropolie obecnie coraz częściej decydują się na ruch w odwrotnym kierunku: wdrożenie opłaty za wjazd pojazdów indywidualnych do centrum, aby chronić najcenniejsze fragmenty miasta przed hałasem i zanieczyszczeniami.

To przyjazne i bezpieczne przestrzenie publiczne i zróżnicowana oferta, w tym handlowa, świadczą o jakości życia w miastach i są powodem, dla którego ich centra są tłumnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów, spacerujących, zwiedzających i oczywiście robiących także zakupy – a nie liczba (nawet bezpłatnych) miejsc parkingowych.

Z powyższych względów, w obowiązującym stanie prawnym, należy zdaniem Stowarzyszenia, utrzymać dotychczasowe zasady polityki parkowania w Bydgoszczy, a w przypadku zmiany przepisów w zakresie możliwości pobierania opłat w soboty, dążyć sukcesywnie do zmniejszenia liczby miejsc parkingowych i osób z nich korzystających w kolejnych latach, na rzecz wspierania alternatywnych i ekologicznych sposobów poruszania się po mieście.

 

Stanowisko Stowarzyszenia otrzymali:

Pan Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy
oraz do wiadomości:
Pan Zbigniew Sobociński – Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy
Pan Tomasz Szymański – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Komentowanie wyłączone.