Ruszyła strona Bydgosko-toruńskiego partnerstwa na rzecz zrównoważonego transportu | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Publikacje Stowarzyszenie — 18 maja 2015

Mamy przyjemność poinformować, że została uruchomiona strona internetowa „Bydgosko-Toruńskiego Partnerstwa na rzecz zrównoważonego transportu”. Witryna jest dostępna pod adresem http://bydgoskotorunskiepartnerstwo.pl. Na stronie Projektu można śledzić postępy w realizacji projektu, wziąć udział w ankietach, uzyskać informacje o konsultacjach społecznych.

Projekt polega na opracowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego tworzące obszar funkcjonalny „Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia” oraz dokumentacji technicznych dla inwestycji wynikających ze studium, a także prowadzeniu działań w zakresie informacji i promocji Projektu.

 

Celem projektu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej obszaru funkcjonalnego (obejmującego Bydgoszcz i Toruń oraz Powiaty ziemskie: Bydgoski i Toruński) poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, w celu podejmowania wspólnych decyzji w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych.

 

W wyniku realizacji projektu cztery jednostki samorządu terytorialnego będą dysponowały dokumentem skonsultowanym ze społeczeństwem, który wyznaczy dla sąsiadujących ze sobą gmin i powiatów najważniejsze zintegrowane inwestycje w sektorze transportu na całym obszarze objętym projektem. Wypracowany zostanie także schemat wieloletniej współpracy.

 

Projekt realizują: Gmina Miasta Toruń, Miasto Bydgoszcz, Powiat Bydgoski, Powiat Toruński, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Toruniu.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Komentowanie wyłączone.