Rozkłady jazdy pod wiaty – polemika ze stanowiskiem ZDMiKP | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Projekty — 28 kwietnia 2014

Dnia 6 lutego 2014r. złożyliśmy w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wniosek o usystematyzowanie sposobu zamieszczania rozkładów na przystankach komunikacji miejskiej. Z naszych obserwacji wynika, że na niektórych przystankach wyposażonych we wiaty, rozkłady jazdy nadal są zamieszczane na słupkach przystankowych, poza wiatą. Naszym zdaniem jednolity sposób umieszczania rozkładów z pewnością spotka się z dobrym przyjęciem pasażerów, którzy nie będą musieli wychodzić spod wiaty by sprawdzić rozkład jazdy, a ponadto rozkład umieszczony pod wiatą jest w mniejszym stopniu narażony na działanie czynników atmosferycznych – np deszczu.

Pełna treść wniosku

W odpowiedzi na nasz wniosek otrzymaliśmy lakoniczną odpowiedź, że rozkłady jazdy są zamieszczane na słupkach w przypadkach, gdy wiata nie jest wyposażona w stosowną gablotę. Niestety jest to odpowiedź nie w pełni zgodna z rzeczywistością, ponieważ funkcjonują przystanki, gdzie pomimo braku gablot na rozkłady jazdy, rozkład jest zamieszczany pod wiatą. Poniżej przytaczamy treść drugiego pisma skierowanego w tej sprawie do ZDMiKP.

 

W odpowiedzi na Państwa pismo o sygn. IT-0506-136/14 z dnia 27.02.2014, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy uważa, że w związku ze stosunkowo małą liczbą wiat, które nie są wyposażone w gabloty informacyjne, należy możliwie szybko zaopatrzyć te przystanki w stosowne gabloty i umieścić w nich
rozkłady jazdy, schemat połączeń i cennik biletów – będzie to kolejny krok ku ujednoliceniu informacji pasażerskiej na przystankach, w której w tej chwili często  panuje chaos. Korzyści wynikające z tego rozwiązania są oczywiste i Stowarzyszenie wymieniło je w piśmie KW/002/2014 z 29.01.2014. W Państwa piśmie z dnia 27 lutego wyjaśniono, że rozkłady są zamieszczane na słupkach w sytuacji, kiedy pod wiatą nie ma odpowiednich gablot. Z naszych obserwacji wynika, że ten argument nie przystaje do rzeczywistości, ponieważ m.in. na przystankach Fordońska-Fabryczna, Skarżyńskiego-Wiadukt rozkłady są zamieszczane pod wiatą pomimo braku gablot.

Pragniemy także zwrócić uwagę, że obecny sposób umieszczania rozkładów w gablotach za pomocą taśmy dwustronnej, przykrytych szkłem akrylowym jest dość nietrwały – rozkłady się odklejają, a szkło akrylowe ulega dewastacji.

 

Załączniki

Odpowiedź ZDMiKP na drugie pismo Stowarzyszenia w sprawie tablic z rozkładami jazdy

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *