Remarszrutyzacja – o co chodzi? | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Projekty Publikacje — 13 listopada 2013

W czerwcu 2013 roku, decyzją Zastępcy Prezydenta Bydgoszczy – Łukasza Niedźwieckiego, powołany został społeczny zespół ds. remarszrutyzacji linii komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Jego celem było stworzenie nowego projektu organizacji linii autobusowych i tramwajowych w mieście. W skład zespołu weszli pracownicy ZDMiKP, reprezentant Stowarzyszenia na rzecz rozwoju transportu publicznego, przedstawiciele Bydgoskiego Towarzystwa Przyjaciół Kolei, dziennikarze, pracownicy MZK oraz osoby niezrzeszone.

 

O co chodzi?

 

Na podstawie licznych sygnałów zgłaszanych przez mieszkańców korzystających z transportu zbiorowego przeanalizowano funkcjonalność istniejącego układu komunikacyjnego, a także niski poziom satysfakcji z oferowanych usług, który potwierdza systematyczny spadek liczby przewożonych pasażerów.

Zespół opracowywał projekt w oparciu o:

 • postulaty mieszkańców Bydgoszczy i instytucji zgłaszane do ZDMIKP oraz Redakcji bydgoskich gazet,
 • szczegółowe pomiary potoków pasażerskich dokonywanych przez ZDMiKP, występuje w obecnie obowiązującym układzie,
 • doświadczenie i analizy dokonywane przez członków zespołu.

 

Przy projektowaniu nowego układu komunikacyjnego przyjęto następujące kryteria:

 • zwiększenie dostępności do komunikacji miejskiej poprzez objęcie nią nowych rejonów miasta,
 • uruchomienie nowych, autobusowych linii osiedlowych – dowozowych do węzłów przesiadkowych,
 • ograniczenie pokrywania się trakcji autobusowej i tramwajowej na tych samych lub zbliżonych trasach i relacjach,
 • zapewnienie komunikacji tramwajowej jako dominującej w układzie komunikacyjnym miasta,
 • zapewnienie możliwości podróżowania pomiędzy głównymi rejonami miasta z maksymalnie jedną przesiadką,
 • przyspieszenie podróżowania pomiędzy skrajnymi rejonami miasta,
 • dostosowanie oferty przewozowej do występujących potrzeb poprzez odpowiednią politykę taborową oraz różne częstotliwości kursów w poszczególnych porach dnia,
 • poprawa oferty przewozowej w godzinach wieczornych, gdzie aktualna 30-minutowa częstotliwość kursów jest zbyt niska i nieakceptowana przez pasażerów,
 • wprowadzenie modułowej częstotliwości kursów, jednolitej dla komunikacji tramwajowej i autobusowej,
 • ograniczenie wariantowości linii komunikacyjnych jedynie do okresowego wydłużenia podstawowego wariantu trasy (odstąpienie od stosowania wariantów trasy w środku przebiegu linii),
 • zmiana numeracji linii komunikacyjnych w celu utworzenia tzw. „rodzin linii” obsługujących poszczególne rejony miasta i ciągi komunikacyjne,
 • modyfikacja układu linii nocnych, wprowadzenie 30-minutowej częstotliwości kursów w weekendowe noce oraz cyklicznej, 60-minutowej częstotliwości kursów w pozostałe dni tygodnia, wydłużenie kursowania linii nocnych w niedziele i święta do godz. 07.00 rano z uwagi na niskie zainteresowanie przewozami w tym czasie,
 • włączenie „Trasy W-Z” oraz „Trasy Uniwersyteckiej” w układ komunikacyjny,
 • uporządkowanie i uproszczenie systemu nazewnictwa przystanków.

 

Ile zapłacimy?

 

Efektem prac zespołu jest także kompleksowy projekt zmiany organizacji komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Zawiera on szczegółowe trasy wszystkich planowanych linii, rozkłady jazdy, wartości pracy przewozowej. Dodatkowo zespół zaproponował nowy system taryfowy, który byłby komplementarnym uzupełnieniem proponowanej oferty przewozowej.

Rodzaj biletu Cena
Czasowy ważny do 15 minut od momentu skasowania 2,00 zł
Czasowy ważny do 45 minut od momentu skasowania lub do zakończenia przejazdu pojazdem, w którym został skasowany 3,00 zł
Czasowy ważny do 90 minut od momentu skasowania 4,00 zł
Czasowy ważny do 24 godzin od momentu skasowania 10,00 zł
Czasowy ważny do 72 godzin od momentu skasowania 20,00 zł
Karnet 10-przejazdowy – czasowy ważny do 45 minut od momentu skasowania lub do zakończenia przejazdu pojazdem, w którym został skasowany 27,00 zł

 

Rodzaj biletu Cena
Okresowy 30-dniowy lub miesięczny 85,00 zł
Okresowy 14-dniowy 65,00 zł
Okresowy 90-dniowy 230,00 zł
Okresowy semestralny (ulgowy) 190,00 zł
Okresowy roczny 920,00 zł

 

Jak będzie wyglądała sieć komunikacji miejskiej?

 

 

Co dalej?

 

Projekt organizacji transportu to tylko jeden z elementów, które mogą wpłynąć na liczbę pasażerów komunikacji publicznej. Konieczne jest również podejmowanie dodatkowych działań, dzięki którym poprawi się jakość podróżowania transportem publicznym:

 • wprowadzenie priorytetowego traktowania transportu publicznego w ruchu,
 • rozwój inwestycji sprzyjających polepszaniu parametrów czasowych przez komunikację miejską poprzez wytyczanie buspasów i trambuspasów,
 • rozwój publicznej komunikacji podmiejskiej do gmin sąsiednich, zwłaszcza tych, w których szybko przybywa mieszkańców,
 • unowocześnianie taboru autobusowego i tramwajowego,
 • poprawienie porządku i estetyki, zarówno w środkach komunikacji publicznej, jak i w infrastrukturze przystankowej.

Opracowano na podstawie „Projektu remarszrutyzacji linii komunikacyjnych w Bydgoszczy”.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *