Przystanek przy Astorii – polemika ze stanowiskiem ZDMiKP | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Projekty — 29 lipca 2014

2 czerwca 2014r. Stowarzyszenie przedstawiło ZDMiKP propozycję utworzenia nowego przystanku komunikacji miejskiej na ul. Królowej Jadwigi, przy Astorii. Po uruchomieniu linii tramwajowej do Dworca Głównego i jednoczesnym zlikwidowaniu przystanków autobusowych Dworcowa-Sobieskiego i Królowej Jadwigi-Garbary, odległość między przystankami Dworzec Główny i Garbary wynosi obecnie ponad 1 km.
Zdaniem Stowarzyszenia takie odległości pomiędzy przystankami, szczególnie w strefie śródmiejskiej, są znacznym utrudnieniem dla pasażerów komunikacji publicznej i nie sprzyjają promowaniu tego środka transportu. Warto również zaznaczyć, że w przeciwnym kierunku na wymienionym odcinku funkcjonuje dodatkowy przystanek Warszawska-Fredry.

Propozycja utworzenia przystanku przy Astorii

Proponowany przystanek na wysokości klubu Astoria zapewni dostęp do nowych, atrakcyjnych miejsc na mapie naszego miasta – zrewitalizowanych bulwarów nad Brdą, przystanku Bydgoskiego Tramwaju Wodnego czy też Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Marcinkowskiego. Ponadto umożliwi łatwiejszy dostęp do innych ważnych punktów znajdujących się w tej okolicy: III Urzędu Skarbowego, klubu Astoria, Wyższej Szkoły Gospodarki, przychodni całodobowej „Zdrowie dla Ciebie”, budynków biurowych na skrzyżowaniu ulic Kr. Jadwigi i Dworcowej. Zapraszamy do zapoznania się pełną treścią naszej propozycji.

Niestety w odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że utworzenie przystanku nie jest możliwe, z uwagi na szerokość pasa drogowego. Pełna treść odpowiedzi ZDMiKP tutaj. Stowarzyszenie nie zgadza się z opinią Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, dlatego 23 lipca wystosowaliśmy kolejne pismo w tej sprawie. Jego treść przytaczamy poniżej.

 

„W odpowiedzi na pismo nr TO-0120-W-17-470/14 z dnia 13 czerwca 2014 r. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy pragnie podtrzymać swój wniosek o utworzenie nowego przystanku autobusowego na ul. Królowej Jadwigi na odcinku Dworzec Główny-Garbary i zwrócić Pana uwagę, że podana w w/wym. piśmie szerokość działki nr 54/9, obręb 80, w wymiarze 4 metrów, nie stanowi przeszkody w lokalizacji przedmiotowej zatoki o podanych przez Pana parametrach.

Wedle w/wym. pisma utworzenie przystanku we wnioskowanym miejscu jest uwarunkowane wykonaniem zatoki autobusowej o szerokości min. 3m oraz chodnika o szerokości min. 1,5m. Szerokość omawianej działki, leżącej w pasie drogowym ul. Królowej Jadwigi, wynosi 4m, natomiast dodatkowo należy wziąć pod uwagę szerokość dotychczasowego chodnika znajdującego się w tym miejscu, pomiędzy działką 54/9 a jezdnią ul. Królowej Jadwigi, o szerokości min. 1,5m.

Zatem łącznie szerokość terenu do dyspozycji w omawianym miejscu wynosi min. 5,5m – wskutek czego nie stanowi przeszkody w utworzeniu zatoki autobusowej w proponowanej lokalizacji i nie powoduje konieczności zwężenia chodnika i utrudnień dla pieszych.

Ponadto informujemy, że wniosek o utworzenie dodatkowego przystanku powstał ze zgłoszonej Stowarzyszeniu inicjatywy mieszkańców i został poprzedzony analizą kartograficzną i wizją lokalną. Zatem z uznaniem przyjmujemy fakt, że inicjatywa mieszkańców i zasadność utworzenia proponowanego przystanku nie jest kwestionowana ani nie podnosi Pan w w/wym. piśmie przeszkód natury finansowej, co pozwala nam uznać, że po złożonych niniejszym wyjaśnieniach wniosek zyska Pańską akceptację i zostanie skierowany do realizacji bez zbędnej zwłoki. Umożliwi to z pewnością większą dostępność komunikacji miejskiej w śródmieściu, co bezpośrednio przyczyni się do promowania pozytywnego wizerunku tego środka komunikacji w naszym Mieście.”

 

Załączniki

Propozycja utworzenia przystanku przy Astorii

Odpowiedź ZDMiKP na propozycję utworzenia przystanku przy Astorii

Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie przystanku przy Astorii

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *