Przetargi na obsługę linii komunikacyjnych. Propozycje zmian | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy
Projekty — 25 kwietnia 2012

24 kwietnia 2012 roku Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy złożyło w siedzibie ZDMiKP pismo dotyczące modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargów na obsługę linii autobusowych. Poniżej przytaczamy treść pisma, natomiast w załączniku odpowiedź ZDMiKP na propozycje Stowarzyszenia.

 

W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem przetargów na obsługę linii autobusowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy przygotowało kilka propozycji, które naszym zdaniem należałoby umieścić w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, by zoptymalizować funkcjonowanie komunikacji publicznej, przede wszystkim pod kątem finansowym. Uwagi dotyczą przetargów na obsługę linii na trzy lata lub krótszych.

1. Stowarzyszenie postuluje o rezygnację z ogłaszania przetargu na określone linie na rzecz przetargu na wykonawanie usług przewozowych taborem wyspecyfikowanym w umowie przy liczbie wozokilometrów wymienionej w umowie wg orientacyjnej struktury wykorzystania autobusów.
Zaletą takiego opisu przedmiotu zamówienia jest możliwość elastycznego dysponowania pojazdami nie tylko tak jak dotychczas w grupie linii objętych wspólnym zamówieniem, ale na terenie całego miasta. Zdecydowanie ułatwi to dokonywanie zmian w układzie linii, jak i umożliwi wykorzystanie na jednej linii pojazdów zamawianych w ramach odrębnych umów. Ułatwione również będzie uruchamianie wszelkiego rodzaju krótkoterminowych linii specjalnych.
Ponadto taka organizacja przewozów pozwoliłaby uniknąć dezorientującej dla mieszkańców sytuacji, w której w związku z przetasowaniami w układzie komunikacji zbiorowej miasta z przyczyn formalnych następuje de facto likwidacja linii i uruchomienie nowej z tym samym numerem, tak jak miało to miejsce np. w przypadku linii 84 1 lipca 2009 r. Wnioskowane rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje w Warszawie, gdzie sprawność komunikacji publicznej jest znacznie wyższa niż w Bydgoszczy.

2. Stowarzyszenie proponuje przywrócenie zasady płacenia przewoźnikowi za dojazdy i zjazdy z trasy, z ewentualnym ograniczeniem maksymalnej odległości dojazdu. Pozwoli to zoptymalizować kursy dojazdowe i zjazdowe pod kątem wygody pasażera. Stowarzyszenie uważa, że nie spowoduje to wzrostu kosztów usługi, ponieważ w innym przypadku koszty przebiegów poza trasą zostaną wliczone przez przewoźnika w koszt wozokilometra.
Wdrożenie takiego rozwiązania daje możliwość oznakowania kursów zjazdowych na całej długości trasy aż do zajezdni. Umożliwi to uruchomienie wzorem innych miast linii zjazdowych – tak, by maksymalnie wykorzystać wozokilometry za które organizator komunikacji publicznej płaci przewoźnikowi.

3. W celu zapewnienia obsługi pasażera na odpowiednim poziomie, przy przetargach na okres trzy lata i krótszych, Stowarzyszenie proponuje przyjęcie maksymalnego wieku autobusów na pięć lat.

4. Zgodnie z obietnicami prezydenta Bruskiego, Stowarzyszenie proponuje wprowadzenie jednolitych barw miejskich, zgodnych z barwami stosowanymi obecnie na tramwajach i autobusach przez MZK Bydgoszcz, według wzoru przygotowanego przez plastyka miejskiego. W związku z krótkim okresem obowiązywania przetargów i dopuszczeniem do stosowania pojazdów używanych, uważamy że dopuszczalne jest uzyskanie odpowiednich barw przez oklejenie pojazdów folią winylową.

5. Stowarzyszenie proponuje ograniczenia w umieszczaniu reklam na taborze do miejsc wyznaczonych na obu burtach pojazdów co najwyżej do linii okien. Reklamy całopojazdowe wprowadzają wizualny chaos w mieście i są sprzeczne z koncepcją unifikowania wyglądu pojazdów komunikacji publicznej za pomocą jednolitych barw, natomiast umieszczanie reklam na oknach pojazdu wywołuje dezorientację i dyskomfort u pasażerów.

6. Stowarzyszenie postuluje także o zawarcie w SIWZ wymogu dotyczącego wewnętrznych i zewnętrznych komunikatów głosowych oraz umieszczania wewnątrz pojazdu tablic ciekłokrystalicznych z przebiegiem trasy. Jeżeli wprowadzenie takiego wymogu nie jest możliwe z przyczyn ekonomicznych, autobusy powinny być wyposażone w miejsce na zamocowanie tablicy przeznaczonej na naklejki z uwidocznionym schematycznym przebiegiem trasy (tzw. „koraliki”), dostarczane przez organizatora.

Ponadto autobusy powinny być wyposażone w wyraźne (preferowane diodowe) wyświetlacze o możliwie dużej powierzchni oraz system wewnętrznych i zewnętrznych komunikatów głosowych.

Ponadto każdy pojazd powinien być oznakowany: herbem miasta, informacją o tym, że przewozy są wykonywane na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz informacją o tym, do jakiego przewoźnika należy dany pojazd.

Stowarzyszenie proponuje również wprowadzenie wymogu wyposażenia autobusu w co najmniej dwie ramki wewnętrzne formatu A4 oraz minimum jedną kieszeń na ulotki, oddane do dyspozycji organizatora przewozów a służące do udostępniania pasażerom informacji o zmianach tras linii oraz innych komunikatów.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego wyraża nadzieję, że zaproponowane zmiany będą przydatne przy planowaniu przetargów na obsługę linii komunikacyjnych, a w szczególności, że propozycje 1. i 2. mogące mieć wpływ na koszt funkcjonowania komunikacji publicznej zyskają Państwa przychylność.

 

Załączniki

Odpowiedź ZDMiKP na propozycje dotyczące wymagań przetargowych

 

Tekst: Krzysztof Ziętara, Robert Reimus. Zdjęcie: Michał Stróżyński.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *