Projekty — 26 kwietnia 2015

Z początkiem 2015 roku w lokalnych mediach pojawiła się informacja, że Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej planuje wprowadzenie zmian organizacji ruchu w obrębie ul. Focha i Placu Teatralnego i zamierza ogłosić w tym celu konsultacje społeczne. Jednakże od tego czasu Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej nie poinformował opinii publicznej, jakie są planowane dalsze działania w tym zakresie. Mając na uwadze szczególną rolę tego fragmentu Śródmieścia, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy przekazało ZDMiKP swoje postulaty, które w naszej ocenie mogą wpłynąć pozytywnie na jakość przestrzeni publicznej Placu Teatralnego. Mamy nadzieję, że Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej jak najszybciej podejmie dalsze działania dotyczące przecież jednego z najważniejszych i najbardziej uczęszczanych miejsc w samym sercu Bydgoszczy.

W związku z powyższym Stowarzyszenie proponuje:

1. Utworzenie przystanku tramwajowego na Pl. Teatralnym w postaci tzw. „przystanku wiedeńskiego”, z wyrównaniem powierzchni jezdni do poziomu chodnika, co umożliwi pasażerom wygodniejsze wsiadanie i wysiadanie oraz stanowi element uspokojenia ruchu pojazdów w obrębie przystanku, znacznie poprawiający bezpieczeństwo pasażerów, a także przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania taboru niskopodłogowego, obecnego i planowanego, dla osób starszych, niepełnosprawnych i rodziców z wózkami.

Focha-plac Teatralny. Wsiadanie i wysiadanie z tramwajów jest bardzo utrudnione (1) Focha-plac Teatralny. Wsiadanie i wysiadanie z tramwajów jest bardzo utrudnione (2)

2. Utrzymanie na Pl. Teatralnym w kierunku R. Jagiellonów obydwu peronów przystankowych, odpowiednio dla tramwajów i autobusów, jednakże z wzajemną zamianą ich lokalizacji:
– przesunięcie przystanku tramwajowego w stronę ulicy Mostowej, z poszerzeniem chodnika w stronę środka jezdni o szerokość obecnej zatoki oraz z wyniesioną jezdnią na długości peronu (tzw. „przystanek wiedeński”),
– przesunięcie przystanku autobusowego w stronę ul. Karmelickiej z pozostawieniem odpowiedniego fragmentu dotychczasowej zatoki,
– ewentualne zastosowanie dodatkowej sygnalizacji świetlnej w pobliżu skrzyżowania ulic Focha-Karmelicka, regulującej ruch samochodowy w momencie postoju tramwajów i autobusów na opisywanych przystankach.

Długi i niebezpieczny dla pieszych przystanek Focha-Plac Teatralny

3. Zlokalizowanie nowego przystanku tramwajowego na Pl. Teatralnym w kierunku Garbary, na wysokości budynków przy ul. Focha 10 i 12, naprzeciwko wyżej wymienionego przystanku tramwajowego, również w postaci tzw. „przystanku wiedeńskiego”. Proponowany przystanek zapewni lepszą obsługę komunikacyjną w ścisłym centrum miasta, znacznie skracając dystans do komunikacji publicznej w kierunku zachodnim i do głównego dworca kolejowego oraz umożliwiając łatwiejszy dostęp do uczęszczanych miejsc Śródmieścia: na obszarze ul. Gdańskiej, w rejonie ul. Mostowej i Starego Rynku oraz w rejonie ulic Warmińskiego i Dworcowej, czy też do Wyspy Młyńskiej poprzez kładkę od strony Opery. Ponadto nowy przystanek komunikacji publicznej będzie stanowić swego rodzaju rekompensatę likwidacji jednego pasa ruchu i dobrą alternatywę dla indywidualnych środków transportu na tym odcinku. Proponowane rozwiązanie z wyniesioną częścią jezdni przyczyni się jednocześnie do uspokojenia ruchu pojazdów i poprawy bezpieczeństwa pieszych, a także do efektywnego wykorzystania taboru niskopodłogowego dla osób starszych, niepełnosprawnych i rodziców z wózkami. Należy także zauważyć, iż przystanek w tej lokalizacji z powodzeniem funkcjonował już w przeszłości na czas remontu węzła przy Klaryskach w 2013 r. (linie 1 i 5bis z przystankiem na Pl. Teatralnym w obu kierunkach).

Przystanek Plac Teatralny k. Wilczak. Fot. Paweł Lawrenz

4. Na proponowanych przystankach tramwajowych typu „wiedeńskiego” wyniesienie jezdni powinno być doprowadzone do wysokości 2-3 cm poniżej poziomu chodnika oraz wykonane z asfaltu o innej fakturze i/lub kolorze oraz wyraźnie wyróżnione oznakowaniem poziomym, natomiast nie powinna być użyta kostka brukowa podobna do nawierzchni chodnika, co może powodować, że piesi nie będą sobie zdawali sprawy, że znajdują się na odcinku jezdni.

5. Uwzględnienie w zakresie projektu wykonania nowego przejścia dla pieszych na wysokości budynku przy ul. Focha 26, jako rozwiązania komplementarnego do proponowanego uspokojenia ruchu samochodowego i poprawy bezpieczeństwa pieszych, co:
– zapewni dojście na omawiane przystanki komunikacji publicznej w kierunku R. Jagiellonów z okolic ul. Warmińskiego i Dworcowej, a także dojście od strony Opery i kładki wiodącej z Wyspy Młyńskiej na proponowany przystanek na Pl. Teatralnym w kierunku Garbary,
– umożliwi dogodne dojście od strony ul. Warmińskiego i Dworcowej do bulwarów nad Brdą, reprezentacyjnej ścieżki prowadzącej na Wyspę Młyńską przez kładkę przy Operze oraz do budynku Opery, a w przeciwnym kierunku do uczęszczanych miejsc w obszarze ul. Warmińskiego i Dworcowej: siedziby ENEA, szkoły muzycznej, sklepów i usług na ul. Dworcowej,
– wprowadzenie przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w będzie stanowić także poprawę bezpieczeństwa dla ruchu pojazdów osobowych na skrzyżowaniu ulic Focha-Warmińskiego i zlikwiduje potencjalny punkt kolizji, umożliwiając bezpieczny wyjazd z ul. Warmińskiego w ul. Focha w kierunku Garbary, gdzie w chwili obecnej jest znacznie ograniczona widoczność,
– wymienione elementy wpłyną na wzrost znaczenia ruchu pieszego i na jego skalę w tym fragmencie Śródmieścia, co może stanowić bodziec dla władz miasta i prywatnych inwestorów do zrewitalizowania okolicznych budynków, których obecny stan jest zdecydowanie niekorzystny dla estetyki miasta, szczególnie tuż w bezpośredniej bliskości reprezentacyjnego gmachu Opery Nova.

Skrzyżowanie z ul. Warmińskiego. Brakuje przejścia dla pieszych (1) Skrzyżowanie z ul. Warmińskiego. Brakuje przejścia dla pieszych (2)

6. Poszerzenie istniejącego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Focha-Gdańska o ok. 3 metry w kierunku zachodnim i wyróżnienie nawierzchnią o innej fakturze i/lub kolorze, co znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort pieszych na jednym z najbardziej uczęszczanych przejść w mieście, a także pomoże stworzyć wizualnie jednolity ciąg pieszy w najważniejszym rejonie Śródmieścia: Gdańska – Pl.Teatralny – Mostowa – Stary Rynek.

7. Zlikwidowanie możliwości wyjazdu z ul. Mostowej w lewo w ul. Focha i zwężenie wylotu do jednego pasa ruchu w celu uzyskania możliwości lepszego zorganizowania ruchu w obrębie zaproponowanych przystanków i zatrzymywania się pojazdów komunikacji miejskiej pomiędzy przystankami a przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Focha-Gdańska, a także w celu ograniczenia ruchu samochodowego i parkowania na ostatnio wyremontowanym odcinku ul. Mostowej i innych ulic Starego Miasta.

Share

About Author

Robert Reimus

(0) Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *